PERFEKTSED RINNAD, enesekindlam sina

Ilusad rinnad annavad naisele enesekindluse. Põhjuseid, miks naised oma rindadega rahul ei ole, on mitmeid. Mitte igat naist ei ole loodus õnnistanud ideaalse büstiga ning aja möödudes võib kaunis proportsioon oma võlu kaotada. Rindade suurendamine on muutunud populaarsemaks kui iial enne ning üheks usaldusväärseks kohaks, kus see protseduur läbi viia, on meditsiiniagentuur The Health Clinic.

Ilusad rinnad annavad naisele enesekindluse. Põhjuseid, miks naised oma rindadega rahul ei ole, on mitmeid. Mitte igat naist ei ole loodus õnnistanud ideaalse büstiga ning aja möödudes võib kaunis proportsioon oma võlu kaotada. Rindade suurendamine on muutunud populaarsemaks kui iial enne ning üheks usaldusväärseks kohaks, kus see protseduur läbi viia, on meditsiiniagentuur The Health Clinic.

Meditsiiniagentuur The Health Clinic on esimene omalaadne agentuur Eestis, kes pakub erateenusena plastilisi ja kaaluvähendamise operatsioone alates 2009. aastast. Agentuur töötab komisjonitasu pealt, mis tähendab, et kliendi jaoks jääb lõikuse hind samaks, kuid lisaks saab ta efektiivse suhtluskanali kirurgi, haigla ja enda vahel. Nii saab arst keskenduda oma põhitööle ning agentuur juhib kogu organisatoorset protsessi, pakkudes kliendile oluliselt rohkem tugiteenust. The Health Clinicu partneriteks on hetkel viis kirurgi, kes teostavad erinevaid operatsioone. Üheks populaarsemaks operatsiooniks on rindade suurendamine.

Pikaajaline kogemus rinnaoperatsioonidega

The Health Clinicu pikaajaline koostööpartner dr Jaan Troost on rinnaoperatsioonile spetsialiseerunud kirurg, kes teostab aastas ligi 300 lõikust. „Tüüpilised rinnasuurenduse patsiendid on kahesugused – ühed on väga väikese või olematu rinnaga ning teised väiksemapoolse ning kergelt rippuvate rindadega imetanud naised. Patsientide vanusevahemik jääb reeglina 20–45 vahele,” räägib dr Troost.

Implantaadi suuruse, kuju ja paigaldamise valik otsustatakse kirurgi ja patsiendi koostöös. Siiski kehtivad mõned üldised reeglid implantaadi paigaldamise osas. Neile, kellel pole üldse rinda, pannakse implantaadid enamasti lihase alla. Lihase peale soovitab dr Troost implantaadid panna naistel, kellel on ripprinnad, kuid kellel ei ole otsest vajadust rinnatõstmise operatsiooni järele, millega kaasneksid suuremad armid. Selliste valikute puhul usaldavad patsiendid pigem kirurgi arvamust, kuna tema toetub pikaajalisele töökogemusele.

Implantaadi paigaldamise asukoha kõrval on oluline ka implantaat ise. „Seni olen kasutanud peamiselt ümmargusi implantaate, kuid viimasel ajal on suurem nõudlus ergonoomiliste järele. Anatoomilisi implantaate panen kõige vähem,” lisab dr Troost. Dr Troosti valik on täienenud Motiva implantaatidega. Nende hulgast leiab ka tehnoloogia viimase sõna – ergonoomilised kiibiga proteesid.

 

 

 

 

Ergonoomiline implantaat lahendab mitu probleemi

Seni on turul olnud nii ümaraid kui anatoomilise kujuga implantaate, millest mõlemal on oma eelised ja puudused. Anatoomiline implantaat püüab imiteerida rinna kuju, kuid implantaadi kehas pöörlemisega kaasneb hoopis ebaloomulik välimus. Ümarate implantaatidega sellist ohtu ei kaasne, kuid paljude jaoks võivad need liialt ebaloomulikuna näida. Motiva on korraga lahendanud mõlemad probleemid ja pakub täiesti uusi ergonoomilisi implantaate.

Ergonoomilised implantaadid kohandavad oma kuju vastavalt keha asendile. Seda võimaldab ülielastne silikoongeel. Lamavas asendis on implantaadi kõrgeim punkt rinna keskel, nii nagu loomuliku rinna puhul. Asendit muutes hakkab implantaadi kõrgeim punkt gravitatsiooni abil liikuma ja püsti tõustes vajub lõplikult rinna alaosasse. Sellisel viisil imiteerib implantaat rinna loomulikku kuju igas asendis, mille naine võtab.

Kiip annab lisakindlust

Motiva on turule toonud mitmeid teisigi uuendusi, mis trende seavad. Üheks olulisemaks neist on operatsiooniandmete ja garantiidokumentide elektrooniline salvestamine. Kuni tänaseni on patsiendilt eeldatud paberite aastatepikkust säilitamist lauasahtlis. Mõistagi ei ole igaühel dokumente alles ning terviseprobleemide korral jääb kirurgil saamata ülioluline info: kes, kus ja millal opereeris, millised implantaadid on kehas ning kas patsiendil on kehtiv garantii. Need on küsimused, millele kümme aastat hiljem keegi enam vastuseid ei mäleta.

Selle aktuaalse probleemi lahendamiseks on Motiva lisanud implantaatidele riisiterasuuruse kiibi. Passiivset RFID-kiipi saab lugeda vaid spetsiaalse lugeri abil lühidistantsilt, mis oma olemuselt sarnaneb bussides laialt kasutusel oleva kaardilugemissüsteemiga. Kiip säilitab spetsiaalse koodi, mille abil leiab meditsiinitöötaja andmebaasist olulised operatsiooni ja implantaati puudutavad detailid. Selline lahendus pakub lisakindlust nii naisele kui kirurgile.

The Health Clinicul ja dr Troostil on hea meel, et seni üsna stabiilsel implantaaditurul on toimunud märkimisväärsed arengud. Suurte kogemustega kirurg suudab heade implantaatide omadusi veelgi paremate tulemuste nimel ära kasutada.

Lisainfo: www.thehealthclinic.eu