Vabaarmastus – mis see tegelikult on?

Kui paljud meist julgevad olla nemad ise ilma hukkamõistu kartmata ja julgevad käia oma tõelist südame rada? Kas sina teed seda? Kas sinu elu on tants, kus lood iga hetk oma südame tantsu või kannad endaga tonniseid koormaid? Kas sina lood ise oma lugu või oled vaid loomingu osa teiste loomingutest?

 

“Maailmas on palju kogukondi, inimesi ja gurusid, kes on vabaarmastuse teemat käsitlenud ja kes seda ka järgivad. See artikkel põhineb minu enda isiklikul kogemusel ja reflektsioonil ning mis sobib just mulle. Kuna me kõik inimestena oleme erinevad, siis las see lugu pühitseb erinevust ja julgust olla ise sügavamast südame olemusest”.
Crystal Ra 

Kui paljud meist julgevad olla nemad ise ilma hukkamõistu kartmata ja julgevad käia oma tõelist südame rada? Kas sina teed seda? Kas sinu elu on tants, kus lood iga hetk oma südame tantsu või kannad endaga tonniseid koormaid? Kas sina lood ise oma lugu või oled vaid loomingu osa teiste loomingutest?

Alustasin vaba armastuse teemaga mitteteadlikult arvata võib et hetkest, kui sündisin. Ilma seksita ei oleks maailmas ühtegi inimest. See on imeline manifesteerimisprotsess, kuidas vaim vormub kehasse. Keha on suurim kingitus, mis inimesele on antud. Keha on aga energia materialiseerunud vorm. Kui me saame aru sellest, siis saame juba natuke pihta ka vabaarmastusele. Vaba armastuse üks sügavamaid olemusi on jumalik armastus, mis on tingimusteta, ootusteta, surveta, ning samas on see väga kaasahaarav ja ühtne, see usaldab, austab ja on kohalolev. Saame aru, et kõik toimuv on meie endi looming ja et ruumis on vaid üks inimene. Ehk meie ise, teised on vaid teised osad meist. Kui ma seda teist osa vihkan, siis vihkan ka ennast. Kui ma selle teise osa endast ära lükkan, siis lükkan ka ennast. Pole olemas eraldatust, see on illusioon. Kõige toredam on iseendaga abielus olla, sest iseennast ei ole võimalik maha jätta ega petta.

Armastuse nimel ühiskonnanormidest priiks

Kõigepealt on väga raske defineerida armastust ja veelgi vähem vaba armastust või vabaarmastust. Aga et selle sügavusele pihta saada, hakkasin kõike seda oma elus kogema. Kasutan oma tekstis sõna vaba armastus, kuna sellisena tundub see mulle isiklikult tõeliselt vabana, isegi sõnast vaba.

Kõige esimesena hakkasin põrkuma kokku oma enda uskumuste või ühiskondlike moraalinormidega. Patriarhaalse sundusega, naiste mahasurumine ja kõik muu sinna juurde. Olen väga tugev ja intensiivne naine ning viimastel aastatel tegelenud iseenda mees- ja naisenergiate tasakaalustamisega, et tunda ennast täitununa iseendast ja oma iseenda armastusest toituvana. Kui ma seda intensiivsemalt tegema hakkasin, ei osanud enam inimesed reageerida, sest korraga ma ei oodanud ega tahtnud neilt enam mitte midagi. Ilma ootusteta elamine on midagi, mida ikkagi väga paljud ei oska või ei soovigi osata. Õppisin seda ise tekitama teistele ja olema teiste suhtes ootusteta. See tekitas päris hulga konflikte, sest see oli väga harjumatu ja tavapäratu. Võti siin on aga see, et mitte teha seda pinnapealselt, vaid tegelikult täielikult kohaloluga, nii et see ei ole mingi maskiball, vaid tõeline kohalolu südame tasandil. Tore, kui midagi toredat juhtub, ja kui ei juhtu, on ka tore. Kui midagi halba juhtub, siis on lihtsalt teada, et see on seotud allasurutud teemadega. Enne aga, kui me pole endas ühendanud meest ja naist sisemiselt, ei saa me luua täielikus tantsimises ja vabaduses. Sellel teel käies oli minu tööriistakastis tantra, auratransformatsioon, uue aja energiad, veeteraapia ja nelja elemendi integreerimine.

 

Enamikul inimestel on uskumus, et partnerlussuhe on üks igavene jama, raske protsess, mis piirab ega lase olla see, kes tegelikult oled. Mida ja kuidas partnerlussuhtes tegema või olema peaks, on väga kindlalt enamikul inimestel reglementeeritud, enamik inimesi pole sellest isegi väga teadlikud, sest see on kõik ühiskonna normide üks osa. Kui saad täiskasvanuks, saad kõrgema hariduse, saad partneri, lood pere, ostad maja, autod, saad lapsed ja kasvatad nad suureks ja siis mingi hetk võtad endale ka aega. Praeguses ajas need asjad enam nii ei toimi. Inimestel, kes sellest mallist kinni hoiavad, läheb väga raskeks see üleminek tasakaalustatud olemisse kõigil tasanditel.

