Ohumärgid, mis viitavad sellele, et oled alustamas suhet luuseriga

Vaid vähesed paarisuhted algavad millegi muu kui armastusväärsuse ja viisakusega. Suhte alguses nn mesinädalate perioodil on raske välja selgitada, millist tüüpi see inimene on, kellega te kohtamas käite. Nii teie kui ka teie kohtingupartner on valvel; te mõlemad püüate saada vastaspoole kohta võimalikult palju teavet, jätmata sealjuures oma käitumisega muljet, nagu töötaksite te politseidetektiivina.

Vaid vähesed paarisuhted algavad millegi muu kui armastusväärsuse ja viisakusega. Suhte alguses nn mesinädalate perioodil on raske välja selgitada, millist tüüpi see inimene on, kellega te kohtamas käite. Nii teie kui ka teie kohtingupartner on valvel; te mõlemad püüate saada vastaspoole kohta võimalikult palju teavet, jätmata sealjuures oma käitumisega muljet, nagu töötaksite te politseidetektiivina.

Romantilised paarisuhted võivad olla õige inimese olemasolu korral tõesti imelised. Samas aga võib suhe vale inimesega tuua endaga kaasa aastatepikkuse südamevalu, emotsionaalse/sotsiaalse hävingu ja koguni füüsilised kahjustused. Halb partner võib tuua hävingut meile endile ja meie lähedastele ning lisaks kahjustada meie arusaama armas­tusest ja romantikast ka tuleviku perspektiivis. Niisugune inimene võib muuta selle, millest me lootsime armastavat, toetavat ja vastastikust mõistmist pakkuvat paarisuhet, “saatuslikuks ligitõmbeks”, millest räägivad paljud filmid. Me võime päevast päeva kokku puutuda “halbade valikutega”, millest enamikku on hõlpus ära tunda ja vältida. Me kõik oskame vältida inimesi, kes paistavad hullumeelsed või vägivaldsed, ning me ei vali neid oma kohtingupartnereiks. Ent mõned inimesed suudavad oma isiksuse- ja käitumis­häireid paremini varjata kui teised.

Luuser on partneritüüp, kes võib tekitada paarisuhtes rohkelt sotsiaalset, emotsionaalset ja psühholoogilist kahju. Luuseril on teatud kindlad isiksuseomadused, mis tingivadki eelnimetatud probleemide tekkimise. Need on omadused, mida luuserid ise aktsep­teerivad lihtsalt kui osa oma minast ega pea neid problemaatiliseks või psühholoogilisi raskusi valmistavaks. Ühest küljest on nad oma isiksuse ja käitumisharjumustega kogu elu koos elanud – sageli on nad need algselt õppinud oma sugulastelt või pereliikmetelt. Enamasti on psühholoogid need, kes ravivad luuserite ohvreid, kui viimased jõuavad lõpuks sügavas depressioonis ja nullini viidud enesekindluse ja enesehinnanguga nende vastuvõtule.

Järgnev loetelu on katse võtta kokku luuserile omased tunnused ning pakkuda välja moodused, kuidas naised ja mehed saaksid potentsiaalselt muserdavaid paarisuhteid ära tunda enne, kui tõsised emotsionaalsed või isegi füüsilised kahjustused tekivad. Kui teie partneril on kasvõi ainult üks kirjeldatud tunnustest, siis kuulub teie suhe riskirühma. Kui te tuvastate oma partneril rohkem kui kolm allnimetatud tunnust, siis on risk, et te olete end sidunud luuseriga ja et teie suhe mõjub teile kahjustavalt, väga suur. Kui ühe ja sama isiku juures on tuvastav terve rida neid tunnuseid, siis pole enam tegemist tõenäosuse ega võimalikkusega. Teid tõepoolest ka tabavad luuseri poolt tekitatud kannatused ja häving, kui te seda paarisuhet ei lõpeta.

 

1. Jõhker kohtlemine.

Luuser teeb teile tahtlikult haiget. Kui ta lööb teid käega või jalaga, väänab teil käsi, rebib teid juustest, tõukab teid või lõhub teie isiklikke asju kas või AINULT ÜKS KORD, siis loobuge temast. Meessoost luuserid hakkavad sageli oma partnerile füüsiliselt haiget tegema või rusikaga vastu seina või lauda taguma. Naissoost luuserid kipuvad jagama oma partnerile vihahoos kõrvakiile või isegi jala- ja rusika­hoope.

