Seksuaalne karjäär- sinu elu tähtis osa

Seksuaalne karjäär- sinu elu tähtis osa

Kuidas formeerub inimese seksuaalsus ja tema erootiline teadvus? Kuidas keegi oma erootilisi soove realiseerib? Millised on tema võimalused alates suguküpseks saamisest kuni vanema eani? Kui tihti peaks inimene seksima, et voodielus rahuldust saada, kui palju võiks elu jooksul olla erinevaid suhteid ja partnereid, milliseid seksuaalelu variatsioone tuleks teada ja proovida, et tunda täit rõõmu? Kas abielu on seksuaalse karjääri lõppjaam või mitte? Just nende ja muude inimese armuelu puudutavate tahkude sidumiseks isiksuse seisukohalt pakkusin juba neli aastat tagasi (vt “Erose kütkeis”, Pegasus 2005) välja termini “seksuaalne karjäär”.

Kuidas formeerub inimese seksuaalsus ja tema erootiline teadvus? Kuidas keegi oma erootilisi soove realiseerib? Millised on tema võimalused alates suguküpseks saamisest kuni vanema eani? Kui tihti peaks inimene seksima, et voodielus rahuldust saada, kui palju võiks elu jooksul olla erinevaid suhteid ja partnereid, milliseid seksuaalelu variatsioone tuleks teada ja proovida, et tunda täit rõõmu? Kas abielu on seksuaalse karjääri lõppjaam või mitte? Just nende ja muude inimese armuelu puudutavate tahkude sidumiseks isiksuse seisukohalt pakkusin juba neli aastat tagasi (vt “Erose kütkeis”, Pegasus 2005) välja termini “seksuaalne karjäär”.

Terminit “karjäär” on enam kasutatud küll tööalase arenemise või poliitilise kasvamise (tee võimule) kontekstis, ent miks mitte rakendada seda ka seksuaalsfääris?
“Seksuaalne” tähendaks siis kõike seksiga seonduvat ning “karjäär” isiksuse arengut, edenemist ja rikastumist.
Iga ühiskonnamudel püstitab omamoodi nägemuse inimese elu eesmärkidest, nende täitmise võimalustest ning isiku vabadustest. Erandiks pole ka seksuaalelu, mis on inimsaatuse tähtis osa. Paljudes maades oli ja on seksuaalsfäär ühiskonna poolt rangelt reglementeeritud, teistes oluliselt vähem. Kui kõik on ära otsustatud, pole ju üksikisikulgi muret, kuidas ja mis, tuleb vaid järgida teatud norme ja tavasid.
Ajaloo jooksul need asjad muutuvad. Euroopa kultuuriruum (ka Eesti) elab liberaalse postmodernse ideoloogia staadiumis, kus üksikisiku jaoks kehtivad laialdased õigused ja vabadused. Seksuaalsust puudutavate keeldude-käskude osa seadustes, moraalis ja reaalelus on tunduvalt vähenenud. Ühiskonna ja perekonna mõningane kontroll küll säilib, ent suures osas korraldab inimene oma seksuaalelu ise, saades selleks looduselt kaasa teatud geneetilise baasi, isikuomadused, karma ja sotsiaalsed olud. See paneb indiviidile raske koorma, millega viimane alati ei suuda hakkama saada.

Intiimne lähedus – üks inimese põhivajadusi
Inimeste elulisi vajadusi uurinud teadlased on välja selgitanud, et kui esimesed põhivajadused, nagu nälg, janu, uni ja katus pea kohal, on rahuldatud, kerkib järgmisena esile tugev tarve läheduse, armastuse, seksi ja kooselu järele. Alles pärast seda nõuavad rahuldamist ning arendamist juba keerukamad soovid ja vajadused, nagu töö, erialase karjääri edenemine, tõmme religiooni, hariduse, enesetäiustamise ja poliitilises elus kaasalöömise järele.
Inimesed, kelle armuvajadused on halvasti rahuldatud ja kelle seksuaalne karjäär on äpardunud, on tihtipeale ebatäiuslikud, õelad, kurjad ja isegi agressiivsed. Lisaks ei edene neil muudki asjad. Ja vastupidi, elu ülejäänud mitmekesisus aitab omakorda vältida ülemäärast keskendumist erootikale, et tagada isiksuse harmooniline ja tasakaalustatud areng. Kui inimene midagi muud peale seksi ja erootika enam ei märka ega taha, on asi samuti vildak.

