TARGALT KAUNIKS ehk kool, kus luuakse ilu

TARGALT KAUNIKS ehk kool, kus luuakse ilu

Võibolla on sinugi mõtteist läbi käinud soov saada iluteenindajaks. Selleks et oma unistus edukalt täide viia, otsusta kvaliteedi ja tarkuse kasuks.

Võibolla on sinugi mõtteist läbi käinud soov saada iluteenindajaks. Selleks et oma unistus edukalt täide viia, otsusta kvaliteedi ja tarkuse kasuks.

Eesti Esimene Erakosmeetikakool on esimene iluerakool, mis alustas oma tegevust juba 1995. aastal. Alates 1998. aastast kuulub kool ka CIDESCO INTERNATIONAL liikmete hulka. Suure kogemustepagasiga kool pakub kutse- ja täiskasvanuõpet põhi- ja keskhariduse baasil õppijatele. Kooli lõpetanutest saavad rahvusvaheliselt kvalifitseeritud iluteenindajad. Erakosmeetikakooli kõikide erialade õpilased õpivad ja praktiseerivad selleks kohandatud kaasaegsetes ning spetsiaalse tehnoloogiaga varustatud õpperuumides ja klienditeenindussalongides.

Võimalus teha rahvusvahelist karjääri

Eesti Esimese Erakosmeetikakooli personal on aktiivselt osalenud Leonardo Da Vinci ja ERASMUS+ programmide raames rahvusvahelistes projektides. Õpirännete kaudu on parandatud kooli töötajate põhipädevusi ja -oskusi eesmärgiga tõsta igas vormis õpetamise ja õppimise kvaliteeti ning viia need vastavusse ELi riikide tööturu vajaduste ja ühiskonna nõudmistega laiemalt, mille kaudu toimub kooli rahvusvahelistumine ning sellega seotud kooli suutlikkuse suurendamine. Koostöö kolleegidega teistest ELi riikidest aitab kaasa õpetajate erialase asjatundlikkuse süvendamisele isiklike töökogemuste kaudu, mis omakorda toetab nii kooli, erialavaldkonna kui ka Eesti kutsehariduse arengut tervikuna.

Õpetatavad erialad

Kosmeetik

Kosmeetikuks õppimine toimub läbi 1,5–2aastase programmi. Rahvusvaheline CIDESCO programm annab nüüd aga võimaluse õppida kosmeetikuks ja omandada sealjuures rahvusvaheline kosmeetiku CIDESCO diplom õppes, mille kestvus on üks aasta. 

Spaateenindaja

Õppija saab täieliku arusaama spaaideoloogiast ja -kontseptsioonist, teadmised erinevatest spaahoolitsustest ja spaaeksistentsi toetavatest tegevustest nagu kehakoorimised ja -mähkimised; muda-, vetika-, turba-, savi-, sauna-, külma- ning veehoolitsused; erinevad massaažid nagu veealune vaakummassaaž-, India peamassaaž, selja- ja laavakivimassaaž.

Juuksur

Juuksurieriala õppeprogramm koolis on välja töötatud Pivot Point metoodikat järgides, mis arvestab õppija arengut, eripära ja võimekust. Pivot Point teooria ühendab printsiipe ja seadusi nii teaduse kui kunsti vallast. Tegemist on universaalse õppesüsteemiga, mis keskendub õppeprotsessis võrdselt nii õpetajale kui õpilasele, aitab kaasa õpilase arenemisele kunstnikuks ning suunab õppijat saavutama täielikku loomingulist vabadust.

Küünetehnik

Küünetehnikud õpivad samuti Pivot Point koolitussüsteemi põhiselt. Programmi raames pühendutakse erinevatele tehnikatele ja küünedisainile, omandatakse vajalikud algteadmised anatoomiast, nahahaigustest, erialasest keemiast, majandusest. Tegemist on kompleksse lähenemisega erialale ja õppekava läbimisel on võimalus sooritada kutseeksam ja omandada eriala kutsetunnistus.

www.kosmeetikakool.ee