Villu Parvet: mida teha, kui lahkuminek on kindel

Villu Parvet: mida teha, kui lahkuminek on kindel

On paratamatu, et kõik suhted ei kesta igavesti ja see puudutab ka suhteid, mis on alanud ja arenenud suurte tundelaengute saatel. Kõigil inimestel võib tekkida olukord, kus minnakse oma lähisuhte kaaslasest erinevatel põhjustel lahku. Psühholoogiline toimetulek lahkumisega on äärmiselt oluline, sest see aitab kokku hoida meeletus koguses aega ja emotsionaalset energiat. Loomulikult on esimeseks väga oluliseks sammuks see, et tehakse kindlaks, kas lahkuminek on vältimatu. See tähendab seda, et suudetakse luua suhte teise osapoolega võimalikult avatud ja usalduslik kontakt ning astuda vestlusesse.    

On paratamatu, et kõik suhted ei kesta igavesti ja see puudutab ka suhteid, mis on alanud ja arenenud suurte tundelaengute saatel. Kõigil inimestel võib tekkida olukord, kus minnakse oma lähisuhte kaaslasest erinevatel põhjustel lahku. Psühholoogiline toimetulek lahkumisega on äärmiselt oluline, sest see aitab kokku hoida meeletus koguses aega ja emotsionaalset energiat. Loomulikult on esimeseks väga oluliseks sammuks see, et tehakse kindlaks, kas lahkuminek on vältimatu. See tähendab seda, et suudetakse luua suhte teise osapoolega võimalikult avatud ja usalduslik kontakt ning astuda vestlusesse.

Kui sa tegelikult oled jõudnud järeldusele, et ikkagi inimest armastad, kuid tema ei pea võimalikuks suhte jätkumist, on edaspidise toimetuleku huvides säärase vestluse pidamine äärmiselt oluline. Kui oled ära öelnud siiralt ja avatult, mida sa inimese vastu tunned, kuidas oled muutunud ning valmis muutuma, millist perspektiivi suhtes sa talle tulevikus ka tegelikult pakkuda suudad, mida temalt ootad ning palunud võimalust proovida suhet parandada, sõltub suhte sisuline lõpetamine juba valdavalt partnerist. Kui partner on peale usaldusliku kontakti loomist kategooriline ning teeb oma sõnade ja tegudega veenvalt selgeks, et suhtel puudub igasugune perspektiiv, tasubki langetada oma sisemine otsus suhtest väljumise osas. Paljud inimestel jääb siinkohal puudu julgusest, kindlameelsusest ning motivatsioonist. Nad on siiralt armunud enda sees olevatesse tunnetesse ning ei lase teist inimest oma aktiivsest teadvusest kuidagi välja. Eeldusel, et ettepanekud on selgesti esitatud ja saadud kindel „ei“, tasub seda siiski teha.

Suhte sisulise lõpetamise puhul on sinu tuleviku tundeid ja emotsionaalset seisundit arvestades väga oluline, et oled saanud partnerile sõnumi ja ettepanekud selgelt edastada, sest just see võtab ära põhjused hilisemateks kahtlusteks, ärevuseks ja hingepiinadeks. Ükskõik, kui palju oled suhte jooksul vigu teinud, tunned ennast märkimisväärselt paremini, kui oled partnerilt vabandust palunud ning välja pakkunud perspektiivi enda muutmiseks. Samuti tasub seda teha olukorras, kus tunned, et oled suhtes endast oleneva õigesti teinud ning mahajätmine on olnud ebaõiglane. Teise sammuna on ülimalt oluline anda asjadele õige tähendus. See tähendab, et just sina pead enda jaoks läbi mõtlema, mida endine partner sulle praegusel hetkel tähendab, mida tähendab seljataha jäänud suhe ning mis kõige olulisem: millised järeldused sa sellest kõigest iseenda kohta teed. Näiteks tasub näha oma endist partnerit sellisena, nagu ta on ja mitte väga palju paremana. Piisab, kui sinu sõnaraamatusse tekib võimalikult neutraalne vaste partneri kohta.

Samuti tasub käsitleda toimunud suhet kui õpetlikku osa elust, mida pole võimalik muuta, kuid millest on võimalik teha tuleviku jaoks olulisi järeldusi. Nagu öeldud, on kõige tähtsamaks aga see, mis järeldused teed iseenda kohta, sest just sinu enda arvamus sinust määrab ära sinu identiteedi. Paljud maha jäetud inimesed süüdistavad ebaõiglaselt suurel määral iseennast. Seda ei tasu teha. Inimesed ei suuda edasi liikuda väga sageli just sellepärast, et nende aktiivses teadvuses on meeletult lahendamata küsimusi seoses suhte ning eelmise partneriga.