 

2. Kiire lähedaseks pürgimine ja läheduse väljendamine.

Luuseril on väga pinnapealsed emotsioonid ja sidemed teiste inimestega. Üks põhjuseid, miks luuser võib tunduda teile ligitõmbav, on see, kui kiiresti ta ütleb teile “Ma armastan sind” või soovib teiega abi­elluda või teid endast sõltuma panna. On tüüpiline, et te kuulete juba mõni nädal pärast teie esimest kohtumist, et te olete tema elu armastus, et ta tahab teiega alati kokku jääda ja et ta soovib teiega abielluda. Te saate temalt kingitusi, terve hulga lubadusi ja tõotusi ning ta külvab teid üle oma tähelepanu ja efektsete žestidega. Tegemist on “mesinädalate faasiga” – selle jooksul üritab ta teid oma võrku püüda ja tekitada teis veendumuse, et temaga kohtumine on teie elu suurim vedamine. Pidage meeles ärimaailmas tuntud ütlust “Kui see on liialt hea, et olla tõsi, siis see tõenäoliselt ongi (liiga hea, et olla tõsi)!” Te võite olla sellest kohese armumise, kohese vastastikuse sidumise ja kohese ühiste tuleviku­plaanide tegemise näitemängust niivõrd rabatud, et te unustate ära kõige oluli­sema – nimelt selle, et miski ei klapi! Normaalsetel, vaimselt tervetel inimestel kulub suhte loomiseks hulk aega, kuna kaalul on niivõrd palju. Eluterved inimesed soovivad enne siduvate lubaduste andmist saada rohkelt informatsiooni – neile ei piisa kolmest nädalast. On tõsi, et me võime pimesi armuda, ent me ei anna sellepärast veel niisuguseid ebarealistlikke lubadusi ega asu tulevikku planeerima niipea, kui me oleme jõudnud vaid paar korda kohtuda. Kiire algusfaas on alati märk pinnapealsetest emotsioonidest, mis panevad hiljem luuserit teist sama kiiresti eemale tõmbuma. Tavaliselt soovib luuser teiega kokku kolida või teiega abielluda vähem kui neli nädalat pärast teie esimest kohtu­mist ehk siis suhte täielikus algusjärgus.

 

3. Hirmutav iseloom.

Luuseril on hirmuäratav iseloom. Kui teie kohtingupartner läheb endast välja ja teeb ohtlikke asju, näiteks sõidab vihahoos liiga kiiresti, lõhub või pillub asju, satub kaklustesse või ähvardab teisi inimesi, siis pöördub see ägedus tõenäoliselt peagi teie enda vastu. Suhte alguses lastakse teil kogeda vägivalla pealtnägemist, näiteks kaklusi teiste inimestega, teistele suunatud vihapurskeid jms. Samuti kuulete te, et tal on ka varasemas elus olnud kokkupuuteid vägivallaga. Te olete tunnistajaks tema ägedale loomusele – asjade loopimisele, karjumisele, vandumisele, autoga kihutamisele, rusikaga lauale virutamisele ja asjadele jalahoopide andmisele. Selle käitumise eesmärk on teie hirmutamine ja teile aimu andmine vägivalla võimalikkusest, kuigi luuser on varmas kinni­tama, et ta on vihane teiste inimeste ja olukordade peale, mitte teie peale. Esialgu tõotab ta teile, et ta ei suuna oma vaenulikkust ja vägivaldsust kunagi teile, kuid ta näitab oma tegudega üheseltmõistetavalt, et ta on vägivallaks võimeline ja suuteline ning et see võib pöörduda ka teie vastu. Hiljem ei julge te talle vastanduda või temaga vaielda, kartes sellega tõmmata tema ägeduse ja vägivaldsuse enda peale.

 

4. Teie enesekindluse ruineerimine.

Luuser teeb teid alatasa maha. Ta korrigeerib pidevalt teie väikseid eksimusi, tekitades teis tunde, et teid koguaeg kontrollitakse, et te olete ebaintelligentne ja teete alati midagi valesti. Ta ütleb teile, et te olete liiga paks, mõjute mittevõluvana, te ei oska korralikult sõnu seada või näete halb välja. Selline teie enesekindluse ja enesehinnangu järkjärguline allakiskumine võimaldab tal teid hiljem halvasti kohelda, sest te oleksite selle justkui ära teeninud. Avalikes kohtades viibides on teil tunne, nagu kõnniksite te munakoortel – te kardate pidevalt, et te teete või ütlete midagi sellist, mis toob hiljem kaasa tema vihapurske või kurja sõneluse.