Armastus ja seks (v.a aseksuaalid – inimesed, keda ei huvita seks, uurimuste järgi umbes 5% suguküpsest elanikkonnast) on universaalsed, kõikidele inimestele omased asjad, milles kõik tahavad ilmtingimata osaleda. Just edukas realiseerumine ja õnn selles vallas määrab suures osas ära isiksuse rahulolu kogu ülejäänud eluga. Korras armuelu on otsekui isiksuse õnne peegel ja tema muu elu harmoonilisuse indikaator.
Suhetel ja seisunditel, mida toob kaasa isiksuse erootiline realiseerumine ja armurõõm, on suur tagasimõju teistele elusfääridele. Sügavalt armunud ja seksuaalselt õnnelik inimene võib üsna pikka aega läbi ajada piskuga. Suured tunded ülendavad hinge, muudavad tuju heaks ja maailma kenaks. Hea seks aga avardab tunnetuse piire, kannab “taevasse” ja teeb inimese “tegijaks”. Erootiline armastus annab inimesele eluks vajalikud sotsiaalsed tagatised – tunnustuse, tähelepanu, seiklusvajaduse, ihaldatuse, austuse, imetluse ja küünarnukitunde. Samuti mitmekordistab see isiksuse loomepotentsiaali, eneseusku ja tegutsemisjulgust.

Seksuaalse karjääri tähtsusest
Tänapäeva karmis konkurentsiühiskonnas on isiksus paljuski üksi. Inimese tööalasest või poliitilisest karjäärist räägitakse enam, selle kohta on antud välja sadu raamatuid ja tehakse vastavaid koolitusi, kuid indiviidi vaimne ja religioosne areng, tema tunde- ja seksuaalelu saavad märksa vähem tähelepanu. Arvatakse, et küllap saavad inimesed nende asjadega kuidagi ise hakkama. Aga sagedasti ei saa ja see tekitab lisaks ainelisele toimetulekule pingeid juurde.

Me räägime, et õnn ei peitu rahas ja see on põhimõtteliselt õige. Räägitakse kehakultuurist, meelelahutusest, hobidest, veidi ka õnnelikust perest ja lastest, kuid unustatakse mainimata veel üks hea võimalus – seksuaalne rahuldus. Võimalik, et valehäbist, võimalik, et usust – see pole oluline. Kuid see on äärmiselt oluline ja kõige loomulikum viis saavutada elult sügav ja suur õnnetunne, vabaneda kehasse ja hinge kogunenud pingetest ning luua positiivne meeleolu, õnnetunne, kui soovite, mida inimene elus väga vajab. Ehk sunniks see vähem otsima ka kunstlikke “mõnuallikaid” nagu joomine, suitsetamine, hasartmängud, narkootikumid.

Seksuaalselt rahuldatud ja armastav inimene võib liigutada mägesid, vastupidisel juhul aga saata korda väga vähe või teha kasu asemel hoopis kurja. Ilma armastuse ja seksuaaleluta hakkab isiksus tahtmatult degradeeruma ning oma inimlikku palet kaotama. Inimene piinleb, tema elurütm on häiritud, elu mõte hägustub, psüühika pöördub stressi ning teovõime on pärssub.

Hea seksuaalne karjäär – milline see on?
Raskem küsimus erootika rollist elus on aga see, mis on kellegi jaoks õnnelik armuelu ja maksimaalne seksuaalne rahuldus. Ons hea seksuaalse karjääri tunnuseks suur võimalikult erinevate partnerite hulk ja suguelu peadpööritav mitmekesisus või hoopiski abielu ühe hea ja ustava partneriga? Kumb on tähtsam, kas kvaliteet või kvantiteet ? Kas proovida seksuaalelu nippe võimalikult paljude keskpäraste partneritega või väheste hästi ihaldatud ja ilusate inimestega?
Kas siis, kui inimesel on olnud vähe partnereid ning tagasihoidlik suguelu, on ta väheatraktiivne nohik? Ja kas ta on liiderlik, kui tal on rikas, paljude erinevate partneritega põnev, võib-olla koguni ohtlik seksuaalelu, mis sisaldab ohtralt mittestereotüüpse seksi elemente? Kas mingi väljapaistavalt ilusa, kuulsa, rikka või targa inimese võrgutamine on seksuaalne või sotsiaalne saavutus? Kas kasina sugueluga inimene on elus midagi olulist kaotanud ja teatud mõttes vaesem? Uurimegi seda lähemalt.

Iga inimese seksuaalelu on unikaalne. Nagu igal asjal elus, on ka seksuaalsel karjääril rida mõjureid, mis määravad selle käigu.

