Kuidas lapsele koostöö tegemist õpetada?

Kuidas lapsele koostöö tegemist õpetada?

Tihti ei kuula lapsed vanemate käske, kuid kui laps on kaasatud otsuste tegemisse, edenevad asjad palju hõlpsamini. Veebileht Nannybabysitter.com pani kirja mõned nõuanded, kuidas lapsele konstruktiivset koostööd õpetada.

Tihti ei kuula lapsed vanemate käske, kuid kui laps on kaasatud otsuste tegemisse, edenevad asjad palju hõlpsamini. Veebileht Nannybabysitter.com pani kirja mõned nõuanded, kuidas lapsele konstruktiivset koostööd õpetada.

Vaheta lapsega rollid

Vahetage eelnevalt kokkulepitud ajaks rollid, nii et laps kehastab täiskasvanut ja täiskasvanu mängib last. Täiskasvanu peaks käituma samamoodi nagu laps ja vaatama, kuidas lahendab laps olukorra. Sedasi õpib laps oma käitumise üle järele mõtlema.

Tee nimekiri kodutöödest

Lapse peaks kaasama kodutööde tegemisse. Tehke koos nimekiri kodutöödest ja jagage need pereliikmete vahel ära. Laps peaks õppima, et kodutööd on osa argipäevast.

Lase lapsel ise oma probleem ära lahendada

Kui lapse elus vajab mõni probleem lahendamist, räägi talle lugu vastavast olukorrast ja palu tal oma probleemile sobiv lahendus leida.

Lase lapsel end vajalikuna tunda

Lapsed käituvad halvasti tihtipeale vaid sellepärast, et vanema tähelepanu saada. Pööra lapsele tähelepanu ka keset väga kiiret argielu. Kui palud lapsel end mingis asjas aidata, avastab ta, et on kasulik.

Mängi koos lapsega

Lauamängud on suurepärane meelelahutus- ja õppevahend. Näiteks õpib laps neist oma korda ootama, reegleid järgima ning teistega arvestama.

 

Anneli Allikas-Parv

Sarnased artiklid