BUDUAAR ESITLEB: Võida pilkupüüdev ja värske välimus Gonsiori Ilukliinikust!  


Võida pilkupüüdev ja värske välimus Gonsiori Ilukliinikust, kus unistustest saab tegelikkus! Kõikide kampaanias osalejate vahel läheb loosi 1000 eurone kinkekaart. 
Tehnilise tipptasemega Gonsiori Ilukliinik annab esmaklassilised tulemused.  

Osalemiseks täida ankeet SIIN!

KAMPAANIA TINGIMUSED:

1. KORRALDAJA 

1.1 Kampaaniat korraldab Buduaar Meedia OÜ, registreeritud asukoht Tallinn, Peterburi tee 81, registrikood 10960706, e-post [email protected] (edaspidi: Korraldaja). 

2. KAMPAANIA JA KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID 

2.1 Kampaania “Pilkupüüdev ja värske välimus Gonsiori Ilukliinikust” (edaspidi: Kampaania) toimub ajavahemikul 22.08-19.09.2022 (edaspidi: Kampaania periood). 

2.2 Kampaanias osalemiseks tuleb end registreerida, täites ankeedi buduaar.tv3.ee lehel 22.08 kuni 18.09.2022 kella 23.59ni. 

2.2.1 Kampaanias osalemiseks peab olema täisealine. 

2.2.2 Osalemiseks on vaja täita ankeet. 

2.2.3 Võitja loositakse kõikide ankeedi täitjate vahel 19.09.2022.a. 

2.2.4 Kampaanias osalemisest on võimalik loobuda hiljemalt 17.09.2022 kella 23.59-ni. Selleks tuleb saata avaldus korraldaja e-posti aadressile [email protected] ning ankeet eemaldatakse hiljemalt 48h jooksul. 

2.3 Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad Eesti Vabariigi elanikud. Kampaanias ei saa osaleda Buduaar Meedia ja Gonsiori Ilukliiniku töötajad. 

2.4 Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Kampaania reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Kampaanias osaleda. 

3. AUHINNAD JA AUHINDADE JAGAMINE 

3.1 Kampaanias loositakse välja kinkekaart Gonsiori Ilukliinikult väärtuses 1000 (tuhat) eurot, mis kehtib aasta alates selle väljastamisest. 

3.2 Kinkekaardi saab lunastada Gonsiori Ilukliinikus Gonsiori 3, Tallinnas.  

3.3 Auhinna võitja avaldatakse 19.09.2022 buduaar.tv3.ee. 

3.4 Auhinna võitjaga võetakse personaalselt ühendust. 

3.5 Kui võitja esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest ja võib anda auhinna järgmisele. 

3.6 Võitja peab olema võimeline oma kuludega kohale tulema. 

3.7 Võitja annab oma nõusoleku osaleda pildistamistel ja filmimistel auhinna lunastamisel ning ühtlasi nõustub fotode ja videomaterjali tähtajatuks kasutamiseks TV3 Grupi ja Gonsiori Ilukliiniku kanalites turundus- ja sotsiaalmeedia eesmärkidel. 

3.8 Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas. 

4. MUUD TINGIMUSED 

4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikandmeid vastavalt TV3 grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (https://buduaar.tv3.ee/privaatsustingimused/). Kampaanias raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid kampaania läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks) ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks. 

4.2 Isikuandmeid säilitatakse neli kuud alates kampaania võitja väljaselgitamisest. 

4.3 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja andmata ja võitjagrupile üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kampaania veebilehe vahendusel. 

4.4 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 

4.5 Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega „Pilkupüüdev ja värske välimus Gonsiori Ilukliinikust“ hiljemalt 30.09.2022 käesolevates tingimustes toodud meiliaadressile. Buduaar Meedia lahendab pretensioonid hiljemalt 90 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.