Seksuaalse karjääri tähtsamad mõjurid:
• sugu ja seksuaalne orientatsioon
• sotsiaalne staatus ja elukutse
• abieluline staatus
• väline meeldivus, ilutööstuse rakendamine selle heaks
• inimese psüühika tüüp, organismi füsioloogilised eripärad
• inimese vaimne tase
Seksuaalse karjääri puhul tuleks esmalt kindlasti pöörata tähelepanu soolistele erinevustele. Kuigi seaduste, moraali ja igapäevaelu vaatevinklist jääb soolisi erinevusi aina vähemaks, siis intiimelu seisukohalt on naise ja mehe seksuaalne karjäär endiselt väga erinevad. See määratakse suuresti ära juba kahe soo füsioloogiliste ja hormonaalsete erisustega. Seda mõjutab kõige enam meeste suurem libiido ja suguline aktiivsus tänu himuhormoon testosterooni rohkusele organismis (ületab sama hormooni kogust naise kehas 30–50 korda).
Ka seksuaalse erutuse mehhanismid ja orgasmi saamise dünaamikad on mõlema soo puhul väga erinevad. Naiste seksuaalsuse puhul mängib olulisemat rolli vanus ning tihe seotus naise kui elu andja ja ema rolliga. Mehed omavad selles osas teatud vabadust, nad seksivad rohkem ja ei vaja alati hingelist kiindumust, püsisuhet või muid tegureid. Nad tarbivad rohkem pornot ja kasutavad kergemini muid asendustegevusi. Naise seksuaalne karjäär on seevastu pigem hingelise varjundiga, kindla partneri, kooselu ja laste keskne.
Kuna ligi pooltel naistest on raskusi orgasmi saamisega, on naise seksuaalsus väga orgasmikeskne (mees saab selle ju alati) ja ka orgasmitruu (kui naine leiab mehe, kellega ta suudab kogeda häid orgasme, ei kipugi ta enam nii väga uutesse seiklustesse). Rahulolematus nimetatud asjades sunnivad ka naisi enam otsingutele ja oma seksuaalse karjääri edendamisele.
Hoopis teistsugused probleemid tabavad aga inimesi, kelle seksuaalne orientatsioon on suunatud omasoolistele. Siis saab seksuaalne karjäär sootuks teise pöörde.
Kuna sotsiaalne ja seksuaalne on tihedalt omavahel põimunud, mängib seksuaalse karjääri puhul suurt rolli sotsiaalne aspekt. Eeskätt amet ja positsioon.
Poliitiku või vaimuliku jaoks peetakse sobivaks seksuaalseks karjääriks mõõdukust, truudust ja kasinust. Enamasti eeldab see ühte pikka ja harmoonilist suhet oma abikaasaga. Meediafiguur, skandalist või popstaar võivad endale lubada märksa kirevamat sugu- ja armuelu kui direktriss, pedagoog või tippjurist. Grupiseksi harrastavat naispoliitikut, advokaati või koolijuhti ei võeta tõsiselt, samas kui igava üksluise armueluga popikoon on omakorda anakronism.
Abieluinimestele esitab moraal kõrgemaid nõudmisi kui vallalistele ja see eeldab ka oma kirgede tugevamat taltsutamist. Seepärast oleks enne elukutse valikut või abiellu astumist kasulik mõelda nii enda kui ka oma partneri seksuaalsusele. Milline see on ja kuidas võib see mõjutada teie ülejäänud elu? Paraku teeb asja raskeks tõsiasi, et tõde partneri seksisõltuvuse või mingi häiriva fetiši kohta selgub alles abielu jooksul.

