Miks on uuega harjumine raske?

7 kommentaari
Miks on uuega harjumine raske?

Kas oled vahel mõelnud, miks eelistatkse tundmatule uuele harjumuspärast ja turvalist vana? Miks on vanale koerale uute trikkide õpetamine raske? Miks on uuega raske harjuda? Michigani ülikool teadlased korraldasid katse, et selles selgust saada, vahendab Siencedaily.com.

Kas oled vahel mõelnud, miks eelistatkse tundmatule uuele harjumuspärast ja turvalist vana? Miks on vanale koerale uute trikkide õpetamine raske? Miks on uuega raske harjuda? Michigani ülikool teadlased korraldasid katse, et selles selgust saada, vahendab Siencedaily.com.

Michigani osariigi ülikooli psühholoog Hans Schroder kutsus katses osalema 67 vabatahtlikku üliõpilast. Katse oli lihtne – üliõpilastel oli vaja arvutiekraanilt vaadata selliseid täheridasid nagu “MMMMM” või “NNMNN”. Seejärel pidid nad vajutama üht nuppu, kui M-täht oli rea keskel, ja teist nuppu, kui keskele jäi N. Samal ajal jälgiti osalejate ajuaktiivsust.

Kui katsealused olid selle reegli järgi katset korranud umbes viiskümmend korda, muutusid reeglid ja nuppe tuli vajutada nüüd vastupidi. Kohe, kui reeglid muutusid, tegid katsealused mitmeid vigu ning neil oli raske uute reeglitega harjuda. Lisaks näitas ka ajuaktiivsus, et katsealused ei keskendunud mitte vigade vältimisele, vaid aju tegeles hoopis uue olukorra kontrollimisega.

Teadlaste sõnul on segaduse põhjuseks see, et aju pendeldab uue ja vana informatsiooni vahel, kuni keskendub lõpuks uuele infole. Kui aju tegeleb uue informatsiooni otsimisega, hajub meie tähelepanu ning me ei märka detaile.

 

Triin Tisler