Autorikaitse

Buduaar internetiportaali kasutamise & autorikaitse tingimused

„Buduaar“ ning „Buduaar Teen“ on Buduaar Meedia OÜ poolt registreeritud kaubamärgid, millega on muu hulgas ja mitte ainult kaitstud internetiportaalis www.Buduaar.ee (edaspidi nimetatud Buduaari internetiportaal) kuvatavad logod, kujundused, artiklid, dekoratiivlahendused jm antud internetiportaalile omistatavad iseäralikud tunnused, kui konkreetsel juhul ei ole viidatud teisiti.

Buduaari internetiportaalis viibides nõustute selles olevat infot ning andmeid kasutama ainult seaduslikel eesmärkidel ja selliselt, et Teie tegevus ei kahjusta teiste isikute õigusi.

Buduaari internetiportaali lugemine on kõigile tasuta

Buduaari toimetus (edaspidi nimetatud toimetus) kasutab uudiste jms kuvamiseks laialdaselt erinevaid allikaid ning internetiportaale viidates nendele. Kuivõrd vastavate lehekülgede ja nendes sisalduva informatsiooni üle Buduaari toimetus ei oma kontrolli, ei saa me anda garantiid nende sisu ja informatsiooni tõelevastavuse eest, seetõttu ei vastuta Buduaar Meedia võimalike tagajärgede eest, millised võivad tekkida vastava informatsiooni kasutamisel kolmandate isikute poolt. Siiski teeb Buduaari toimetus kõik endast oleneva, et portaalis sisalduv informatsioon oleks tõene.

Autoriõigused
Buduaari internetiportaalis sisalduvate materjalide (artiklid, pildi- ning videomaterjal, kujundused jms) omanikuks on Buduaar Meedia või teatud juhtudel muu vastava materjali esitaja. Keelatud on kopeerimine, reprodutseerimine, avaldamine ega muul viisil materjalide kasutamine, välja arvatud isiklikel mitteärilistel otstarvetel.

Buduaaris avaldatud uudiseid ja artikleid võib veebiväljaannetes refereerida esimese lause ulatuses.

• Seejärel peab järgnema aktiivlink Buduaari artiklile, vastavalt kas Buduaar.ee või Buduaar.ru lehele või viide ajakirjadele Buduaar ja Buduaar Teen.

• Refereeritud artiklil peab säilima originaalpealkiri. Paberväljaannetes, raadios ja televisioonis võib refereerida tekstitäismahus, kuid peab olema lisatud viide allikale, milleks on vastavalt kas Buduaar.ee, Buduaar.ru või ajakirjad Buduaar ja Buduaar Teen.

Antud reeglite rikkumisel on Buduaar Meedia OÜ-l õigus nõuda kahjutasu €350+km iga kooskõlastama artikli või uudise kasutamise eest. Kui on soov refereerida Buduaar.ee või Buduaar.ru lehel avaldatud lugusid ettenähtust suuremas mahus või muuta pealkirja, siis tuleks eelnevalt sõlmida Buduaar Meedia OÜ-ga vastav kokkulepe.

Lisaküsimused või vastavad sooviavaldused palume saata aadressile [email protected].

Kommenteerimine ning foorumi reeglid
Kasutajatel võimalik avaldada endapoolseid kommentaare piltidele, uudistele jms. Buduaar Meedia ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja. Sama kehtib Buduaari internetiportaali kasutajafoorumis! Täpsemalt kauplemisfoorumi reeglitest loe siit.

Buduaar Meedia ei vastuta artiklitele ning foorumis lisatud kommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid võtab õiguse kustutada taolisi kommentaare ja postitusi foorumis, millised ei vasta Eesti Vabariigi seadustele, rikuvad kolmandate isikute õigusi või ei ühti üldtunnustatud moraalinormidega nii sisult kui keelekasutuselt.
Selleks on eelkõige kommentaarid ning foorumipostitused, millised:

on kirjutatud teise isiku nimel või tõenäoliselt seda on,
on solvavad kellegi isiku suhtes,
sisaldavad ebatsensuurseid väljendeid või on muul viisil sündsusetud,
õhutavad vaenule, vägivallale või muule ebaseaduslikule tegevusele,
sisaldavad reklaamlinke, -tekste või teisi kommertspakkumisi.

Kasutajate omand ning isikuandmete salastatus
Kasutajate poolt esitatud pildimaterjali avaldajaks on selle esitaja ja kõnealuse materjali kasutamise luba tuleb küsida avaldajalt, materjali avaldamine ilma eelneva autori nõusolekuta mujal massimeedias on keelatud. Muude materjalide saatmisel või avaldamisel Buduaar Meediale annate enda nõusoleku vastava materjali kasutamiseks, sh reprodutseerimiseks, levitamiseks ja esitamiseks Buduaar Meedia poolt. Buduaar Meedia lisab esitatud materjali kasutamisel autori nime.
Kõik ülejäänud materjalid ja pildid on Buduaar Meedia omandiõigustega kaitstud või kuuluvad vastavalt kokkuleppele Buduaar Meedia koostööpartneritele ja nende kopeerimine ning kommertseesmärkidel avaldamine või massimeedias kasutamine ilma Buduaar Meedia nõusolekuta on keelatud.

Kõikvõimalikud teosed, millised saadetakse Buduaari toimetusele avaldamiseks Buduaari internetiportaalis ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi eelnevalt kokku teisiti.

Buduaar Meedia garanteerib Buduaari internetiportaali kasutajate isikuandmete salastatuse, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel ning erikokkulepete korral (võimalike kampaaniate, mänguvõitude jne võitjate avaldamisel).

Buduaar Meedia jätab endale õiguse vastavalt vajadusele ning ette teatamata käesolevaid kasutamistingimusi muuta.