Mõned väärarusaamad seksuaalse karjääri kohta:
• seks ja armuelu ei oma inimese elus sellist tähtsust nagu muud asjad (tööalane karjäär, materiaalne rikkus, vaimsed väärtused, religioon, poliitika) – vale, ta on teistega võrdselt oluline.
• abielu lahendab inimeste elus kõik nende seksuaalsed probleemid – vale, abielus tihti seksuaalsed probleemid alles algavad. Abielu on eeskätt sotsiaalne kooslus ja alles seejärel seksuaalne. Seks abielusuhetes nõuab pidevat tööd nii enda kui partneriga.
• ilus inimene on seksikas – taas vale, need kaks asja ei ole sünonüümid. Seksikas inimene on eeskätt see, kes teab seksist rohkem kui ülejäänud ja on seda ka praktikas proovinud. Kui naise ilu “paistab välja” ja meelitab mehi ligi, siis naise seksikus “kiirgab” ja ajab paljud mehed hulluks. Kui ilus naine on ka seksikas, tuleb tal istuda kodus või palgata turvamehed. Abi võiks olla abielust, ent mitte alati ja lõpuni.
• seksikas inimene on lits või pervo – minevikutaagaga kaasas käiv seisukoht, mille abil on hea endale ebasümpaatseid inimesi tampida ja sildistada, pigem kadedusega kaasnev hoiak seksika inimese suhtes kui tõsine mõte.
• eksootiline ja kättesaamatu mees/naine on abieluks parem kui kodumaine – jälle vale, kuigi see nõuaks isiklikku katsetamist, sest inimene ju ei usu teiste juttu. Vaid kodumaise tüübiga abielludes saate kindlad olla, et kodus ei saabu kultuurišokki, et valitseb parem harmoonia ja mõistmine. Teiseks – segaabielu puhul hakkab elu kulgema selle poole reeglite järgi, kelle kodumaal elama hakatakse.
• kui ma teen hea partii, abiellun mõne väljapaistavalt rikka, ilusa, targa, tuntud inimesega, siis lahenevad muu hulgas ka seksuaalprobleemid ja armastuse küsimused – enamasti mitte, tavaliselt on nii, et saadakse küll “hea partii”, aga tunde- ja voodielu jäävadki lonkama. See võib viia ka suhte purunemisele.

Milline võiks olla naise jaoks piisavalt hea seksuaalne karjäär?
Siin on palju vaieldavat ja subjektiivset ning seetõttu pole otstarbekas ka mingit ühtset ja parimat mudelit sügavalt defineerida või esile tuua. Ja seda mõlema soo puhul. Nii palju kui on inimesi, on olemas ka seksuaalseid karjääre, armastusi ja abielusid. Kuna aga Buduaari lugejat kui noort naist teema kindlasti huvitab, teeme siiski proovi. Kasutan selleks erinevaid uuringuid, andmeid, arvamusi, ka iseenda teadmisi ning nägemust.
Jätame kõrvale äärmused. Nagu nümfomaanid (psüühiline häire), kelle seksuaalne karjäär on ebatüüpiliselt otsatu. Või prostituudid, kes lihtsalt töötavad ning kelle seksuaalne karjäär on teatud mõttes põimunud erialase tööga. Või lihtsalt kõrgendatud seksuaalsusega neiud-naised (keda on väga vähe). Samuti lesbilised ja biseksuaalid, kelle probleemid on mõnevõrra teistsugused. Välistame veel teisegi äärmuse ehk mineviku musternaise tüübi – üks elu, üks armastus, üks abielu, parim seks = õnn (pigem mütoloogia vallast).
Vanasti arvati, et kogu naise seksuaalne karjäär seisnebki selles, et teha üks hea partii kogu eluks. Tänapäeval selline minevikust pealesurutud mudel enam naisi ei rahulda. Lisaks pole sellisest “karjäärist” suurt midagi õppida, kui vaid, et kuidas mõnel ikka veab. Kaasaja inimeste nõudmised vastassugupoolele on paraku nii kõrged, et üks inimene neid küll rahuldada ei suuda.
Kaasaegse naise seksuaalne karjäär on märksa pikem ja keerukam kui see oli veel paarkümmend aastat tagasi. Elu on drastiliselt muutunud ja meie koos sellega. Nagu iga teinegi eluline protsess, koosneb see nii õppimisfaasidest kui ka praktikast ehk oma seksuaalse potentsiaali realiseerimisest. Mõlemad võivad olla kombinatsioonid paratamatusest ja juhuste kokkulangemisest (alates sellest, milline erootiline materjal kätte satub, milline on seksuaalkasvatus peres ja koolis, milline on esimene vahekord, millised fetišid ja fantaasiad hakkavad inimest erutama jne.)

Seksuaalsus kujuneb tänapäeval välja aina varem, varases puberteedieas, ja on äärmiselt individuaalne. Võib öelda, et varajane noorus on hea aeg seksi ja armastuse teoreetilise õppimiseks. Hiljem realiseerub naise seksuaalsus valdavalt kolmel peamisel viisil (ükskõik, kas eraldi või korraga): a) vabasuhetes, b) kooselulistes suhetes (vabaabielu, abielu) või c) mitmesugustes asendustegevustes (juhusuhted, porno, masturbatsioon, küberseks, ostetud armastus, alasti poseerimine jne).
Muidugi tähendab igasugune karjäär, ka seksuaalne, tänapäeval elukestvat õpet ja seda isegi palju aastaid abielus olles. Asendustegevuste sage otsimine, eriti abielus olles, viitab selgetele puudujääkidele intiimelus.

