Hormoonspiraal ei suurenda rinnavähi tekke ohtu

9 kommentaari
Hormoonspiraal ei suurenda rinnavähi tekke ohtu

Saksamaal ja Soomes viidi läbi uuring, mis lükkab ümber levinud arvamuse, et hormoonspiraali kasutamine suurendab rinnavähi tekke ohtu. Laiaulatuslikud epidemioloogilised uuringud kinnitasid, et kunagiste ja praeguste hormoonspiraali kasutajate oht haigestuda rinnavähki ei erine vaskspiraali kasutajate omast.

Saksamaal ja Soomes viidi läbi uuring, mis lükkab ümber levinud arvamuse, et hormoonspiraali kasutamine suurendab rinnavähi tekke ohtu. Laiaulatuslikud epidemioloogilised uuringud kinnitasid, et kunagiste ja praeguste hormoonspiraali kasutajate oht haigestuda rinnavähki ei erine vaskspiraali kasutajate omast.

Berliin, 28. veebruar 2011 – Hiljuti avaldatud laiaulatusliku epidemioloogilise uuringu tulemused kinnitasid, et naistel, kes kasutavad või on kunagi kasutanud hormoone vabastavat emakasisest süsteemi (ESS), ei ole suurem oht haigestuda rinnavähki kui naistel, kes kasutavad või on kunagi kasutanud rasestumisvastast meetodit, mis ei sisalda hormoone (vasest emakasisene vahend, vasest ESV). Hormoonspiraali kasutajad võivad rõõmustada, kuna see uudis kinnitab, et hormoonspiraal ei suurenda rinnavähi tekke ohtu.

Uuring
Uuring korraldati Saksamaal ja Soomes nn juht-kontrolluuringuna. Vähihaigete registrite andmebaasidest, pahaloomuliste kasvajate või rinnahaiguste keskustest leiti kokku 5113 naist, kellel oli diagnoositud rinnavähk. Rahvastikuregistritest valiti sobiva vanuse ja elupiirkonna alusel 20 452 kontrollisikut (naised, kes ei põdenud rinnavähki). Uuringu jaoks tähendati üles naiste isiklikud andmed nagu kehamassiindeks (KMI), günekoloogilised taustandmed, hormoonpreparaatide kasutamine, pahaloomuliste kasvajate esinemine suguvõsas, tervisekäitumine ja elustiil. Kõik naised olid nooremad kui 50 eluaastat ning nii rinnavähki põdevate kui tervete naiste keskmine vanus oli 44.

Uuringu tulemused
22% rinnavähki põdevatest naistest oli enne rinnavähi diagnoosimist kasutanud hormoonspiraali ja 22% oli kasutanud vasest ESV-d. Kontrollrühmas oli 21% kasutanud hormoonspiraali ja 21% oli kasutanud vasest ESV-d.
Kontrollrühmaga võrreldes leiti vähihaigete patsientide puhul ootuspäraselt rohkem rinnavähi teket põhjustavaid tegureid, näiteks rinnavähi esinemine suguvõsas.

Kokkuvõte
Uuringu autorid jõudsid järeldusele, et alla 50-aastastel hormoonspiraali ja vaskspiraali kasutajatel on ühesugune oht haigestuda rinnavähki. Uuringu käigus ei leitud mingeid tõendeid selle kohta, et hormoonspiraali kasutamine võiks tekitada kasvajaid (värskelt avastatud vähk) või soodustada nende kasvu (kiirendada olemasoleva pahaloomulise kasvaja arengut).
Allikas: J Dinger, K Bardenheuer and Thai Do Ming: Levonorgestrel-releasing and copper intrauterine devices and the risk of breast cancer, Contraception 83(2011) 211-217