Kas tead, kui vanalt võib Eestis last üksi koju jätta?

Kas tead, kui vanalt võib Eestis last üksi koju jätta?

Ameerikas kehtivad igas osariigis erinevad reeglid, mis vanusest peale tohib laps üksi kodus olla. Üldiselt ollakse seisukohal, et vanusepiir algab 12 eluaastast  ja lastekaitse organisatsioonid propageerivad seda üleriigiliselt. Kui laps on impulsiivne, siis tuleks seda vanusepiiri tõsta. Näiteks Illinoisi osariigis on see vanusepiir ametlikult 14 aastat, samas Washingtonis ja New Mexicos on 10 aastat. Paljudes USA osariikides ja erinevates riikides pole vanusepiiri määratud ja jäädakse lootma lapsevanemate mõistlikkusele. Näiteks kui rääkida 15-aastasest lapsest, siis täiesti okei on teda koju jätta üheks õhtupoolikuks, aga kindlasti ei tohiks veel selles vanuses laps jääda üksi nädalaks ajaks.

Ameerikas kehtivad igas osariigis erinevad reeglid, mis vanusest peale tohib laps üksi kodus olla. Üldiselt ollakse seisukohal, et vanusepiir algab 12 eluaastast  ja lastekaitse organisatsioonid propageerivad seda üleriigiliselt. Kui laps on impulsiivne, siis tuleks seda vanusepiiri isegi tõsta. Näiteks Illinoisi osariigis on selleks ametlikult 14 aastat, samas Washingtonis ja New Mexicos on 10 aastat. Paljudes USA osariikides ja erinevates riikides pole vanusepiiri määratud ja jäädakse lootma lapsevanemate mõistlikkusele. Näiteks kui rääkida 15-aastasest lapsest, siis täiesti okei on teda koju jätta üheks õhtupoolikuks, aga kindlasti ei tohiks veel selles vanuses laps jääda üksi nädalaks ajaks. 

Buduaar uuris, kuidas on lood Eesti seadustega?

Turvalist keskkonda ja tuge vajavad kõik lapsed sõltumata vanusest, kuid väikelapseeas on eriti oluline täiskasvanu füüsiline kohalolek. Eesti Perekonnaseaduse kohaselt on vanemal kohustus ja õigus hoolitseda oma laste eest. Hooldajana on vanemal kohustus ja õigus last kasvatada, tema järele valvata ja tema viibimiskohta määrata ning lapse igakülgse heaolu eest muul viisil hoolitseda. 

Eesti kuulub nende riikide hulka, kus seaduse tasandil  ei ole määratud vanust, millest alates võib last üksi koju jätta. Seaduseandja ei ole täpsemaid nõudeid kehtestanud ning eeldab, et iga lapsevanem mõistab lapse vajadusi ning tagab lapse turvalisuse ja toetuse vastavalt lapse eale ja võimetele ja oskustele. Aga kas vanemad saavad ikkagi sellega hakkama? Arvestades seda, kui palju lapsi hukub ( aastal 2013 hukkus seetõttu 17 last) või saab tõsiselt kannatada Eestis aasta jooksul seetõttu, et nad on jäetud vanema järelvalveta või on nende hooletuse tõttu õnnetusse sattunud, siis peaksime ka meie kehtestama mingid alampiirid vanematele, kes hindavad oma laste võimeid ja kohusetunnet üle ja jätavad nad üksi koju. 

Eesti Lastekaitse Liidu seisukohad on leebemad kui enamus suurtes riikides. Nemad leiavad, et koolieelses eas last üksi koju jätta ei tohiks. Lapsed on loomult uudishimulikud ning sellest tulenevalt võivad nad pahaaimatult sattuda endale ohtlikesse olukordadesse. Vanema või mõne teise lapsele turvalise täiskasvanu lähedalolek annab lapsele ka emotsionaalse turvatunde, mis on lapse arenguks väga oluline. Lapse keskendumisvõime arenemiseks on oluline, et vanem on olemas, kui laps vajab oma tegevuses abi. Ööseks ei tohiks üksinda jätta ka vanemaid lapsi, kuid koolieelikut kindlasti mitte. Lapsevanem peab läbi mõtlema olukorrad, kus ta ise ei saa lapsega koos olla, et organiseerida vajalik järelevalve. Kas siis jagada kohustust teise vanemaga või kasutada lähedaste või professionaalide (lapsehoidjad) abi.

Kuidas sulle tundub,  mis vanusest tohib lapsi üksi koju jätta? Avalda oma arvamust kommentaariumis ja osale ka meie gallupis.

 

Buduaar.ee