Mehed valitsevad maailma ning naised mehi…

... loomulikult on mehi, kes antud ütluse puhul moodustaksid  vastaste leeri, kuid on ka neid, kes kindla käe ja selge mõistusega kirjutaksid sellele alla. Ja seda nii südameasju kui ka majapidamist arvestades.

Kadi Jüriado

… loomulikult on mehi, kes antud ütluse puhul moodustaksid  vastaste leeri, kuid on ka neid, kes kindla käe ja selge mõistusega kirjutaksid sellele alla. Ja seda nii südameasju kui ka majapidamist arvestades.

Kuidas jääb aga äriga? Kas mehed jäävad ükskõikseteks, kui nende ülemus kannab seelikut ja värvib huuli? Või soovivad nad näha meid üksnes kodus pliidi juures askeldamas?

 Milline on naiste endi arvamus selles küsimuses? Kindlasti sõltub see isiksusest, keskkonnast, peresisestest suhetest ja haridusest. Paljud naised elavad üksnes pere ja kodu jaoks. Töö on nende jaoks vaid viis, kuidas saab tõsta pere majanduslikku olukorda, karjääriredel neid ei huvita. Kuid on ka neid, kes ei loobu ärist mitte ealeski, ja kindlasti ei tee nad seda sellise asjaolu pärast, et on juba kord sündinud siia ilma naisena.

On tunnistatud, et tõeliste liidrite seas ei leidu absoluutseid lolle. Intellekt on nende jaoks vajalik ja tähtis. Mis on aga ebasoovituslik? Kindlasti neurootilisus. Kas võib siis liidriks olla naine? Särav isiksus, tegutsemisvõimeline, energiline, raskustega toimetulev busyness-lady – on see võimalik?

ülespoole pürgimine mööda eduredelit on raske ja riskantne tegevus. ärikas naine peab pidevalt tõestama, et see, millega ta tegeleb, on just nimelt temale loodud. Paljud ärinaised kannatavad närvilisuse all sellepärast, et nende juhtiv roll tööl on vastuolus nende alluja positsiooniga kodus. On täheldatud ka seda, et nii tüdrukud kui ka naised, ei oska üksteisega hästi läbi saada, ei oska â