KAHE MINUTI REEGEL: Kuidas edukalt meeskonda juhtida?

FOTO

Foto: Tiit Tamme

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja treener Mats Soomre tõdeb, et meeskonna juhtimine tundub olevat lihtne, kui tahtmist on piisavalt. Kuid ainult tahtmisest jääb väheks.

Meeskonna juhtimine saab alguse usalduse loomisest

Soomre selgitab, et kõige aluseks on vastastikune usaldus ehk see, kuidas juhtkond teid usaldab. Tehke endale selgeks, mida teilt täpselt oodatakse, ja leppige võimalikult konkreetselt kokku need kriteeriumid, mille järgi hakatakse tulevikus teie kui juhi edukust hindama.

Juht peab olema keegi, kes näeb meeskonna liikmete andeid ja delegeerib vastavalt sellele töid

Tööde jagamine langeb kahte kategooriasse: ülesanded ja vastutus. Ülesanne on töö, mis tuleb ära teha.
Kellelegi vastutuse andmine viitab, et teda võib pidada tulemuse eest vastutavaks olenemata sellest, kuidas see on saavutatud.

Meeskonna juhtimine on ka vastutuse juhtimine

Soomre toob välja, et kõigepealt peab mõistma, et kõigi tööde delegeerimine ülesannetena piirab nii teie kui ka meeskonna haaret. Seega on oluline mõelda, kas on võimalik delegeerida ka vastutust.

Leidke isiklik juhtimisstiil

Kuigi see võib kõlada heidutavana, on Soomre sõnul oluline mõista, et te peate leidma endale sobiva juhtimisviisi. Meeskonna juhtimine nõuab head eneseteadlikkust ning oma tegelike tugevuste ja nõrkuste teadvustamist. Vaid vähesed edukad juhid on täiesti puudusteta, aga edu võib saavutada ka oma tugevate külgede rõhutamisega. Hea juhtimise eelduseks on ka oskus iseennast efektiivselt juhtida.
Ärge ajage äri juhtimist segi inimeste juhtimisega
Juhtimine on nii kerge kui raske – mõned andekad ärijuhid on erakordselt kehvad inimeste juhtijad ja mõned väga head inimeste juhtijad ei tea suurt midagi äriprotsessidest. Nii et kui oled tugev ühes vallas, siis vaata, et sul oleks kõrval hea liitlane teises vallas, sest enesetäiendamise raske tee ei pruugi edu tuua – palju kindlam on valida otsetee ja leida enda ümber inimesed, kellel on olemas need omadused-oskused, mida sul endal napib.
Kahe minuti reegel
Ole alati pigem positiivne, õpi meeskonda usaldama ning arvesta inimeste eripäradega.
Ära virise-porise ja ära otsi kohe midagi negatiivset.
Ära vasta esimese reaktsioonina ei ega ka liiga kiiresti jah.
Otsi alati esmalt kasulikkust, võimalusi-lahendusi ning positiivset.
Kujunda oma seisukoht pärast täpsustamist, arutelu ja kaasamõtlemist ilma suuremate eelarvamusteta.

Määrake tugevused ja nõrkused

Kui olete oma tugevused ja nõrkused paika pannud, andke meeskonnale teada, milline on teie juhtimisstiil ja panus meeskonda. Tõeline juhtimisvõime proov on see, kas te suudate juhtida eri olukordades.
Ärge lootke inimestelt seda, mida nad niikuinii ei tee!
Andke töötajatele selliseid ülesandeid, mis sobivad nende loomupäraste tugevustega, ja tulemus on märkimisväärselt parem.

Meeskonna juhtimine on pidev meeskonna arendamine

Soomre rõhutab, et sellest ei piisa, kui panna inimesed ühte ruumi kokku ja eeldada, et nad hakkavad meeskonnana hästi töötama. Selleks et meeskonnad töötaksid tõhusalt, tuleb anda nii meeskondadele kui ka juhtidele kõik eduks vajalikud tööriistad. Kui teie meeskond ei toimi, siis ilmselt on meeskonna kokkupanekul midagi valesti läinud.