Laused, mida ei tohiks oma lapsele öelda

Laused, mida ei tohiks oma lapsele öelda

Vanemad kasutavad ikka ja jälle tuttavaks saanud fraase, mis võivad kahjustada lapse enesehinnagut.

Vanemad kasutavad ikka ja jälle tuttavaks saanud fraase, mis võivad kahjustada lapse enesehinnagut.

Veebilehekülg She Knows koostas nimekirja lapsepsühholoogi antud juhistest. Allpool toodud laused on need, mis võivad kahjustada lapse enesehinnangut. Vanemad kasutavad neid korduvalt.

Mul on kiire!

Laps vajab vanemate tähelepanu. Su tähelepanu võib küll mujale suunatud olla, kuid pühenda siiski aega ka oma lapsele. Kui sa koguaeg ütled lapsele, et sul on kiire, võib ta tulevikus olulised asjad sulle rääkimata jätta. Isegi kui oled hetkel hõivatud, ütle lapsele, et kohe, kui aega saad, tegeled sa temaga.

Mis ma sulle ütlesin?!

Isegi kui sul on õigus, siis lapse vigade esiletoomine ei aita asjale kaasa. Kui sa ütled oma lapsele ”mis ma sulle ütlesin” juhid sa tähelepanu asjaolule, et vanemal on alati õigus ja lapsel mitte kunagi.

Oota, kuni ema/isa koju jõuab!

Ära kasuta hea ja paha lapsevanema rolle. Jättes karistuse (või ükskõik, millise muu asja) teise vanema otsustada, õõnestad sa enda autoriteeti. Võid öelda, et ema ja isa otsustavad seda asja hiljem koos.

 

Anneli Allikas-Parv