Dalí Getter Karat: kui sa oled valmis tegema ainult ühte asja, et olla iga päev natuke õnnelikum, siis tee just SEDA harjutust!

FOTO

Õnne- ja motivatsioonikoolitaja ning äsja ilmunud raamatu „Õnn on otsus!“ autor Dalí Getter Karat suunab kõiki inimesi esmalt peatuma ning märkama, et kõik siin maailmas on oma olemuselt neutraalne – me ise hindamine ühe või teise asja/situatsiooni positiivseks või negatiivseks.

„Sageli me ei märkagi seda otsustamise hetke, kuna teeme alateadlikke valikuid, mis lähtuvad vanadest käitumismustritest ja põhinevad kas lihtsalt minevikukogemusel või veel sagedamini lapsepõlvevaludel, kaitsemehhanismidel või ürgsetel ellujäämisinstinktidel,“ sõnab Dalí, lisades, et valiku tegemise ja reageerimise aeg on teinekord ka väga lühike, vaid mõni sekund. Seega teadlikul reageerimise esimene samm ongi õppida seda n-ö valikute ristmikku märkama.

„Järgmine samm,“ ütleb õnnekoolitaja, „on hakata ennast jälgima, mis siis saab, kui sa valid ühe või teise suuna. Milliseid hinnanguid sa annad? Kuidas sa reageerid erinevatele olukordadele? Märka, mis toimub välispidiselt ja mis juhtub sellest tulenevalt sinuga seespidiselt?“ Ta toob illustreeriva olukorra, kus oled näiteks koosolekule juba hilinemas, aga laps ajab piimaklaasi ümber. „Kohe pärast sündmust on see millisekund, mil sa saad valida kas hõisata: “Ohoo! Sellist asja pole ammu juhtunud!” või saada pahaseks ning rikkuda sellega nii enda kui ka lapse tuju.“

Oma reaktsioone välismaailma – nii nagu üldist õnnelikkuse tasetki – saab igaüks kontrollida, kuid see nõua harjutamist, et vanad käitumismustrid asenduksid uute ja kasulikematega

Harjutus: anna teadlikult oma mõtetele suund

Jälgi ennast tänase päeva jooksul ja hoia oma tähelepanu teadlikult sellel, et sa valiksid positiivse mõttesuuna. Märka, kui sa hakkad reageerima – ükskõik kas positiivselt või negatiivselt – ja püüa n-ö panna näpp sellele kohale, millal sa hakkad valitud suunas liikuma. Tea, et tõenäoliselt ei tule see sul kohe esimese korraga välja. Sa oled toiminud automaatsetel mehhanismidel väga pikka aega oma elust ja on loogiline, et senise käitumismustri muutmine vajab teadlikku lähenemist ning uue teeraja sissetallamist.