Laimamine

14 kommentaari
Laimamine

Reostatud ühiskond

Kahtlemata kannatavad tänapäeva ühiskonnad erinevate vaimsete hälvete ja psühholoogilise rikutuse all. Kahtlemata pole kombed suutnud arendada materiaalsete luksustega samas tempos. Kui me analüüsime kombetute inimeste elusid, näeme, et nad kõik on võtnud materiaalsed fenomenid oma lootuste ja soovide mõõdupuuks. Ja neil on topelt standardid iseenda ja teiste käitumisele. Pole mõtet märkida, et kui isiksust ei hinnata enam üllaste aadete järgi, siis ühiskond neid ka ei jälgi vaid pigem mõjutab liikmeid sotsiaalne teadvus, mis juhib neid teisi järgima, ja ignoreerima mis iganes ebasoodsat mõju. Selle valguses näeme, et tänapäevane tsivilisatsioon on võimetu tootma terveid ja üllaid karaktereid, ega ole võimeline garanteerima sisemist rahulolu ja õnne.

Õpetlane on öelnud: “Meil on vaja maailma, kus igaüks võib leida endale koha, ilma diskrimineerimata materiaalsete ja vaimsete vajaduste vahel. Hämmastav, kuidas oleme hüljanud põhjusliku mõtlemise meetodite otsingu. Enamus inimesi on oma himude ja lõbude mürgist nii läbi imbunud, et ükskõik kui palju arenenud tehnoloogia neile pakub, ei nõustu nad järgi andma ühestki oma illegaalsest rõõmust sündsa tsivilisatsiooni hüvanguks.

“Tänapäeva elu on kui suur jõgi, mis voolab alla sügavast kallakust uhtudes meie lootused ja unistused kiire rahulduse hüvanguks, rikutuse ning hälvete merre. Paljud on mõtelnud välja uued vajadused, ja rabelevad nüüd kohutavalt, et neid täita. Lisaks nendele vajadustele on neil muudki asjad, mis toovad ajutist rahulolu, nagu nt laim, tagarääkimine, tühi jutt jne, mis tegelikult on nende tervisele kahjulikum kui alkohol.”

Laimust vaevatud rahvas

Suurim kahju laimust on laimaja südametunnistuse vaimne lagunemine. Need, kes rikuvad oma mõtte loomulikku kulgu kaotavad oma mõtte tasakaalu ja täiusliku käitumise süsteemi; lisaks teiste inimeste tunnete vigastamisele. Praktikas põletab laim tuhaks moraalse veeni laimaja südames – võõrandades Ta väärikusest ja üllastest kvaliteetidest. Laim suunab puhta mõtte kohta, kus tuletuse ja mõistmise väravad sulguvad.

Nagu põhjusel on tagajärg, nii tungivad ka vaimsed ja psühholoogilised hälbed ühest sotsiaalsest klassist teistesse. Kui sellel lubatakse rahva seas levida, võtab laim rahvalt hinge suuruse, hea maine ja loob ületamatuid erimeelsusi. Laimu levik varjutab ühiskonna vaimuruumi pessimism ja kahtlustusega. Inimesed kaotavad usu üksteisesse ja muutuvad umbusklikuks, paranoiliseks, skisofreeniliseks. Laim mängib laastavat rolli tuues esile vimma, vaenu ja viha ühiskonna liikmete vahel.

Nii kui müürile tsement on ühiskonnale liikmete vastastikune usaldus. Kui ühiskond ei ole valgustunud vennaliku mõtlemise ja üllaste väärtustega, ei saavuta see iial sisemist harmooniat või terviklikkust, vaid kaugeneb elu tõelisest karakterist.

Mis põhjustab laimu levikut?

Laimaja psüühika analüüsimine paljastab ohtliku hälbe.

