Olla naine – kas õnn või õnnetus?

Arenemine ja kasvamine  naiseks on eluaegne protsess. Samuti arenevad ning muutuvad aastatega suhe ja seksuaalsus. Seks peaks olema mõlemale poolele nauditav. See on omavahelise suhtlemise üks osa ning loominguline tegevus nii mehele kui naisele.

Kadi Jüriado
[email protected]


Arenemine ja kasvamine  naiseks on eluaegne protsess. Samuti arenevad ning muutuvad aastatega suhe ja seksuaalsus.
Seks peaks olema mõlemale poolele nauditav. See on omavahelise suhtlemise üks osa ning loominguline tegevus nii mehele kui naisele. Kui mees või naine on elus vähe loomingulised, ei tunne huvi enese vaimse arengu ega enesetäiendamise vastu, siis on ka seks ühekülgne ning vaene, vähepakkuv. Paljud naised on kurtnud, et lahkumineku põhjus on see, et mehega ei leita enam vaimset sidet ning ka seks ei paku millegipärast enam rahuldust. Olukord muidugi võib olla ka vastupidi.


Psühholoogid ütlevad, et naiseks kasvamine käib läbi hormoonide  möllu, ent ühiskondlikud normid ja eeskujud mängivad samuti oma rolli. Seega võib väita, et naiseks kasvamine ja end naisena tundmine ei käi  mingite kõikidele üheselt mõistetavate kriteeriumite järgi. See on keeruline arenguline protsess.
Tänapäeval  saavutab inimene täieliku sõltumatuse ja iseseisvuse alles 20 – 25 aastaselt ja enamus vanemaid naisi kinnitab, et nad on end tõelise naisena tunnetama hakanud alles pärast teise lapse sündi…

Teadlased väidavad, et väga palju määrab ära inimese geneetiline ja hormonaalne olemus ehk bioloogilis-füsioloogiline seksuaalsus,  tunnetuslik hingeline seisund ja  kasvatuslik taust – seega kolm erinevat tasandit.
Oluline on siinjuures kindlasti küsimus mehelikkusest ja naiselikkusest. Kuna looduses puudub range sooline piir, ei leidu  just väga palju mehelikke mehi ja naiselikke naisi. Alati on olnud inimesi, kellel on konflikt ihu ja hinge vahel. Hingelise soo määrangus osutub teadlaste hinnanguil oluliseks aju  soorolli mõjutavate rakutuumade suurus. Normaalsetel meestel olevat need rakud umbes 2,5 korda suuremad kui naistel.  Ajus erituv enforfiin tagab inimesele võimsa seksuaalse mõnutunde, tagades ning ka kinnitades vastavad soolised eelistused.  Arvatakse, et just kasvatuslikku ehk vaimset aseksuaalsust, kesksoolisust, frigiidsust ja sotsiaalset homoseksuaalsust on rohkem, kui seda loodus ette annab. Tähtis roll seega on naiseks olemisel  hoiakutel, teadmistelgi ja ilmselt ka õnnel, st millise mehe keegi endale on valinud.


4 erinevat lugu:

Anna, 80 aastane: â