Jõuame siis kogu asja tuumani. Kui hakkasin tegelema selle teemaga sügavamalt, jõudsin sügavuseni, kus tuli vastus, et iga naine peaks ennast ravima nii individuaalselt kui ka ühiskondliku tasandi haavadest, mis on sinna ebateadlikult või teadlikult loodud teiste poolt ja ka enda poolt. Kui ma hakkasin tasakaalustama oma püha naist endas ja tõmbama oma ellu nii mehi kui naisi, kes oskasid seda avada ja tasakaalustada ning ravida, hakkas minu tõeline olemus tõeliselt õitsele. Selleks, et oma tõelise loomuseni jõuda, pidin suudlema nii mõningaidki konni ja aru saama oma varjupoolte kuristikest, suudlema ka muda, nii et hambad krigisesid. Mida rohkem ma seda tegin, seda rohkem sain aru, kes ma olen ja mida soovin oma elus luua. Sain ka väga selgeks, kes ma tegelikult ei ole.

Elu vabas armastuses

Vaba armastus on tõeliselt vaba. See tähendab, et kui sa kohtud inimesega, kellega sa tunned, et sul on resonants, siis sa lähed ja tantsid selles voolus. Ning sa teed seda tõelises teadlikkuses ja kohalolus ja tasakaalus ning võttes vastutuse kõige eest, mida sa ütled ja teed ning oled tõeliselt integreeriv ja kaasahaarav kõigil tasanditel. Sa ülendad ennast ja teist selles tantsus. Sa tegutsed aktiivse kuulajana, kui võimalus läheneb. Sa võid olla ka aktiivne rääkija, kui selleks avaneb võimalus. Peamine on see, et sa lihtsalt oled see, kes sa oled – ilma mingi hirmuta, et sa ise või keegi sind soovib muuta. Kõige suurem avastus sellel teel on olnud see, et mees mängib selles mängus kohalolija ja ruumi looja rolli. Ta loob turvaruumi, kus naine saab täielikult avaneda. Tema enda rahulolu või millegi saavutamine või saamine jääb esialgu tagaplaanile ja kui ta kaasa kulgeb shakti tantsus (tantras väljendab naisaspekti kvaliteete). Siis, mis toimub, on see, et naine avaneb täielikult leht lehe haaval ja hakkab särama jumalikul jumalanna energia tasandil. Kui mees suudab seda hoida piisavalt kaua ja laseb naise shakti energial ärgata ja teda juhendada, siis viskab naine oma kaane täielikult pealt ära, koos sellega ka patriarhi poolt surutud mustrid. Esiteks see, et naine ei tohi seksuaalselt olla avatud ja seda nautida ning teiseks, et seks on sageli olnud ühiskonnas üks manipulatsioonivahend, et midagi saada. Kui see turvaruum jätkub ja mees on olemas, selles loomises, siis avaneb naine täielikult ning selles avanemises peegeldab ta mehele kõike tagasi ning selles olemises avaneb peegeldusest ka mees täielikult. Siis tekib energiaring, kus nii mees kui naine annavad ja loovad koos. Naine õhu ja vee elemendi juhtija, mees tule ja maa hoidja. Selles tantsus saavad kõik kokku ja elust saab ekstaas igas hetkes. Sellest hetkest kaovad ära piirid ja isegi sugu. See võib tähendada, et inimesel avaneb ka võime armastada ja armuda oma sugupoolde. Jumalikul armastusel pole sugu. Naiste koha pealt arvan, et kõige parem tasakaalustaja naisele on naine. Vaid teine naine teab, millise õrnusega naisele läheneda tuleks, et tema õis avaneks. Vaid teine naine teab, mida üks naine tegelikult tahab. On mehi, kes oskavad naisi lugeda, aga need on väga erakordsed mehed, nad on tavaliselt väga sügavalt iseendaga tegelenud ja jälginud kas emakest loodust või naisi. Naisenergiate ja naistega on see lugu, et shakti energia on väga ettearvamatu ja ei ole mitte mingisuguseid ühtseid reegleid, aga on vaid teatud jooned, mida enamik naisi armastab või mis neid õhkama panevad, ning avavad kuninganna neis. Kui naised saavad oma püha naisega üheks, oskavad nad seda ka tagasi peegeldada meestele ja mehi juhendada, kuidas nad saavad naistega koostöös tantsida. Sedamoodi loome palju teadlikumat ja integreeritumat ja harmoonilisemat ühiskonda.

