Kas oled perevägivalla ohver?

Koduvägivald hõlmab füüsilist vägivalda, seksuaalset kuritarvitamist, psühholoogilist vägivalda ning vägivalda koduloomade ja kodu vara vastu. Kui teie tutvusringkonnas on keegi selline inimene, kes eelnimetatud vägivallavorme kasutab, peaksite te temast kindlasti teavitama politseile. Inimene, kellel on kalduvus vägivallale, on ohtlik kõigile.

kadri@buduaar.ee


Mis on koduvägivald?

Koduvägivald hõlmab füüsilist vägivalda, seksuaalset kuritarvitamist, psühholoogilist vägivalda ning vägivalda koduloomade ja kodu vara vastu. Kui teie tutvusringkonnas on keegi selline inimene, kes eelnimetatud vägivallavorme kasutab, peaksite te temast kindlasti teavitama politseile. Inimene, kellel on kalduvus vägivallale, on ohtlik ühiskonnale ja eelkõige oma perekonnale.

Füüsilise vägivalla alla kuuluvad ka tõukamised, lükkamised, ähvardamine, kägistamine. Tihti mõtlevad naised, et kui mees neid või lapsi vahepeal tugevamalt tõukab või neid kuskilt kõvasti pigistab, pole ometi tegemist vägivallaga. Vägivald on ju see, kui keegi teisele noaga kallale läheb. Tegelikult on ka tõukamised ja pigistamised märk vägivallast, mis ehk inimese sees üha ja enam kasvada soovib. Alustatakse väikestest lükkamistest, lõpptulemuseks võib olla kallaletung külmrelvaga.
Koduvägivald on rohkem levinud kui arvata osatakse. Paljud ei teata sellest politseisse ning sellepärast on ametlikkude koduvägivalla aktide arv mitte nii suur kui tegelikkuses. Igaüks meist teab mõnda perekonda, kus esineb vähem või rohkem perevägivalda. ühes peres oli perevägivald kestnud juba aastaid, ka naabrid olid sellest teadlikud, nad nägid kuidas asjad lendasid ja vanemad lapsi lõid. Kui siis ükskord politsei kohale tuli ja naabritelt küsis, miks nad varem asjast ei teatanud, vastasid naabrid, et aga see perekond ongi selline kuumavereline. Kannatanud naine ütles samuti täiesti veendunult : â