Ole ise oma mõtete režissööriks!

9 kommentaari
Ole ise oma mõtete režissööriks!

Meel on igaühe isiklik kinoteater. Filmid, mida seal näidatakse, on meie enda vändatud, teadvus ja alateadvus toimivad aga kaasrežissööridena. Kujutised minevikust, tulevikulootused ja -hirmud rullivad end igikestva pillava jandina lahti meie vaimus asuval ekraanil.

Meel on igaühe isiklik kinoteater. Filmid, mida seal näidatakse, on meie enda vändatud, teadvus ja alateadvus toimivad aga kaasrežissööridena. Kujutised minevikust, tulevikulootused ja -hirmud rullivad end igikestva pillava jandina lahti meie vaimus asuval ekraanil.

Kui kujutisel on vaba voli liikuda, saavad filmideks meie uned või unelused. Kuid kõigil on olemas võime kujutelmasid kontrollida, kasutades teadlikult ära kahte allikat: visuaalset kujutlusvõimet ja enesedistsipliini, millega saame kujutlusvõimet suunata, kui jätame kõrvale kõik, mida peame tähtsusetuks. See ongi “loova kujutlusvõime” olemus, mida võib meelerahule lähemale jõudmiseks mitmel viisil kasutada.

Üks paljudest kasutusvõimalustest on “tasane” tee lõdvestumisele: eksitakse oma kujutlusmaailma maastikule ja seeläbi vabanetakse kõigist muremõtetest. Samuti võib loovat kujutlusvõimet kasutada eesmärkide püstitamisel: kujutades piltlikult ette oma püüdlusi, muudame nad käegakatsutavamateks ja nii tugevdame nendeni jõudmise motivatsiooni.

Lapsepõlves töötab kujutlusvõime kõige viljakamalt. Vanemaks saades hakkame ikka rohkem mõtlema “reaalse” maailma asjadele ja pikapeale unustame, et meele kummastavad kujutluspildid võivad meile pakkuda lihtsaid naudinguid. Isegi kui kujutlusvõime veel alles on, töötab ta pessimismi huvides: mis saab siis, kui kaotan töö? mis juhtuks, kui abikaasa mind homme maha jätaks? Loov kujutlusvõime on oma olemuselt just postiivne. Must stsenaarium jäetakse kõrvale, esile manatakse kujutluspildid, mis võimaldavad pakkuda uusi lahendusteid olukordadele ja isegi eneseteadvusele.

Hajutus: Kujutluslik õhupallireis

Kujutluspilt peab aitama pingeid vähendada. Loe harjutuse tekst aeglaselt, selgelt ja rahulikult lindile (või lase kellelgi ette lugeda). Täienda seda oma kujutisega. Siis istu mugavalt maha, pane lint käima ja sulge silmad. Iga kujutis mana silme ette võimalikult elavalt.

1. Sa jalutad mööda külavaheteed. Päike kõrvetab pealage ja õlgu. Vasakule jääb kaunis mets, paremal on aas, kuhu sammud sead. Sinu ees seisab kuuma õhu pall, mis on valmis õhku tõsuma.

2. Sa lähened pallile ja astud korvi sisse. Pall hakkab väga aegalselt õhku tõusma. Alla vaadates näed küla, järve, mõnda mäeküngast. Kui vaatad taevasse, näed mööda liuglevat lindu. Kuskilt pole kuulda ühtki heli. Sa tõused vaikuses üha kõrgemale ja kõrgemale.

3. All maa peal seguneb kõik üheks sini-roheliseks keeriseks. Sa ei erista enam piirdeid ega tarasid, kõik on ühtne maailm, nagu sa seda kunagi varem näinud ei ole. Kui oled jõudnud sellele nägemusele, alustab pall laskumist.

4. Detailid saavad jälle vähehaaval nähtavaks ja pall laskub keset aasa maha. Astud korvist välja ja kõnnid läbi küla järve äärde, mida ülevalt nägid. Järve vesi on täiesti tüüne ja rahulik – ja teie tunnete end täpselt samamoodi.

 

 

 

Triin Tisler

Sarnased artiklid