Uuring: liikumine vähendab värske ema stressisümptomeid

Uuring: liikumine vähendab värske ema stressisümptomeid

Hiljutisest uuringust selgus, et iga viies ema, kes ei liikunud üldse või liikus väga vähe, maadles stressiga.

 

Hiljutisest uuringust selgus, et iga viies ema, kes ei liikunud üldse või liikus väga vähe, maadles stressiga.

Liikumine vähendab emapuhkusel olevate naiste stressi. Antud fakt ilmnes UKK instituudis läbiviidud uuringus, kus osales 500 värsket ema, kirjutab Iltalehti.

Piisavalt liikuvatest emadest koges stressisümptomeid iga kümnes, kuid iga viies ema, kes ei liikunud üldse või liikus väga vähe, maadles stressiga. Ema haridus või tööle naasemine polnud stressiga kuidagimoodi seotud.

Soovituslik on liikuda vähemalt kaks ja pool tundi nädalas. Läbiviidud uuringus osalenud emadest liikusid pooled kaks tundi nädalas ning osad naised ka rohkem.

”Rasedusjärgset liikumist on väga oluline edendada ja rõhutada selle tähtsust. See on seotud stressi vähendamisega ja selle kaudu ka ema, lapse ja kogu pere heaoluga,” sõnas UKK instituudi professor Riitta Luoto.

 

Anneli Allikas-Parv