Mida räägib sinu suhtumine teistesse sinu enda kohta?

Mida räägib sinu suhtumine teistesse sinu enda kohta?

Värskest uuringust selgus, et sinu suhtumine teistesse näitab väga palju ka sinu enda kohta.

Värskest uuringust selgus, et sinu suhtumine teistesse näitab väga palju ka sinu enda kohta.

Teadlased palusid uurimuses osalenud inimestel hinnata kolme inimese positiivseid ja negatiivseid omadusi ning suutsid selle põhjal välja selgitada üllatavalt palju inimese enda heaolu, vaimse tervise, sotsiaalse suhtumise ning teiste inimeste arvamuse kohta katsealusest, vahendab sciencedaily.com.

“See, kuidas inimesed teisi näevad, näitab väga palju nende endi kohta,” ütles uuringu läbiviija Dustin Wood. Uurimise tulemusena selgus, et inimese võime näha teistes positiivseid jooni on tugevalt seotud inimese enda positiivsusega. Eriti tugev seos leiti teiste positiivselt hindamise ja entusiasmi, õnnelikkuse, lahkuse, vastutulelikkuse, emotsionaalse stabiilsuse ja võimekuse vahel, mille olemasolu inimeses hindasid nii tema ise kui teised.

Leiti ka, et see, kui positiivselt inimene teisi näeb, näitab, kui rahul on ta enda eluga ning kuidas ta teistele meeldib. “Paljud negatiivsed iseloomujooned on seotud teistes negatiivse nägemisega. Kalduvus teistes halba näha viitab suuremale depressiooni langemise tõenäosusele ning erinevatele isiksusehäiretele,” rääkis Wood.

Teadlased leidsid, et lastes hinnata mõnd kolleegi või tuttavat on võimalik inimese kohta palju teada saada. Kui antud hinnang on negatiivne, viitab see hindaja negatiivsetele omadustele ja ka sellele, et hindaja on õnnetu, neurootiline või rahulolematu enda suhtes.

 

Triin Tisler

 

Sarnased artiklid