Omades aga tähendusi, kulub hilisemale analüüsile palju vähem energiat. Kolmandaks ei tasu kinni jääda asendussuhetesse. Üksi olemisega kaasnevad mitmed hirmud, mille vältimiseks püüavad paljud mahajäetud endale kohe aktiivselt asenduspartnerit leida. Väga sageli luuakse säärase hektilise käitumise tagajärjel lühiajalisi ja tulevikuperspektiivita suhteid. Reeglina ei ole inimene koheselt valmis astuma uude tähenduslikku usaldussuhtesse, seega tuleb eeskätt iseendale teadvustada sääraste ajutiste asendussuhete olemust. Küsimus on siin suuremas plaanis selles, kelleks sa ennast pead ning kuidas on suhte lõppemisega kannatada saanud sinu identiteet. Kui suudad iseenda sisse vaadates siiralt enesele kinnitada, et oled teinud endast oleneva suhte taastamiseks, saanud kindla keeldumise ning valmis muutuma tulevikusuhete jaoks paremaks inimeseks, ei vaja sa tõenäoliselt ka mitte niivõrd asenduspartnereid kuivõrd inimesi, kellega olla usaldussuhtes. See tähendabki, et suvaliste partnerite leidmisest kasulikum võib olla märksa väiksema arvu inimestega sügavuti endast ja suhetest rääkimine, mille tulemusena saad iseendaga ära leppida. Neljas samm, mida suhte lõppemine võimaldab, on seotud muutuste ja sisemise kasvu ning arenguga. Ilmselgelt on sul vaja muutuda. Sul tuleb leida alternatiivid viisidele, kuidas partner aitas varem su vajadusi rahuldada ning seda nii kindlustunde, läheduse kui ka olulisuse osas.

Lahkuminek võib olla väga heaks võimaluseks ellu kutsuda arenguhüpe, mille tulemusena jõuad isiklikult teisele tasemele. Näiteks õnnestub taastada kindlustunne läbi tööalaste saavutuste, rahuldada lähedusvajadus läbi usaldusliku kontakti lähedastega ning kogeda olulisust näiteks läbi füüsilise seisundi parandamise (treening, tervislik toitumine jms). Kindlasti on kasulik muutuste faasis ka eelmise partneriga mitte suhelda (ka siis, kui selleks tekib ajutiselt teatud olukordades hetkeliselt suur soov). Kasv ja areng ning identiteedi säilitamine on võimalik vaid siis, kui lõpetatakse vana partneri kapriisidele alluv tõmblemine, millest võib välja kujuneda aastaid kestev vaid pooleldi tähenduslik mitte kuskile arenev suhe.

Kui suhe on lõppenuks loetud, tasub iseenda huvides jääda resoluutseks ning kohati pigem endist partnerit lihtsalt ignoreerida. Väga sageli avastavad inimesed, kes on lahkumineku tulemusena suutnud ellu viia sisemisi arenguhüppeid, ka mitmeid muutusi nende väliskeskkonnas. See tähendab, et nende üldine elukvaliteet tõuseb ning nad muutuvad paratamatult atraktiivsemaks paljudele teistele võimalikele uutele partneritele. Uue kaaslase otsimisega ei tasu kiirustada, kuid selleks tasub valmis ning avatud olla. Huvitav nüanss antud protsessi juures on ka see, et uskumatult sageli teeb endine partner ettepaneku suhe taastada, kui on näinud sinu sisemisi muutusi, mis väliskeskkonda kiirgavad. Siinkohal on tegemist väga raske otsusega, mille paljud muutunud inimesed langetavad siiski endise partneri kahjuks.

Kokkuvõttes saad iseendaga märksa paremini hakkama, kui järgid neid samme. Esiteks teed kõik endast oleneva, et pakkuda partnerile välja uutel alustel perspektiivne suhe. Teiseks annad partnerile, toimunud suhtele ja iseendale õige tähenduse. Kolmandaks püüad mitte kinni jääda ajutistesse asendussuhetesse, vaid leida usaldusväärsed lähedased. Neljandaks viid ellu muutused oma elus, leiad alternatiivsed viisid vajaduste rahuldamiseks ja taastad läbi selle oma identiteedi. Kindlasti ei ole see kõik liiga lihtne, kuid enamasti on nii siiski parem toime tulla sääraste üliraskete olukordadega.

 

Villu