Millest räägib sinu nime algustäht?

11 kommentaari
Millest räägib sinu nime algustäht?

Nimi mängib inimese elus suurt rolli. Juba Vana-Kreekas ja Vana-Roomas pandi inimesele selline nimi, mis kandis edasi seda energiat, mida vanemad lapses näha soovisid. Nimi mõjutab ka seda, milline iseloom inimesel kujuneb. Kõige suuremat mõju nimele avaldab selle tähendus ja kooskõla, aga olulist rolli mängib ka selle esimene täht ning nimes peituvad topelttähed. Kindlasti tahad ka sina teada, millist rõõmu või peavalu võib sulle tekitada sinu nime algustäht.  Allpool saad tutvuda, millist energiat kannavad endas erinevad nimealgustähed.

Nimi mängib inimese elus suurt rolli. Juba Vana-Kreekas ja Vana-Roomas pandi inimesele selline nimi, mis kandis edasi seda energiat, mida vanemad lapses näha soovisid. Nimi mõjutab ka seda, milline iseloom inimesel kujuneb. Kõige suuremat mõju nimele avaldab selle tähendus ja kooskõla, aga olulist rolli mängib ka selle esimene täht ning nimes peituvad topelttähed. Kindlasti tahad ka sina teada, millist rõõmu või peavalu võib sulle tekitada sinu nime algustäht.  Allpool saad tutvuda, millist energiat kannavad endas erinevad nimealgustähed.

A, Ä 

See on alguse sümbol, väljendab soovi midagi algatada ja teoks teha, igatsust nii vaimse kui ka füüsilise harmoonia järgi.

Hingelisus, romantism, püsivus ja visadus. Võime läbi lüüa ja materiaalses mõttes elu hästi kindlustada.

C

Juhi omadused, millele lisandub risk kiusatustele kergesti järele anda. Kõrge enesehinnang, traditsioonide austamine, üksinduspelgus.

Kalduvus mõtisklemisele, analüüsile enne tegu. Orientatsioon eelkõige perekonnale, abivalmidus, mõneti põhjendamatu tujukus. Sageli ekstrasensoorsed võimed.

Vajadus eneseväljenduseks, mõtetevahetuseks, head vahendajaomadused. Läbinägemisvõime, arenenud intuitsioon. Võimalik jutukus.

Iha olla tähelepanu keskpunktis, särada, üle trumbata. Originaalsed ideed, milles enamasti kaalukas iva. Erilist rahulolu pakub teisi õnnelikuks teha. Sisemised vastuolud ning kõikide filosoofiliste süsteemide segapundar. Oskus keerdsituatsioonides hästi valet ära kasutada.

Püüd teadmiste järele, oskus taibata asjade seoseid, analüütiline mõtlemine, tahe anda igas tegemises endast parim.

Teadmine, et kõik tuleb saavutada vaid iseenese jõust, iha lugupidamise ja sõltumatuse järele. Tundlik teiste arvamuste suhtes. Selle tähe omanik peab käituma nii, et ta ei rikuks ühtegi seadust ega kalduks kõrvale kehtivatest moraalinormidest.

Rafineeritud hingeelu, rahuarmastus. Väline rahulikkus ja lihtsus varjab erksat ja romantilist natuuri.

Leebus, soov konfliktidest hoiduda, oskus vaigistada kurjust ja vaenu. Oht saada tugevamate loomuste poolt allaheidetud.

Vastupidavus, ammendamatu hingejõud, oskus saladusi pidada. Läbinägelikkus ja otsekohesus. Elu moto: „Kõik või mitte midagi!”

Ilutunnetus, andekus kaunite kunstide alal, soov diskuteerida ja teadmisi jagada. Kalduvus oma jõudu killustada, raske leida elus kindlat positsiooni.

Ammendamatu võime hoolitseda, aidata. Sisemine ebakindlus, häbelikkus. Tunnetab end orgaaniliselt osana loodusest ning seda suhet millegagi rikkudes võib endale häda kaela tõmmata.

Kriitiline mõistus, protestivaim, vastumeelsus valikuta alluvuse suhtes. Visa töömees, kuid ei talu mõtestamatut tühja tööd.

Haruldane intuitsioon, sügav tundeelu, oskus rahaga ümber käia. Selle tähe kandja saatus kulgeb mööda kindlat joont, kuna oma elu eesmärgi tabab ta ära juba varajases eas. 

Palju ideid, sageli vahelduvad seisukohad elu põhitõdede suhtes. Eriline tähelepanu oma välimusele. Oskus üldistada ning tegelikkust õigesti ja tervikuna tajuda.

Võime mitte teha järeldusi näivast, vaid tungida kõigesse sügavuti. Enesekindlus, oskus tegutseda. Millestki eriliselt vaimustudes võib minna mõttetule riskile. Samuti võib olla oma otsustes põhjendamatult dogmaatiline.

Terve mõistus ja realistlik elukäsitus. Püüd jõuda stabiilse positsiooni ja materiaalse jõukuse juurde. Konfliktsituatsioonides võib olla väga kapriisne ja võimukas, eriti siis, kui valitud teel takistusi kohtab.

Loovisiksus, tundlik ja intuitiivne tüüp. Tõeotsija, kes oma soove ja võimeid sageli valesti hindab. Ristisümbol selles tähes hoiatab, et elu pole lõputu ja et iga hetke sellest tuleb kasutada maksimaalselt.

Elav kujutlusvõime, oskus teiste muresid mõista ja neile ausalt kaasa tunda – filantroop. Soov jõuda kõrgeimale vaimsele tasandile. Sageli utopist, kes peaks silmas pidama, et teeristil on mõttetu elu põhitõdesid kuulutada ja kõigilt ühtviisi nende mõistmist nõuda.

Kommunikatiivsus, vajadus olla elu keskel ja kõigega kursis. Üsna loov mõistus, orientatsioon on alati tulevikku.

Õ,Ö 

Analüüsioskus, võime näha ja mõista ka elu pahupoolt. Andekas võõrkeelte õppija, hea kõne- ja kirjakeele oskus. Mõnikord liialt uudishimulik. Ka püüd iga hinna eest jõuda n-ö kõrgemasse seltskonda.

Ü 

Tugev õiglusmeel, vaimustus vendluse ja võrdsuse ideedest. Võimeline end tõe nimel ohverdama, aga on äärmiselt julm nende vastu, kes tõe kui absoluudi suhtes eksivad.

 

Artikkel on ilmunud ajakirjas Buduaar TEEN suvi 2014

 

Buduaar TEEN