Jazz kasuperede heaks!

Jazz kasuperede heaks!

MTÜ Igale Lapsele Pere korraldab 19. juulil koostöös Laitse Graniitvilla ja USA Big Bandiga Synthesis Laitses heategevuskontserdi.

Synthesis seob swingi, blues‘i, jazz‘i ja Ladina-Ameerika stiilid üheks suureks meelelahutuslikuks jazzipeoks. Ansamblis esitavad ja orkestreerivad muusikat paljud Brigham Young University esmaklassilised ja kõige mitmekülgsemad muusikud. Esinemistel Ameerika Ühendriikides, Euroopas ja Aasias on Synthesist saatnud erakordne edu, Synthesis on osalenud mainekal Montreux rahvusvahelise jazzi festivalil Šveitsis, Põhjamere Jazz Festivalil Hollandis ning Pori rahvusvahelisel jazzifestivalil Soomes. Nad on olnud ka erikülalisena esinemas Tokyo Disneylandis ning esinenud Mandri-Hiinas.

Kogu kontserist saadav tulu läheb MTÜ Igale Lapsele Pere tegevuse toetamiseks, sest samal ajal ja nädalal toimub Laitses koostöös Tauno Kangroga ka kasuperedes kasvavate laste kunstiteraapiline EluRõõmuKool, mis annab kasuvanematele puhkepausi, samas saades laste ja nende vajaduste kohta teraapilist tagasisidet, et selle alusel lapsele hiljem kodus individuaalsete vajaduste järgi paremat hoolt pakkuda.
Samal õhtul enne kontserti tuleb aga kokku väikese õhtusöögi raames potentsiaalne algatusgrupp, arutamaks uue heategevusfondi ideed, mis toetab nimelt organisatsioonide ja missiooniinimeste arendamist laste heaolu pikaajalisi protsesse silmas pidades, mitte ühekordseid toetusprojekte. Seda ei tee meil mitte ükski kolmanda sektori üksikuid projekte toetavatest heategevusfondidest. Õhtusöögile on kutsutud kitsas ring mõttekaaslasi ja potentsiaalseid investoreid erasektorist, kes on soovinud asuda pikaajaliselt kaasa mõtlema selliste arengute jaoks võimaluste loomisel ning seavad küsimuse alla sageli suurte kampaaniate raames tehtavaid, aga tulemuste mõjus kaheldavaid ressursside kogumist.

“Iga maja ehitamist alustatakse vundamendist. See on eelduseks, et seinad püsivad palju paremini püsti. Eestimaal aga on palju lapsi, kelle elu(maja) seinu ja katust püütakse küll üles ehitada, aga kui alus on nõrk, ei saa sellest majast asja. Need on lapsed, kelle vanemlik hoolitsus on puudulik või olematu. Ja meie riigis on veel väga piiratud professionaalsed teadmised ja mõistmine, kuidas neid lapsi aidata täisväärtuslikuks ilmakodanikuks kasvamisel. “ räägib Jane Snaith, MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja ja juhatuse esimees.

 “Näen liiga tihti, kuidas väga head ja võimekad inimesed, luues organisatsioone ja meeskondi ülioluliste ideede elluviimisteks, aga kes kahjuks rabelevad vabatahtlikult, põlevad läbi ja suurepärased algatused ja vajalikud ideed hääbuvad, sest ei ole kedagi, kes need lõpuni ellu viiks. Seetõttu on vajalik koondada mõttekaaslased ja laiendada teavitustööd sotsiaalsesse arengusse investeerida soovivate inimeste seas,” on Snaith veendunud.
  
“Uue heategevusfondi loomise eesmärk oleks koordineeriva jätkusuutliku koostööplatvormi loomist vanemliku hoolitsuseta laste heaolu ja arengu tagamiseks. Meie eesmärk on toetada, tugevdada ja säilitada vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud laste turvalisus, heaolu ja inimväärikus. Soovime aidata nendel lastel kasvada hoolivas ja toetavas perekeskkonnas. Usume, et igale lapsele on kusagil perekond. Iga laps väärib perekonda. Usume, et on võimalik leida perekeskseid alternatiive laste asutuses kasvamisele,” lisas ta veel juurde.

Leia MTÜ Igale Lapsele Pere Facebook’is:
https://www.facebook.com/pages/Igale-Lapsele-Pere-Family-For-Each-Child/135219693263146

Heategevuskontserdi info:
https://www.facebook.com/events/1324395114241683/

www.kasupered.ee