See ongi minu jaoks vabaarmastus või vaba armastus. Pole piiranguid, pole allasurumist, pole survet muutumiseks. On kohalolu kõrgemal tasandil. Tasakaal. Ja õitsemine. See inspireerib ise muundumiseks. Tõeline tantsimine südamete tasandil. Austus, armastus, aktsept. On vaja vaid teha valik, kas sukelduda kergelt ja vahest või sügavalt ja kauaks. Võib ka valida mõlemad variandid. Mina olen valinud mõlemad variandid ja teen seda integreeritult. Need inimesed, kellega olen südame tasandil tantsimas, integreerivad ja kaasavad mind armastusega oma ellu ja nii teen ka mina. Kui tulevad südamete tantsu hetked, siis me tantsime ja vahepeal keerleme elu pärlikees oma lugudes. Nendest südamete tantsudest ei hakka mitte ainult meie südamed ja hinged helisema, vaid saab puudu

tatud ka Maaema ja kogu planeet. Iga rõõmuterake või naeratuse kiir, mille välja saadame, muudab maailma võimsalt, särisedes nagu vette visatud kivi. Mõni, kes lähedal on, saab sellest ka puudutatud või isegi kaasa haaratud.

Vaba armastus ei tähenda minu jaoks seda, et igaüks seksib tundetult igaühega ja inimestest ja nende tunnetest hoolimata. Minu jaoks on vaba armastus uue ajastu võti. Kus mees ja naine või mis iganes vormis valitakse kohtuda ja nad kohtuvad ning valivad teadlikult koos kas tantsida hetkeks või koos sukelduda sügavuti ja kasvada, siis on see okei. Kus süda ja mõistus on kokku sulanud ning teevad koostööd. Kus õhust luuakse vormi mõne hetkega. Kus piire pole, on vaid avarus, kus saab oma tiivad sirutada ja lennata.

Vaba armastus Hawaiil

Viimased kuud olen veetnud Hawaiil ning seal sain sel teemal väga sügavad kogemused. Kui tantsimine toimub täieliku teadliku kohalolu ja tasakaalustatud nais- ja meesenergiatega, saab sellest eriline tants ja võimas kogemus, kui aga vastupidi, võib kukkuda mudamülkasse, kust on raske välja saada, kui just oma taskulampi põlema ei pane. Hawaii saarel on palju mehi, kellel puudub maandus ja kes pole oma mehelikkusega täielikult kontaktis või kes on lasknud oma varjupooltel juhtimise üle võtta. Euroopast tulevad naised on väga seiklushimulised ning osavamad proovivad seda ära kasutada. Kahjuks inimestega, kes asju läbi näevad, see ei õnnestu. Big Island on manifesteerimise saar, seega mehelikkuse väljendus vormina ja samas on ta ühendatud seksuaaltšakraga. Sellel saarel olles ja selle teemaga tegeledes tundsin nagu olin aloha ülikoolis, kus iga päev oli eksameid kohe mitme jagu ja senikaua kuni polnud õppetükki õppinud, edasi liikuda ei saanud. Õppisin julgema olla mina ise, seisma enda eest isegi siis, kui mind ära tõugati või ei aktsepteeritud ning tegin nii mõnelegi kohalikule selgeks, et mitte integreeritud olemine minule ei sobi. Vaba armastust harrastavad siin väga paljud, aga mulle tundub, et ka väga vildakal moel. Kõigepealt kasutatakse väga palju narkootikume ja see tekitab olukorra, kus inimesed pole vastutustundlikud ja samuti pole nad üldse oma kehas kohal. Narkootikumide kasutamise eesmärk on omamoodi kõrgendatud teadvuseseisundi tekitamine, aga sageli mõjub see teistpidi. Hawaiil on piirkonnad, kus viljeletakse vaba armastust, aga kahjuks mitte väga integreeritud moel.

Kohtusime ühe paariga, kes on tõelised teadlikud vabasukeldujad armastuses, aga on valinud praegu kahekesi sügavsukeldumise. Sellist tõelist kohalolu ja tänulikkust igas hetkes ja teise aktsepteerimist ja kaasahaaramist oli megaimeline vaadata. Vaatasime seda nagu filmi, raske oli uskuda, et see on tõsi. See oli liiga ilus. Mis kõige ilusam, nad on teadlikud oma varjupooltest ja valgusest ning võivad näidata mõlemaid ning ei suru mitte midagi alla. Samas oli kena kinnitus, et see pole ainult unistus, see on võimalik. Seda juba elatakse iniminglitena maises paradiisis. Ja igal inimesel on valik, kas võtta vastu õun hea ja kurja puult või mitte. Kuigi uues ajas (aastad enne ja pärast 2012. aastat), ma arvan, on tasakaalu puu, kus hea ja kuri on kokku sulanud.

 

Armastus vabalt ja vaba armastus on võti iseendaga kohtumiseks süvatasandil. Küsimus on vaid julguses hüpata ja teada, et meil kõigil on tiivad, mis armastuses kannavad, kui me selle valime.

 

Buduaar Shoppingule

Crystal Ra
www.newflow.ee