Brain Book ülesannete vastused lk 41 – 49

Brain Book ülesannete vastused lk 41 – 49

LK 41

B-turu ristsõna
Ülevalt alla:

Bahama
Austria
Andorra
Gruusia
Ukraina
Itaalia
Kreeka
Argentiina
Malta
Prantsusmaa
Nigeeria
Belgia

LK 46

Numbri ülesanne
Lahendus: Vastus on 2. Loogika on selles, mitu palli on igas reas.

LK 49

Sokidisainer

Küsimus: millise soki sõi pesumasin ära?
Vastus: vasakult alt teise soki.

Tagasi Brain Booki lehele