Buduaari valimislubadus: esimest ja viimast korda poliitikast

3 kommentaari

\"\"Valimised on ukse ees ja kuigi enamus meist on saanud poliitikute valimiskampaaniatest  vaimumürgituse, siis tuleks sellele kõigele väärikas lõpp teha minnes 4. märtsil valima. Sõltumata sellest, kas sind huvitab poliitika või mitte, võiksid sa  kursis olla asjadega, mis otseselt sinu elu ja tulevikku mõjutavad.

\"\"Valimised on ukse ees ja kuigi enamus meist on saanud poliitikute valimiskampaaniatest  vaimumürgituse, siis tuleks sellele kõigele väärikas lõpp teha minnes 4. märtsil valima. Sõltumata sellest, kas sind huvitab poliitika või mitte, võiksid sa  kursis olla asjadega, mis otseselt sinu elu ja tulevikku mõjutavad. Kindlasti on sul mingi ülevaade olemas, aga kui sa just ise ei kandideeri riigikogu valimistel, siis on sinu pilt rohkem juhitud meediakärast, kui erakondade reaalsetest lubadustest, mis meid järgmise nelja aasta jooksul juhtima hakkavad.

Erakondadevahelises võitluses mängib pigem rolli erakonna maine, isiklikud sidemed ajakirjanikega ja konkurendi poolt päevavalgele kistud luukere, kui tegijate senised tegelikud saavutused või eesmärgid. Teledebattides on edukamad need, kel esindajal jutt paremini jookseb. Valimistel on edukamad need, kes on parema kampaania organiseerinud, aga mis saab edasi? Kui palju antud lubadustest ellu viiakse? Ja kas me üldse teame, mida meile lubati? Ära lase ennast mõjutada meediamullist, vaid lähtu otsuste langetamisel reaalsetest lubadustest- siis on ka valitute tööd lihtsam mõõta.

Kas Keskerakond on siis sellepärast venemeelne, et soovis alles jätta ausammast, mis sümboliseerib hukkunud inimeste mälestust ja võib ka sinu kadunud vanaisa hauakiviks olla. Kas reformikad on seetõttu kohe rikaste hääletoru, et nende soovi järgi oleks väärtpaberite tehingud tulumaksuvabad? Ei ole valesid ja õigeid seisukohtasid, on lihtsalt erinevad seisukohad.  Eesti on vaba riik ja kõik erakonnad võitlevad õnneliku, eduka ja iseseisva Eesti eest, kuid igaühel on pisut erinev nägemus, kuidas selleni jõuda. Kui sa ei tea veel, keda valida, siis loe läbi see väike ülevaade suuremate erakondade valimisplatvormidest. Tõime sinu jaoks välja prognoositavate võimuparteide pere-, kultuuri- ja hariduspoliitika valimislubadused, rohkem infot leiad erakondade kodulehtedelt ja portaalist www.e-valimised.ee .

\"\"KESKERAKOND
PEREPOLIITIKA
Eesti pered vajavad kindlustunnet ja riigi tuge kuni lapse täisealiseks saamiseni. Peretoetused ja vanemapalk teenivad õilsat eesmärki, kuid riigieelarvest makstavad toetused ei tohi süvendada ebavõrdsust. Eestis praktiliselt puudub munitsipaalelamufond, mistõttu tuhandetel inimestel pole tänaseni võimalik saada endale sobivat elamispinda, mis omakorda on takistuseks sobiva töö leidmisel. Ometi on munitsipaalelamispind ainusobiv paljudele, eeskätt aga iseseisvat elu alustavatele noortele, kes ei saa või ei taha isiklikku elamispinda soetada.
KULTUUR
Palgareformiga tõstame kultuuritöötajate palka igal aastal vähemalt viiendiku võrra.
Alandame kõikide teatrietenduste, kontsertide, kino-, muuseumide ja kunstinäituste ning spordiürituste piletite käibemaksu viiele protsendile.
Suurendame riigieelarve toetust rahvaraamatukogude raamatute ja teiste teavikute ostmiseks. Hoiame teatrikülastajate arvu vähemalt 900 000 külastuse tasemel aastas ja keskmise pileti hinna mitte üle 1% riigi keskmisest palgast. Renoveerime Ugala, Endla ja Draamateatri hooned. Toetame riiklikult eri kunstialade festivale. Renoveerime Eesti kirikuid ja mõisahooneid. Loome ETV digitaliseerimise käigus eraldi kultuuri- ja spordikanali.
HARIDUS
Anname igale õpilasele võimaluse tasuta külastada põhikooli ajal Eesti kultuurikeskust (näiteks KUMU või ERM), põhikooli lõpus Ermitaa