Villu Parvet: paha poiss, hea kutt, saavutaja ja korralik mees

Villu Parvet: paha poiss, hea kutt, saavutaja ja korralik mees

Minult on palju küsitud mõistete kohta, mida ma olen lugudes kasutanud: Pahad poisid, Head kutid jne. Mitmed on soovinud teada, kas need on lihtsalt juhuslikult valitud või on tegemist millegi enamaga. Olen väga palju uurinud meeste käitumist ja saan täie veendumusega öelda, et need tüübid põhinevad väga paljus inimestes sisse juurdunud isiksuslikel alustel. Selles loos kirjeldangi nelja mehe tüüpi: Paha poiss, Hea kutt, Saavutaja ja Korralik mees.

Minult on palju küsitud mõistete kohta, mida ma olen lugudes kasutanud: Pahad poisid, Head kutid jne. Mitmed on soovinud teada, kas need on lihtsalt juhuslikult valitud või on tegemist millegi enamaga. Olen väga palju uurinud meeste käitumist ja saan täie veendumusega öelda, et need tüübid põhinevad väga paljus inimeste sisse juurdunud isiksuslikel alustel. Selles loos kirjeldangi nelja mehe tüüpi: Paha poiss, Hea kutt, Saavutaja ja Korralik mees.

Paha poiss. Oma olemuselt on paha poiss tegelikult eeskätt poiss. Ta on emotsionaalne, kohati lapsiku käitumisega ning täiesti enesekeskne. Enamik pahasid poisse omavad ka nartsissismi tunnuseid. Nad näevad ennast ja oma võimekust pigem suuremana, kui see on, ning peavad ennast erilisteks meesteks. Tänu kõrgele enesehinnangule suudavad nad erinevates olukordades hästi toime tulla ning loovaid lahendusi leida. Käitumuslikult on pahad poisid pigem püsimatud ning ettearvamatud, eriti oma elu esimesel kolmandikul. Kui asjad tunduvad olevat selged ja rahulikud, keeravad nad oma elu  ise pea peale. Nad ei kannata paigalseisu ja lausa vajavad muutusi. Oma loomuselt on nad uudishimulikud avastajad, kes soovivad kogu aeg midagi senikogematut leida.

Pahade poiste liikumapanevateks jõududeks on vahelduse ja olulisuse vajadus. Nad peavad leidma kanali, mille kaudu saavad avalikku tähelepanu ning ideaalis ka tunnustust. Ometi on tähelepanu olulisem. Nad soovivad olla vabad ning neil läheb sageli päris kaua aega „sarvede mahajooksmiseks“.

Naisi võlub nende spontaansus, ulakus, pahelisus, mässumeelsus, kuid ka siiras käitumine, kui naine on suutnud nad ennast avama panna. Tihti võib paha poiss sinuga hetkeemotsiooni ajel kihluda, kuid altari ees ikkagi „ei“ öelda. Neid on võimalik kodustada reeglina alles peale 30. eluaastat, mitte varem! Nad kasvavad suhtes stabiilseks, kuid pead arvestama nende loomupäraseid veidrusi ja väikest poissi, kes nende sees elab. Ta ei valeta sulle, sest iga asi eraldi võttes tema jutus on tõde, kuid kui sa ise nõudlik pole, jäävad osad asjad rääkimata. Samas, kui ta su tõsiselt oma ellu võtab, saad sa temaga tema peas sama oluliseks.

Saavutaja. Saavutaja on paha poisi sarnane, kuid mitte nii emotsionaalne, kirglik ja vaheldust vajav. Pigem kasutab saavutaja vaheldust ära selleks, et oma kindlate eesmärkideni jõuda ning domineerida. Ta on enese suhtes nõudlik ning püüab ehitada endale väga selge ja korraliku elu. Tihti on ta ka edukas äris ning oma töös, kuigi talle ei meeldi reeglitest kinni pidada. Tal on suur sisemine vajadus olla kõige parem ning seetõttu vaatab ta asju sageli külma kõhuga. Saavutajaga on naistel lihtne, kui soovitakse luua tehingu-tüüpi suhteid – nad täidavad oma lubadusi, varustavad sind asjadega, kuid enamasti ei ava ennast. 

Saavutajate liikumapanevaks jõuks on olulisuse vajadus, kuid erinevalt Pahadest poistest ei soovi nad selle juures niivõrd palju avalikku tähelepanu. Neid paneb liikuma ka vaheldusvajadus, kuid pigem vahendina uutele tasemetele jõudmiseks. Tihti nad lihtsalt kasutavad seda ära isiklike eesmärkide elluviimiseks teiste tunnete hinnaga.