Optimaalne seksuaalkarjäär tänapäeva naisele:
• seksuaalsuse avastamine ja selle formeerumine (umbes 12–18a). Esimesed sageli pooljuhuslikud vahekorrad, süütuse kaotamine.
• seksuaalsuse teoreetiline läbimõtestamine (umbes 12–22a, muidugi ka hiljem), teadmiste omandamine seksuaalmeditsiinist, hügieenist, erootilise teadvuse kujunemine.
• noorusarmastused (tavaliselt üks-kaks). Üldiselt on neis enam romantikat ja vähem seksi (umbes 12–18a), aga erandeid esineb ikka.
• vabasuhteline katsetamine (umbes 18–30a). Orgasmi saamise oskuse omandamine, lemmikfetišite ja fantaasiate väljakujunemine ja läbiproovimine, mõnede asendustegevuste proovimine, erinevad partnerid (väga individuaalne, umbes 2–6), hea kui nende sekka satub ka mõni välismaalane või teise rassi esindaja (rikastav kogemus), veel võib siia perioodi sattuda ka esimene, enamasti äpardunud kooselu.
• abielu/kooselu ja lapsed (umbes 25–45a).
• naise seksuaalsuse lõplik väljakujunemine ja kõrgpunkt (umbes 30–50a). Teooria ja praktika on selleks ajaks teineteist kinnitanud ja vastastikku läbi proovinud.
• keskeakriis, abielukriis, asendustegevused, armukesed, kõrvalhüpped, meeletused, lahutused (u 40–50a).
• uue kaaslase leidmine versus üksindus koos asendustegevustega (50–70a).
 

Naise seksuaalse karjääri äpardumisele viitavad:
• võimetus armastuseks ja püsisuheteks, liiga palju partnereid, seksisõltuvus (on vahele jäänud romantilise armastuse etapp nooremas eas, ei osata hinnata lihtsaid seksuaalseid rõõme, kõik näib liialt tavaline).
• ebapiisavad teadmised seksuaalelust (vähene lugemus, huvi ja teadmiste puudus, oskamatus) ei võimalda inimesel oma seksuaalsust arendada. Võib viia aseksuaalsuseni.
• liiga vähe partnereid (painav uudishimu ja pidev stress sellest, mis kõik proovimata on).
• inimene kas ei ole üldse (või liiga vähe) saanud proovida oma lemmikfantaasiat või -fetišit, endale meelepäraseid voodirõõme, resultaat – igav ja ebarahuldav suguelu.
• kui naine ei suuda saada orgasmi isegi 40selt. See tingib pideva seksuaalse rahulolematuse ja pettumise suguelus. Võimalik viia anorgasmiani.
• kui naine, pole olnud kordagi abielus või tal pole ühtegi last.
• kui veel 50aastaselt ollakse üksik.
• kui reaalse seksi asemel kasutatakse liiga palju asendustegevusi.

Iga inimese seksuaalne karjäär on unikaalne. Suurt rolli mängivad nii inimese füsioloogia, hormoonide tase, geneetika kui ka psüühika tüüp. Naiste puhul on eriti oluline roll välimusel ja oskusel kasutada ilumaailma teenuseid.
Ning ei maksaks unustada juhust. Viimane on seksuaalses karjääris väga oluline. Nagu öeldakse, on truudus juhuse puudus. Armuelus on nii, et asjad lihtsalt juhtuvad, armumise ja seksi eest pole kaitstud keegi. Need on biokeemilised, tihti meie tahtest ja rangetest mõistuslikest moraaliprintsiipidest läbi murdvad, sõltumatud protsessid.
Lõpetuseks tahaks öelda, et olgu inimese seksuaalne karjäär milline tahes – tähtis on selle õnnestumine eeskätt isikliku rahulolu aspektist. Kui inimene ise (ja tema partner) on armueluga rahul, on ka seksuaalse karjääriga kõik korras. Alles siis, kui rahul ei olda, võiks hakata otsima põhjuseid, mis on läinud valesti ja mida saaks selles osas ette võtta. Teisisõnu: kuidas oma seksuaalset karjääri edendada?

 

Buduaarile Urmas Espenberg
Buduaar Shopping No13