Miks tasuks last rinnaga toita?

Miks tasuks last rinnaga toita?

Uuringust selgus, et rinnaga toitmine parandas hilisemas elus lapse sotsiaalset staatust.

Uuringust selgus, et rinnaga toitmine parandas hilisemas elus lapse sotsiaalset staatust.

Briti uuringust selgus, et rinnaga toidetud lapsed on ühiskonnas populaarsemad kui need lapsed, kes imikueas rinda ei saa.

Imetamine tõstis võimalust tõusta sotsiaalses klassis 24 protsendi võrra. Laste, kes rinda ei saa, võimalus sotsiaalses klassis ülespoole tõusta vähenes 20 protsendi võrra.

Sotsiaalne klass määratleti uuringus vastavalt töö auastele.

Teadlased leidsid, et rinnaga toitmine parandab lapse närvisüsteemi arengut, mille tulemusena paranevad kognitiivsed võimed, mis aitab lapsel vanemas eas sotsiaalses klassis ülespoole jõuda.

Ka varasemad uuringud on näidanud, et rinnapiima toitained aitavad kaasa kognitiivsele arengule.

Uuring viidi läbi Suurbritannias umbes 34 000 inimese seas, kes olid sündinud kas aastal 1958 või 1970. Nende sotsiaalsed klassi võrreldi nende vanemate omaga.

Klasse mõõdeti uuringus selle järgi, kuhu kuulusid lapse vanemad, kui olid 10- või 11-aastased ja 33- või 34-aastased. Laps arvati samasse klassi nagu tema vanemadki ja vaadati, kas on toimunud edasiminek.

Allikas: Live Science

 

Anneli Allikas-Parv