Käitumise õpetajad mainivad erinevaid laimu levimise põhjusi. Tähtsamad neist on: kadedus, viha, upsakus, eneseimetlus ja kahtlustamine. Kahtlemata tuleneb iga indiviidi tegu teatud südametunnistuse tingimustest, ja tingimuste – mis on kui hõõguv süsi külma tuha all – tulemusena, tõlgib keel tunded laimuks.

Kui teatud iseloomujooned juurduvad sügavale mehe südametunnistusse, pimestavad need Ta silmad ja valitsevad mõtet. Üks põhjusi, miks laim nii laialt levib, on laimajate hoolimatus järelmõjude suhtes. Näeme inimesi, kes hoiduvad enamus teistest pattudest, kuid ei kõhkle sooritamast seda õnnetut kuritegu. Laimu kordamine ilma selle järelmõjude pärast muretsemata võõrandab inimese võimest hoiduda oma lõbudest vaatamata teadlikkusele selle kahjulikkusest. Need inimesed loobuvad oma terviklikust rikkumatusest, aususest ja ideaalidest. Ja eemalduvad reaalsusest keeldudes õnne nimel natukenegi kannatama. Jäädes omaenese madalate lõbude ohvriks. Need kes ei jälgi väärikust, ega eetika seadusi, vaid teevad oma elust isiklike lõbude areeni, kuritarvitades teiste õigusi, ei väärigi muud kui viletsust.

Igaühel on arvamus kuidas parimal viisil päästa inimesi hälbest ja moraalsest rikutusest. Minu arvates on parim viis julgustada inimestes hea tahte kvaliteeti, äratades nendes headuse hüüdeid ja inimlikke instinkte ning juhtida neid kasutama oma vaimseid aardeid teel õnne poole. Juhtides inimeste tähelepanu haigete kommete mõjule ja tugevdades nende tahet võime saavutada võidu kõikide kurjade iseloomujoonte üle, ning asendada pimeduse rööpad üllaste joontega.

Õpetlane kirjutab: “Kui me tahame võidelda ebasoovitava harjumusega, tuleb kõigepealt ära tunda selle pahad tagajärjed. Siis tuleks tunnistada harjumust, ja lõpuks peegeldada intsidentidele, mis tegid meist nende harjumuste ohvrid. Kui me tutvustame endid harjumuste tasemetega, saame võitu harjumuse inspiratsioonist tundes rõõmu selle välja juurimisest.”

Rikkumatuse seemne eksistentsiga inimhinges, ning sellele kaitse meetodite pakkumisega, oleme võimelised ära tundma eksimise ja segaduse põhjused ning hävitama need oma südametunnistuses, püstitades tugeva tõkke oma lõpututele tahtmistele ja lõbudele.

Teod näitavad inimese tegelikkust ning seega peegeldavad nende au ja reaalsust. Seetõttu kui keegi soovib õnnelikuks, tuleb Tal teha õiglaseid tegusid, et muuta need oma õnne väärtuslikeks seemneteks. Kui keegi ei näe, siis keegi ikka näeb.

Üks filosoof ütleb: “Ära ütle, et universumil pole põhjust ega mõtet, sest sellega süüdistad Sa iseennast mõttetuses ja põhjendamatuses. “

Nii nagu ühiskond vajab materjali, et elada, vajab see ka teatud harmooniat, et säilitada vaimsed sidemed oma liikmete vahel. Mida rangemalt jälgib ühiskond sotsiaalsete kohustuste rasket koormat, seda suuremat kasu saab neist terviklikkuse säilitamisel.

Et tuua meie hinged pimedusest valguse kätte, tuleb tugevdada kõiki üllaid mõtteid, et nurjata hävitavad ideed ja inspiratsioonid. Hoides oma keelt laimu eest, astume esimese sammu õnne poole. Et nurjata rikutuse laiemat levikut, on meie kohus luua psühholoogilist revolutsiooni. Saame seda teha teiste õigusi jälgides, mis vastuseks paneb kasvama inimlikkuse ja vaimsuse juured, arendades niiviisi üllaid jooni, millest sõltub iga ühiskonna ellujäämine.

Buduaarile Kalev Rebane