 

5. Teie tugivõrgustiku kõrvaldamine.

Selleks, et saavutada inimese üle täielikku kontrolli, on vaja ta isoleerida toetavatest sõpradest – vahel koguni pereliikmetest. Luuser kardab, et teie sõbrad ja perekond võivad teid mõjutada või siis anda negatiivseid hinnanguid tema halva käitumise kohta. Luuser alustab sellest, et ta väidab, nagu kohtleksid need sõbrad teid halvasti, üritaksid teid ära kasutada või ei mõistaks seda väga erilist armas­tust, mis teda teiega seob. Mõningatel juhtudel, kui luuser ei suuda vabaneda teie parimast samasoolisest sõbrast, võib ta väita, et too üritas teda võrgutada. Kui te vestlete oma sõprade või pereliikmetega, karistab luuser teid pärast sellega, et ta esitab teile lõputult küsimusi või tuleb lagedale inetute süüdistustega. Lõpuks võib teile hakata näima, et verbaalse karistamise, küsimusterahe ja vägivalla ärahoidmise huvides on lihtsam sõprade ja pereliikmetega üldse mitte läbi käia. Te loobute sõprade ja pere­liikmetega suhtlemast, mis toob omakorda kaasa nende pahameele. Luuser väidab, et nad üritavad juba jälle teid halvasti kohelda ja soovitab teil neist parem eemale hoida. Kui te olete neist ära lõigatud ja ilma toetuseta, võib luuseri kontroll teie üle veelgi suureneda.

 

6. Alatuse ja armastusväärsuse tsükkel.

Luuseri käitumine pendeldab alatuse ja armastusväärsuse vahel. Tsükkel algab sellega, et ta on teie vastu tahtlikult alatu ja hoolimatu. Ta ründab teid verbaalselt, sõimab, neab ja ähvardab teid. Siis aga on ta äkki järgmisel päeval armastusväärne, teile saavad osaks kõik need väikesed tähele­panu­avaldused, mida te kogesite teie esimestel kohtumistel. Te jätkate suhet, lootes iga kord, et see tsükkel oli viimane. Alatuolemise faasi üks eesmärke on, et luuser saaks öelda teie ja teie lähedaste kohta eriti inetuid asju ja sellega teie enesehinnangut ja enesekindlust veelgi allapoole tõmmata. Hiljem luuser sageli vabandab, kuid kahju, mida ta oma alatusega teie enesehinnangule teeb, on juba tehtud – täpselt nii nagu plaanitud.

 

7. Alati olete süüdi teie.

Luuser leiab, et teie ise kutsusite tema viha või muu sobimatu käitumise esile. Kui ta teid petab, teie peale karjub, teid halvasti kohtleb, teie asju lõhub või teid teiste inimeste juuresolekul häbistab, on see mingil põhjusel teie enda süü. Kui te hilinete kohtingule kümme minutit, siis olete teie süüdi selles, et luuser sõidab 140 kilo­meetrit tunnis, rammib inimesi ja mossitab pärast kogu õhtu. Luuser väidab, et tema viha ja halb käitumine oleksid jäänud olemata, kui te poleks teinud mingit tühist viga, oleksite teda rohkem armastanud või poleks tema käitumise kallal irisenud. Luuser ei võta kunagi – kordan veelkord, mitte kunagi – ise vastutust oma käitumise eest – alati on süüdi keegi teine. Kui ta kihutab nagu maniakk ja üritab mõnda täiesti süütut autojuhti teelt välja suruda, siis on selles tegelikult süüdi see teine juht, kuna too ei näidanud rida vahetades õigel ajal suunatuld. Luuser jätab mulje, et teie olite see, kes vihastas, karjus, solvas, mistõttu te olete õigustatult ära teeninud tema viha, vägivalla, mossitamise või agres­siivse käitumise demonstreerimise.

