Mida võiks teada lasteaiasüsteemist Eestis?

imageManager_221078Enamus lapsevanemaid plaanivad naasta tööle aastaid enne võsukeste kooliküpseks saamist. Põhjuseid laps suuremaks osaks argipäevast kellegi teise hoolde jätta võib karjääri ja elamisraha teenimise kõrval olla veel mitmeid ning õige aja selleks valivad kõik lapsevanemad lähtuvalt just oma pere vajadustest, isiklikust sisetundest ja lapse individuaalsetest isikuomadustest.

imageManager_221078Enamus lapsevanemaid plaanivad naasta tööle aastaid enne võsukeste kooliküpseks saamist. Põhjuseid laps suuremaks osaks argipäevast kellegi teise hoolde jätta võib karjääri ja elamisraha teenimise kõrval olla veel mitmeid ning õige aja selleks valivad kõik lapsevanemad lähtuvalt just oma pere vajadustest, isiklikust sisetundest ja lapse individuaalsetest isikuomadustest. Neid, kellel pole kodust vanaema või võimalust palgata head lapsehoidjat, jääb ainsaks võimaluseks lasteaed. Enne aga on hea luua pilt sellest, mida lasteasutuselt oodata.

Eestis on munitsipaalasteaedade kõrvale tekkinud juba mitmeid eralasteaedu ning lastepäevahoiuasutusi. Viimati nimetatute kohta ei oska veel suuremat rääkida, kuna ühtseid vastuvõtu- ja hoiutingimusi ju pole.

Siiski võib teatud üldistuste tegemisel lähtuda sellest, et kõik koolieelsed lasteasutused ehk lasteaiad on osa Eesti haridussüsteemist. Seega toimub lasteaedades õppetöö. Laste õpetamine ja arendamine toimub õppekava alusel, lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu.

Koolieelne lasteasutuste süsteem jaguneb laste vanusest ja vajadustest lähtuvalt lastesõimedeks (kuni kolme aastased lapsed, rühmas kuni 14 last), lasteaedadeks (kuni seitsmeaastastele lastele, liitrühmas 18 kahe- kuni seitsmeaastast last ja tavarühmas kuni 20 last), erilasteaedadeks (kuni seitsmeaastastele erivajadustega lastele) ning lasteaed-algkoolideks (lasteaiaga on ühendatud algkool).

Majanduslikus plaanis on munitsipaallasteaed odavam, kui lapsehoidja või eralasteaed. Juba on kuulda omavalitsustest, kus kodanike lastele on lasteaed tasuta, see tähendab, et lapsevanemad ei pea tasuma kohatasu ega toiduraha, teised võivad arvestada toiduraha suurusega keskmiselt 20 -25 krooni päevas ning kohatasuga keskmiselt 200 krooni kuus. Samuti on lasteaed lapsele hea koht, kus omavanustega suhelda ning annab vanemale kindlustunde eeldada, et lapsega tegeletakse süsteemselt ja arendavalt.

Lasteasutuses toitlustatakse lapsi kolm korda päevas järgnevalt: hommikueine, lõunasöök ja õhtuoode. Ööpäevasesse rühma jäävad lapsed saavad veel ka õhtusöögi.
Toidukorrad on kindlatel kellaaegadel. Lasteaedades pakutav toit arvestab laste vanuselist iseärasust, vitamiini- ja toitainevajadust. Konkreetsed nõuded lasteaedades pakutavale toidule on kehtestatud Sotsiaalministri määrusega.

Lasteasutuse päevakava võib olla vanuseti ja asutuseti erinev, kuid tavaline lasteasutuse päevakava näeb välja järgmine:
07.00 – 08.30 laste vastuvõtt
08.30 – 09.00 hommikusöök
09.00 – 10.30 õppetegevused
10.30 – 12.30 mängimine ja õuesolek
12.30 – 13.00 lõuna, valmistumine päevaseks uinakuks
13.00 – 15.00 päevane uinak
15.00 – 15.30 ärkamine, riietumine
15.30 – 16.00 õppetegevused
16.00 – 16.30 õhtuoode
16.30 – kuni kojuminekuni vaba mäng ja individuaalne töö

Suuremates linnades tuleb arvestada suuremate lasteaiajärjekordadega ning seega on hea sooviavaldus võimalikult varakult ära teha. Paljudes omavalitsustes on võimalik sooviavaldus lasteaiakohale vormistada juba uut ilmakodanikku registreerima minnes.

Enamus lasteaedade kodulehekülgedel on juba ilmunud väga hea ülevaade oma asutuse sisekorra ja vastuvõtu- ning väljaarvamise tingimuste kohta ning edulisemates ka üksikasjalikud soovitused lapsevanematele, kuidas last lasteaiaks ette valmistada, mida võiks talle kodust kaasa panna jne.

Lisaks:
 Õppekavade sisu kohta ja lapse oodatavate õpitulemuste kohta täpsemat infot saab Alushariduse riiklikkust raamõppekavast
(URL:https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=754369&id=77809)
 Lasteaedades pakutavale toidule kehtestatud nõuetega saab tutvuda Sotsiaalministri määrusega kinnitatud Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuetest
(URL:https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=754369&id=182080)

Veronika Raudsepp Linnupuu
veronika@buduaar.ee