Millest võib kõnelda sinu liiga kõrge enesehinnag?

8 kommentaari
Millest võib kõnelda sinu liiga kõrge enesehinnag?

Enesehinnang on meile oluline, see on sinu arvamus sinust endast. Mida kõrgemalt hindad end ise, seda kõrgemalt hindavad sind ka teised. Värskest uuringust selgus aga huvitav tõsiasi – nimelt võivad ülienesekindlad inimesed varjata hoopis oma madalat enesehinnagut.

Enesehinnang on meile oluline, see on sinu arvamus sinust endast. Mida kõrgemalt hindad end ise, seda kõrgemalt hindavad sind ka teised. Värskest uuringust selgus aga huvitav tõsiasi – nimelt võivad ülienesekindlad inimesed varjata hoopis oma madalat enesehinnagut.

Teadlaste sõnul räägivad eneseimetlejad ehk nartsissistid psühholoogidele, et ollakse endaga väga rahul. Kui neile aga öelda, et nad on ühendatud valedetektoriga, siis ilmneb tõde, milleks on hoopis rahulolematus iseendaga ning sellest tulenev madal enesehinnag, vahendab livescience.com.

Uuringus osales 71 Lääne-Carolina ülikooli naistudengit, kellel paluti täita küsimustik, mis aitas mõõta nende enesehinnagut. Hiljem teatati katsealustele, et nende vastuseid hinnatakse valedetektori abil ning naistele esitati küsimusi, millega nad pidid kas nõustuma või mitte.

Kõik katsealused ühendati valededetektoriga, kuid mõnigatele öeldi, et seade lülitatakse enne uuringu alustamist välja. Teised seevastu teadsid, et detektor mõõdab kogu uuringu vältel nende vastuste õigsust.

Katse tulemustest selgus, et madala enesehinnanguga naiste puhul ei mänginud valedetektor mingit rolli enesehinnangust rääkimisel, kuid nartsissistlikumad naised väitsid end rohkem armastavat, kui nad arvasid, et valedetektor on välja lülitatud.  Nartsissistid arvasid, et kui seade näitab, mil nad tõtt räägivad, siis oli nende enesehinnang vastuste järgi oluliselt madalam.

Uuringu tulemuste järgi viitab kõrge enesehinnang hoopis endaga mitterahul olemisele.

 

Triin Tisler