 

8. Lahkuminekupaanika.

Lahkumineku idee tekitab luuseris paanikat, välja arvatud juhul, kui see idee tuleb temalt endalt, viimasel juhul kaob ta teie juurest nii kiiresti, nagu põge­neks katku eest. Niipea, kui teie teete juttu lahkuminekust, kukuvad vägivaldsusele kaldu­vad meessõbrad kokku, puhkevad nutma, anuvad, lubavad muutuda ja pakkuvad kärmelt abielu/reisisid/kingitusi. Nii meessoost kui naissoost luuserid ähvardavad teha enesetapu, minna tagasi oma vana armukese juurde (kuigi nood on ainult õnnelikud selle üle, et luuserist lahti said!), ähvardavad töölt ära tulla või minema kolida – justkui oleksite teie vastutav selliste otsuste eest. Luuser pakub välja terve rea alternatiive ja kompromisse, stiilis “Olgu, kohtume siis ainult üks kord kuus!”

Nad külvavad teid üle telefonikõnedega, helistades sageli iga viie minuti tagant, lootuses, et te teete mingeid järeleandmisi või nõustute nendega kohtuma, et ometi sellest telefo­nitsi ahistamisest pääseda. Mõned luuserid helistavad teie sugulastele, sõpradele ja pea­aegu ükskõik kellele, paludes neil inimestel teile helistada ja öelda, kui väga ta teid armastab. Leidlikud luuserid tekitavad nii tugeva ühiskondliku surve, et ohver nõustub lõpuks halba paarisuhet jätkama, kuna ta ei suuda seda survet kauem taluda. Kujutlege, et te üritate lõpetada paarisuhet, kuid saate pisaratest nõretavaid telefonikõnesid kõigilt luuseri sugulastelt (nad loodavad salamisi, et te jätkate luuseri eest hoolitsemist, sest siis ei pea nemad seda tegema), näete palvet tema juurde tagasi tulla mõnes ajalehes või kohalikul teadetetahvlil, ta saadab teile iga päev töö juurde lilli või saabub ise teie töö­kohta, et pakkuda teile laulatussõrmust (meesluuserite meetod) või teatada, et ta on tõe­näoliselt rase (naisluuserite meetod) kõigi teie kolleegide silme all! Tema reaktsioon on emotsionaalses mõttes intensiivne ning selle eesmärk on hoida teid psühholoogiliselt lõksus. Kui te lähete tema juurde tagasi, kardate te, et tema reaktsioon on järgmine kord veelgi hullem; pealegi tuletab ta teile seda vahejuhtumit hiljem korduvalt meelde kui tõendit selle kohta, kui paha inimene te olete. Pidage meeles näidet: kui teie hinnaline koer hüppab üle aia ja põgeneb, kuid teil õnnestub ta tagasi saada, ehitate te talle kõrgema aia. Kui te olete taas luuseri haardes, on lahkumine teile järgmine kord kolm korda raskem.

 

9. Väliste huvide puudumine.

Luuser avaldab teile survet, et te loobuksite oma hobidest, huvialadest ja teiste inimestega läbikäimisest. Kui teil on mingi tegevus, millega te tege­lete üksi, nõuab ta, et te tema kampa võtaksite ja teeb seejärel teile kogu tegevuse eba­meeldivaks. Tema eesmärk on hoida teid tegelemast asjadega, mis teile lõbu pakuvad, välja arvatud juhul, kui need on täielikult tema kontrolli all.

 

10. Paranoiline kontroll.

Luuser jälgib pidevalt, kus te olete ja kellega te olete. Kui te räägite mõne vastassugupoole esindajaga, esitab ta teile kakskümmend küsimust selle kohta, kust te teda üldse tunnete. Kui te ei vasta tema telefonikõnele, küsib ta teilt, kus te olite, mida te tegite, kellega te rääkisite jne. Nad märkavad, millist sorti tolmuga teie auto koos on, uurivad, miks te just nendes kohtades poes käite, kus te käite, miks te oma sõbrale helistasite, miks tema teile helistas jne. Mõned luuserid jälitavad teid, kui te lähete toidupoodi, ja küsivad teilt hiljem, kas te käisite seal, et tabada teid valetamiselt. Halvemal juhul loevad nad läbi teie kirjad, tuhnivad teie rahakotis ja käekotis, kuulavad läbi teie telefoni automaatvastajale salvestatud kõned või uurivad läbi teie prügikoti sisu, et sealt mingeid asitõendeid leida. Eriti rafineeritud luuserid julgustavad teid enda telefonilt sõpradele helistama ning lindistavad salaja teie kõned, et neid hiljem asi­tõendina teie vastu kasutada. Nad võivad hakata teile ette kirjutama, mida selga panna, millist muusikat kuulata, kuidas avalikkuse ees käituda. Vahel võivad nad keelata teil teatud sõprade või tuttavatega rääkimise, teatud kohtades käimise või teatud teemadel sõna võtmise avalikes kohtades. Kui teil ei ole reedeks plaanitud kohtumist luuseriga, teatab ta, et ta helistab teile võib-olla sellel õhtul. Nii saab ta kindel olla, et te istute tema kõnet oodates kodus, kartes verbaalset rünnakut ja küsimusterahet, mis võib järgneda, kui te juhtumisi tema helistamise ajal kodus ei ole. See meetod võimaldab luuseril endal sotsiaalselt läbi käia kellega tahes, kuid ise eemal olles või kuskil baaris õlut rüübates samaaegselt teie käitumist kontrolli all hoida.

