NIPINURK: Nippe, kuidas aru saada, mis on tunne ja mis on emotsioon

FOTO

Foto: Marianne Pindmaa

Holistilise Teraapia Instituudi lõpetanud terapeut, harfimängija, muusikalooja ja sisemist tasakaalu suurendavate praktikate õpetaja Kreet Rosin-Pindmaa kirjutab oma peagi ilmuvas raamatus „Elamise kergus: häirivate emotsioonide mõju vähendamine koputusteraapia ja hiina meditsiini abil“, et kõik sinu tunded ja emotsioonid peegelduvad sinu kehas ja isiklikus reaalsuses. Need mõjutavad otseselt sinu tervist, suhteid, finantse, loomingulisust ja tööalast võimekust. Seega, saa neist teadlikuks ning vajadusel vabasta või muuda neid.

Kas sina tead, kas kurbus on tunne või emotsioon?
 
Ja kuidas on lood õnnetunde, rõõmu ja vihaga? Miks see üldse oluline on? Rosin-Pindmaa rõhutab, et teades vahet tunde ja emotsiooni vahel, on sul lihtsam muuta sind kahjustavaid käitumismustreid ning jõuda suurema sisemise rahuni.

Tihtipeale kasutatakse termineid „tunne” ja „emotsioon” sünonüümidena, kuid need on pigem ühe mündi kaks erinevat külge, mis on omavahel tihedalt seotud. Cindy Meyer, Ph.D, selgitab arusaadaval moel, et emotsioon on kaasasündinud ja universaalne füüsiline reaktsioon muutusele ning et mündi teisel küljel olev tunne on isiklik mentaalne reaktsioon emotsioonile, mis sõltub temperamendist ja kogemustepagasist.
 
Rosin-Pindmaa selgitab, et emotsioonid on instinktiivsed ja justnagu sisse kodeeritud meie ajju ning ei varieeru eri inimestel. Praktiliselt kõik inimesed kogevad hirmu, kui näevad liginemas jahtipidavat lõvi, kuid mitte kõik ei jookse ära või ei kangestu hirmust. Ehk siis – hirmu emotsioon on sama, kuid erinev on reageering sellele hirmule.
 
Emotsioonid on neurofüsioloogilised reaktsioonid, mis leiavad aset välise või sisemise stiimuli tagajärjel. Tunne on subjektiivne interpretatsioon seoses spetsiifilise
emotsiooni ja konkreetse situatsiooniga. Emotsioonid on füüsilised ning tunded mentaalsed. Tänu sellele, et emotsioonid on füüsilised, saab neid objektiivselt mõõta (nt aju aktiivsuse abil). Kuna aga tunded on mentaalsed, ei ole nende täpne mõõtmine võimalik.
 
Tunded on emotsioonide tagajärjeks
 
Emotsioonide ja tunnete eristamine põhineb neuroteadlase Antonio D’Amasio, M.D, tööl. Damasio mudelis on tunded emotsioonide tagajärjeks, sõltudes konkreetse emotsiooniga seonduvatest mõtetest ja tähendustest.
 
Damasio sõnul on tunded kehaseisundite mentaalsed kogemused, mis tekivad, kui aju tõlgendab emotsioone. Tunded on nagu mentaalsed kirjeldused või kujutluspildid selle kohta, mis leiab aset emotsiooni kogemise hetkel sinu kehas füüsilisel tasandil. Tunded on subjektiivsed ning erinevad inimeseti vastavalt igaühe isiklikele kogemustele, uskumustele ja mälestustele.
 
„Seega, meie sinuga võime kogeda nimetuse poolest sama emotsiooni, kuid sellest tulenev tunne võib meil olla üsna erinev,“ selgitab Rosin-Pindmaa.

Termin „tunne“ võib väljendada nii emotsionaalset kogemust kui ka füüsilist taju (nt näljatunne, valutunne). Tunded on reeglina teadlikud kogemused, kuid emotsioonid võivad ilmneda nii teadlikul kui alateadlikul tasandil. Mõnel juhul võib inimesel kuluda aastaid mõistmaks oma emotsioonide sügavust.
 
„Kahtlustan, et mõni ei saa surmatunnini aru sellest, mis tema sisemaailmas toimub ning mis
tema käitumisharjumusi on mõjutanud. Ja isegi kui saab aru, ei oska ta reeglina sellega midagi peale hakata. Samas, sageli ei olegi asi mitte arusaamises, vaid hoopis julguses ja valmiduses tegeleda ebamugavate „nähtustega“, kuna meile ei ole seda kunagi õpetatud,“ tõdeb ta.