PÕNEV UURING: miks 37 on elu kõige õnnelikum vanus?

PÕNEV UURING: miks 37 on elu kõige õnnelikum vanus?

Brittide hulgas läbi viidud uuring näitab, et inimesed on kõige õnnelikumad vanuses 37, kuna selleks ajaks on neil enamus oma seatud eesmärkidest saavutatud.

Brittide hulgas läbi viidud uuring näitab, et inimesed on kõige õnnelikumad vanuses 37, kuna selleks ajaks on neil enamus oma seatud eesmärkidest saavutatud.

 

Uuringu kohaselt soovivad naised 25. eluaastaks omada kodulooma, 27. eluaastal abielluda ning tunda end majunduslikult kindlustatuna, kui nad on saanud 39-aastaseks.
Mehed seevastu soovisid abielluda 2 aastat hiljem, vanuses 29 ning on nõus andma endale aega majandusliku kindlustatuse saavutamiseks, kuni nad on 41-aastased.

Aga keskmine vanus, mille ajaks on saavutatud pea kõik eluks seatud eesmärgid, on 37 ning uuring väidab, et seepärast on inimesed siis ka kõige õnnelikumad.

Majanduslik kindlustunne oli nii meeste kui naiste jaoks seatud eesmärkidest kõige olulisem ning pere loomine oli nimistus alles teisel kohal.
Abielu seadsid naised pingereas kolmandale kohale, ent mehed pidasid seda tähtsuselt alles viiendaks eesmärgiks.
Eduka karjääri paigutasid mehed oluliste eesmärkide pingereas kolmandaks, aga naistel oli see eesmärk hoopis kuuendal kohal.

Uuringu eestvedaja Hannah Kehoe sõnul soovisid naised enamuse elus seatud eesmärkidest saavutada nooremas eas kui mehed.
“Tänapäeva naised on edasipüüdlikumad ning rohkem suurtele saavutustele orienteeritud, kui kunagi varem,” sõnas Kehoe.

Allpool on toodud pingereana meeste ja naiste seatud eesmärgid ning vanusenumber, mis ajaks neid saavutada soovitakse. Kas tuleb tuttav ette?

Naised                         
1. Majanduslik kindlustatus -39                   
2. Pere loomine – 28                       
3. Abiellumine – 27                           
4. Maailmas reisimine – 42                       
5. Unelmate kodu omamine – 38                   
6. Edukas karjäär – 31

Mehed                         
1. Majanduslik kindlustatus – 41                   
2. Pere loomine – 30                       
3. Edukas karjäär -33                       
4. Maailmas reisimine -42                   
5. Abiellumine    – 29                       
6. Unelmate kodu omamine – 39

Allikas:  telegraph.co.uk