Kuidas käituda tööintervjuul?

Siin artiklis on ära toodud kõik põhilised asjad, mida te peaksite teadma tööintervjuule minnes. Kuidas riietuda, mida öelda ja mida mitte öelda, kuidas teise inimese poole pöörduda ning kuidas jätta endast tööandjale hea mulje.

kadri@buduaar.ee

Intervjuuks ette valmistamine

1. Uuri välja intervjuu täpne toimumise aeg ja koht, intervjueeriva inimene ees- ja perekonnanimi ja kui perekonnanimi on keeruline, siis ka selle õige hääldus.

2. Uuri välja kõik olulisemad faktid antud firma kohta.

3. Ka sina pead intervjuu ajal olema valmis küsimusi esitama. Tee endale kindlaks milliseid küsimusi sina esitada võiks. Tööintervjuu on ikkagi kahepoolne.
Kanna sobivaid  riideid, mis ei oleks liiga mitteametlikud aga samas ka mitte liiga pidulikud. Abiks on entusiastlik naeratus ja tugev käepigistus.

Mida võib ja ei või intervjuul teha

1. Plaani oma aega nii, et jõuad kohale paar minutit enne intervjuu kindlaksmääratud aega. Tööintervjuule hilinemine võrdub läbikukkumisega.

2. Kui sulle antakse täita mõni küsimustik, tee seda rahulikult ja korralikult. Kiirelt kritseldamisega ei võida sa aega vaid näitad ennast hoolimatuna.

3. Tervita intervjueerivat inimest tema perekonnanime pidi.

4. ära jää ootama kuni sulle istet pakutakse, istu ise kindlalt toolile ning püüa jätta mulje nagu sa oleks kõige enesekindlam inimene maailmas. Püüa olla hea kuulaja.

5. Vaata teisele inimesele silma!

6. Näita välja entusiasmi! Kui sa ei näita oma huvi välja, antakse töökoht kellelegi kes oma huvi julgemalt välja näitab!

7. Võta kindlasti kaasa oma CV! Isegi kui sa oled selle enne oma potentsiaalsele tööandjale e-mailiga saatnud, võta koopia ikkagi kaasa.

8. ära suitseta, isegi siis mitte kui intervjueerija sulle sigaretti pakub. Samuti ära äri nätsu!

9. Oma vastustes ära piirdu lihtsate jah ja ei vastustega. Kui vähegi võimalik seleta küsimuse vastus lahti.

10. ära valeta, vasta küsimustele ausalt ja siiralt.

11. ära tee märkusi oma endiste tööandjate kohta.

12. ära vasta küsimustele liiga pikalt. Tunneta ära õige piir, millal peaks aitama.

13. ära hakka esimesel tööintervjuul kauplema palga ja puhkuse osas.

Ole valmis vastama järgmistele küsimustele…

Räägi mulle endast?

Räägi mulle enda taustast ja saavutustest?

Mis on sinu tugevateks ja nõrkadeks külgedeks?

Kirjelda oma viimast tööd?

Mis sind meie asutuse juures köidab?

Mis su hobid on?

Ole valmis ise esitama järgmisi küsimusi…

Mida ma sellel töökohal saavutada võiksin, kas on olemas ka edasi pürgimise võimalus?

Mis on selle koha suurimad väljakutsed?

Mis te arvate kuidas ma sellele ametikohale sobiksin?

Asjad, millele vaadatakse intervjuu käigus negatiivselt

Ebaprofessionaalne välimus.

Agressiivsus.

Eesmärgitus .

Passiivsus.

Enesekindluse puudumine.

Vabanduste  leidmine ebasoovitavate küsimuste vastamiseks.

Taktitundetus.