Saavutajatest võivad saada head mehed, kui naine on oma olemuselt sarnane. Erinevalt näiteks Pahadest poistest ei ole aga oodata meeletut tunnete väljanäitamist ning kirge – nad võivad võtta suhet pigem koostöö ja tehinguna. Abieluettepaneku teevad nad kui äripakkumise ning peavad sellest kinni, kui naine neid välja kannatab ning nende ootustele vastab. Sageli nad provotseerivad naist ise, sest ei usu, et keegi võiks neid siiralt armastada. 

 

Hea kutt. Oma olemuselt on head kutid midagi poiste ja meeste vahepealset. Nad suudavad naistega suhtlemisel enda elu, nõudmised ja vajadused tagaplaanile seada. Seetõttu on nad väga sageli ka naistele ideaalseteks parimateks sõpradeks, kes on valmis töölt tervisepäeva võtma, et oma sõbranna elumured ära kuulata. Seetõttu on Headel kuttidel ka palju naissoost sõbrannasid, kellega neil seksuaalne kontakt puudub. Nad usuvad inimestest head ning tahavad ka reeglina head, kuid vahel see ei õnnestu. Siis on nad valmis ka minevikku teistmoodi meenutama ning nägema toimunus pigem asjaolude kui enda mõju. 

Hea kuti peamiseks juhtivaks vajaduseks on vajadus side järele teiste inimesega. Seetõttu ongi ta väga hea toe pakkuja ja sõbrasuhtes. Lisaks vajab ta väga turvalisust. Kuna need on ka paljudele naistele omased vajadused, leiab ta naistega lihtsasti kontakti. Ometi puudub nendes kontaktides kirg, sära ja salapära, mis paelub naisi Pahade poiste ja Saavutajate juures.

Püsisuhtes on Hea kutt ideaalne partner selles mõttes, et ümmardab oma naist. Naisest saab talle keskne objekt elus, kelle soove ta vastuvaidlematult täidab. Hea kutt kihlub naisega siis, kui naine seda käsib ja peab seda sealjuures loomulikuks. Seetõttu saavad Head kutid vahel alles viie aasta pärast aru, et püksid on kogu aeg olnud naiste jalas. Nad on head alluvad partnerid, kuid naised ise tüdinevad neist paraku sageli ning tunnevad, et vajavad midagi enamat ja erutavamat.

 

Korralik mees. Korralikud mehed on need, kelle vajaduste rahuldamisel naised keskset rolli ei mängi. Neist on kohati raske aru saada, sest nad on väga suurel määral spetsialiseerunud sügavuti mingile oma valdkonna tegevusele (sport, spetsialisti töö, arvestuslikud tööd). Naistega suhete loomine on nende jaoks pigem teisejärguline. Kui elus õige aeg kätte jõuab (see tähendab, neil on stabiilne töö, karjäär, elukoht), valivad nad naise. Nad võtavad seda tihti süsteemse tööna, nagu oma põhitegevust. Korralikud mehed leiavad naise ja loovad pere – täpselt nagu peab. Nendes puudub Headele kuttidele ja Pahadele poistele omane võime olla pöörane või emotsionaalne ja ettearvamatu. Seetõttu on nad mõneti sarnased Saavutajatele, kuid erinevalt saavutajatele ei näe nad oma rolli maailma muutjana, vaid pigem väljakujunenud süsteemsete reeglite järgijana. Seetõttu võib ka pere loomine nendega ka lihtsalt „juhtuda“ väliste asjaolude kulgemise tõttu. Tänu oma süsteemsusele ja keskendumisele detailidele on nad väga head arvestusliku töö tegijad ja sportlased, kuna see vajab samuti kohusetunnet ja pühendumust. 

Ilmselgelt on Korralike meeste kõige olulisemaks liikumapanevaks vajaduseks turvatunne. Samuti on neile tähtis side enda ja naise vahel. Nad ärrituvad silmnähtavalt, kui nende ellu tekivad suured ootamatused või isegi muutused. Nad vihkavad mistahes ebaselgust ja ebastabiilsust. Ometi ei näita nad enda tundeid sageli välja ning kipuvad asju lahterdama.

Püsisuhtes on nad stabiilsed partnerid, kes oma sõna peavad ning reeglina asjad korras hoiavad. Arved on makstud tähtaegselt või varem, vastasel juhul tekib neis suur ärevus. Korralikud mehed kihluvad süsteemselt, valmistades seda pikalt ette. Kihlasõrmuse ostmine kui projekt võib neil aega võtta mitu nädalat, sest nad vaatavad üle kõikvõimalikud variandid, konsulteerivad spetsialistidega, võrdlevad, kõrvutavad, mõtlevad üle ja alles siis ostavad. Nende puhul on probleemiks sageli suletus ning see, et naised tõlgendavad neid valesti.

 

Need on neli meeste tüüpi, mida olen siiani analüüsis kasutanud. Loomulikult on iga tüüpideks jaotamise juures midagi meelevaldset, kuid sageli on säärane lahterdamine aidanud asju selgemini näha.

Villu