 

11. Häbistamine teiste inimeste juuresolekul.

Selleks, et teid avalikkuse ees kontrolli all hoida, võib luuser teiega omavahel olles või teiste inimeste juuresolekul pahandada, kasutada teie kohta alandavaid nimetusi või rääkida teie kohta inetuid või piinlikkust­tekitavaid asju. Te märkate peagi, et iga arvamus, mida te teiste inimeste juuresolekul avaldate, võib kaasa tuua luuseri verbaalse rünnaku teie vastu kas kohe või hiljem. Kui te jääte luuseriga kokku liiga kauaks, siis õpite te peagi avalikes kohtades vaikides ja viisakalt naeratades tema käe alt kinni hoides ringi käima. Samuti võite te märgata, et te käite, silmad maas, kuna te kardate kohata mõnda sõpra, kellega vestlemine võiks esile kutsuda luuseri vihase reaktsiooni.

 

12. Mitte kunagi pole küllalt.

Luuser veenab teid, et te pole kunagi piisavalt hea. Te ei ütle talle piisavalt sageli “Ma armastan sind”, te pole temaga piisavalt lähedane, te ei tee tema heaks piisavalt palju pärast kõiki neid ohvreid, mille tema on teie heaks toonud, ja teie käitumine on alati oodatust kehvem. See on jälle kord üks viis, kuidas teie enese­austust ja enesekindlust hävitada. Pärast kuudepikkust selle meetodi kasutamist hakkab luuser teile ütlema, kui õnnelik te peate olema, et ta teiega tegemist teeb – et on keegi, kes suudab koosolemist niivõrd ebaadekvaatse ja väärtusetu inimesega nagu teie üldse taluda.

 

13. Privilegeerituse tunne.

Luuseril on tohutu privilegeerituse tunne – hoiak, et temal on enesestmõistetav õigus teha ükskõik mida, mis talle meeldib. Kui luuserile liikluses mõni teine autojuht ette sõidab, leiab ta, et tal on vihahoos õigus teised juhid üldse teelt välja suruda, neid solvata ja nende elu ohtu seada. Pidage meeles, et sedasama privilegeerituse tunnet kasutab luuser ära ka teie vastu. Kui te ei allu tema soovidele või nõuetele või rikute mõnda tema kehtestatud reeglitest, leiab ta, et tal on ülim õigus teid karistada viisil, mida ta õigeks peab.

 

14. Ta ei meeldi teie sõpradele ja pereliikmetele.

Teie suhte edenedes hakkavad ka teie sõbrad ja pereliikmed märkama seda, mida luuser teiega teeb. Nad märkavad, et te olete muutunud teistsuguseks või et te ei käi enam nendega läbi. Nad hakkavad protestima. Luuser väidab teile, et nad on kadedad selle “erilise armastuse” pärast, mis teie vahel on, ning kasutab nende protesti ja arvamusi kui tõendit selle kohta, et nad on teie vastu – mitte tema vastu. Kui te vaid mainite oma pereliikmeid või sõpru, toob see kaasa tema raevuka reaktsiooni. Lõpuks olete te olukorras, kus te loobute üldse rääkimast teile  lähedastest inimestest, sealhulgas isegi pereliikmetest. Luuseris tekitavad armukadedust ja ohustatuse tunnet kõik inimesed, kellest te hoolite – isegi teie lapsed. Mõnikord ei luba ta teil enam oma vanemaid või õdesid-vendi külla kutsuda.

 

15. Halvad jutud.

Sageli saab aimu inimese isiksuse kohta selle põhjal, milliseid lugusid ta ise enda kohta räägib. Üks vana kõnekäändki ütleb, et anna inimesele piisavalt köit ja ta poob enda üles. Lood, mida inimene enda kohta räägib, teavitavad meid sellest, millisena ta ise ennast näeb, mida ta huvitavaks peab ning mida ta arvab teile huvi pakkuvat. Humoorikas inimene räägib enda kohta lõbusaid lugusid. Luuser räägib lugusid vägivallast, agressiivsusest, teiste inimeste jämedast kohtlemisest, teiste eemale­tõuka­misest jne. Luuser võib rääkida ka lugusid oma eelmistest paarisuhetest, alati rõhutades, et tema eelmine partner kohtles teda kohutavalt, vaatamata sellele, et tema ise käitus selle inimesega imekenasti. Ta kiitleb oma iseloomu ja vihapursetega, kuna ta ei näe vägivallas midagi halba ja tunneb pigem uhkust oma “ma ei vaja kelleltki armuande” suhtumise üle. Inimesed samastavad end oma lugudega, samuti nagu igas kultuuris levib just antud kultuurile iseloomulik folkloor ja legendipärimus. Kuulake neid lugusid – need jutustavad teile sellest, milline kohtlemine teid võib tabada ja mis teid üldse ees ootab.

 

16. Ettekandja test.

On väidetud, et viis, kuidas teie kohtingupartner kohtleb kohtingu ajal ettekandjat või mõnda teist kõrvalseisvat vastassoost isikut, on viis, kuidas ta hakkab kohtlema teid ennast poole aasta pärast. Suhte mesinädalate faasis koheldakse teid kui kuningat või kuningannat. Ent sel perioodil ei ole luuser sugugi unustanud, kuidas ta tegelikult suhtub vastassoost inimestesse. Ettekandjad, ametnikud või muud neutraalsel positsioonil olevad isikud kogevad tema ebameeldivat kohtlemist. Kui teie kohtingu­partner on nendega kitsi, ei ole teil pärast mesinädalate lõppu samuti mingit heldust loota. Kui ta vingub, kaebleb, kritiseerib ja ajab juuksekarva lõhki, siis ootab ka teid poole aasta möödudes samasugune kohtlemine. Vaimselt terve inimene on järjekindel ja kohtleb enamikku inimesi, kellega ta kokku puutub, ühtemoodi. Kui te käite kohtamas mehega, kes kohtleb teid kui kuningannat, kuid kõiki teisi naisi kui kõntsa, tehke kiirelt minekut.

 

17. Reputatsioon.

Nagu juba öeldud, on vaimselt terved inimesed oma isiksuseomadustes ja käitumises järjekindlad. Luuseril aga võib olla kaks erinevat reputatsiooni – on üks rühm inimesi, kes ülistab teda taevani, ja teine rühm inimesi, kes hoiatavad teid tema kui tõelise nuhtluse eest. Kui te küsite kümnelt inimeselt arvamust mõne uue restorani kohta, leiavad viis neist, et see on suurepärane, ja ülejäänud viis, et see on paras urgas – teie jaoks on see märk sellest, et antud kohas söömine on mõnevõrra riskantne. Luuser võib ise kiidelda oma mainega, mille kohaselt ta on “rusikavend”, “seelikukütt”, “keevaline” või “hull”. Ta võib rääkida teile lugusid olukordade kohta, milles teised inimesed on teda pidanud hullumeelseks või soovitanud tal hulluarstile minna. Pöörake tähelepanu tema reputatsioonile. Reputatsioon näitab seda, millise mulje on inimene endast avalikkuse ees jätnud. Kui tema mainel on kaks tahku – nii hea kui halb – siis olge ülimalt ettevaatlik. Pärast seda, kui teie suhte mesinädalad on möödas, tuleb teil tegemist tema halva poolega. Kui tegemist on tõsiste käitumisprobleemidega inimesega, võite te märgata, et tal pole üldse sõpru, ainult mõned tuttavad. Emotsionaalselt terved ja adekvaatsed inimesed ei talu sõprust luuseriga, kes neid halvasti kohtleb. Kui te märkate, et teile ei meeldi luuseri sõbrad, siis tuleb see sellest, et neil on samasugused maneerid nagu luuseril ja nende puhul on see teile paremini nähtav.

 

18. Käimine munakoortel.

Kui teie suhe luuseriga jätkub, kogete te järjest enam verbaalset hirmutamist, vihahooge, pikki sõnasõdasid triviaalsete probleemide üle, vägi­valda ja ähvardusi, mis on suunatud küll teistele, kuid mida te olete sunnitud pealt nägema, paranoilist huvi teie tegevuste vastu ja mitmesuguseid kritiseerivaid märkusi teie iseloomu kohta. Te märkate õige pea, et te käite tema juuresolekul justkui munakoortel, kartes puudutada teatud teemasid, kartes tunnistada, et te saite kokku või rääkisite mõne sõbraga ning kartes imeks panna või kritiseerida luuseri käitumist. Selle asemel, et nautida armastusega kaasnevat soojust ja õdusust, käite te nagu nööri mööda, olles teiste inimestega vesteldes pinges (kuna nad võivad öelda midagi sellist, mille kohta te peate hiljem seletusi andma) ja tundes hirmu selle ees, et te võite kuskil juhuslikult mõnda tuttavat kohata. Kohtingud ja koosveedetud aeg tundub teile meeldivam ja vähem hirmutav kui päris üksi olemine ja just seda luuser tahabki – et miski ei takistaks teda teid kontrollimast ja teie üle domineerimast.

 

19. Tunnete/arvamuste alavääristamine.

Luuser on nii enesekeskne ja ennastimetlev, et teiste tunded ja arvamused tunduvad talle väärtusetud. Kui te hakkate suhte arenedes esitama küsimusi tema käitumise kohta, öeldakse teile, et teie tunded ja arvamused on tähtsusetud ja tobedad või et te olete peast segi, kui te selliste asjadega oma pead vaevate. Luuserit ei huvita teie arvamused ja tunded, kuid ta on ometi häiritud, kui te julgete arvamust avaldada tema käitumise kohta. Luuser on ülimalt tundlik igasuguse kriitika suhtes ja satub sageli raevu, kui keegi julgeb tema käitumise asjakohasust kahtluse alla seada.


20. Ta ajab teid “hulluks”.

Luuseri maneerid on sedavõrd kahjustavad, et te teete ennast kaitsta püüdes lõpuks “hullumeelseid” asju. Teil on luuseriga kokku lepitud kohtumine kella kaheksaks – te helistate kellaja- ja ilmainfo telefonile, et saada oma telefonile mõned mittekahtlustäratavad väljahelistatud kõnede numbrid, te vaatate üle oma prügi, et veenduda, kas seal pole midagi sellist, mis võiks teile häda kaela tuua, ning te helistate oma sõpradele ja sugulastele, et paluda neil sellel õhtul teile mitte helistada. Te hoiatate oma pereliikmeid/sõpru, et nad ei puudutaks teatud teemasid, väldite piirkondi, kus te võite kohata mõnda töökaaslast või sõpra ning hoidute üldse rääkimast teiste inimestega, et luuser ei pommitaks teid hiljem vähemalt paarikümne küsimusega. Te muutute samuti paranoiliseks – te jälgite hoolega, mis teil seljas on ja mida te räägite. Mittevägivaldsed mehed viiakse lõpuks selleni, et nad lähevad naisluuserile kallale. Mittevägivaldsed naised tabavad end oma kohtingupartneri peale röökimas, kuna nad ei suuda verbaalset vägivalda ja hirmutamist enam kauem taluda. Emotsionaalse ja füüsilise kaitse seisundis käitume me teisiti ja veidramalt kui tavaliselt. Kui teid vaevab tunne, et te hakkate hulluks minema, on oluline meeles pidada, et lahinguolukorras pole olemas sellist asja nagu “normaalne käitumine”. Olge kindel, et teie käitumine muutub tagasi normaalseks, kui te lahkute luuseri juurest enne, kui teil on tekkinud pöördumatud psühholoogilised kahjustused.

 

* Loe ka artiklit ohtliku luuseri verisoonidest ja sellest, kuidas suhe luuseriga lõpetada SIIT

 

Joseph M. Carver, Ph.D 

Tõlkinud Reet Hiiemäe

Allikas: www.naistetugi.ee