Ohtliku luuseri versioonid ning juhtnööre suhte lõpetamiseks

Aastatega on tuvastatud ka tõsisemaid, et mitte öelda lausa ohtlikke luuseri tüüpe. Kui te olete paarisuhtes ühega nendest tüüpidest, võite te enda päästmiseks vajada professionaalset ja juriidilist abi.


Aastatega on tuvastatud ka tõsisemaid, et mitte öelda lausa ohtlikke luuseri tüüpe. Kui te olete paarisuhtes ühega nendest tüüpidest, võite te enda päästmiseks vajada professionaalset ja juriidilist abi.

*See artikkel on järg artiklile “Ohumärgid, mis viitavad sellele, et te oled alustamas suhet luuseriga”


Füüsiliselt vägivaldne luuser.

Füüsiliselt vägivaldne luuser kasutab juba paarisuhte alguses teatavat laadi füüsilist kontakti – tõukamist, lükkamist, tagantsundimist jms. Peagi jõuab ta välja verbaalsete ähvardusteni, mida saadavad füüsilised žestid – ta sihib teid näpuga, viibutab teil nina all rusikat ja kasutab sõnastatud füüsilisi ähvardusi, nagu “Sa viid mu nii kaugele, et ma löön sul näo sisse!” Eelnimetatut võidakse kombineerida ka tegeliku füüsilise vägivallaga – jala- ja käelöökidega, kõrvakiiludega. Järgmisel päeval luuser alati vabandab ja alustab alatuse ja armastusväärsuse tsüklit otsast peale. Füüsiliselt vägivaldse meesluuseri juurest minemasaamiseks vajate te sageli pereliikmete, õigusbüroode ja naiste varjupaikade abi. Naissoost luuser võib oma partnerit füüsiliselt rünnata, peksta sisse tema auto aknad või käituda nii vägivaldselt, et tema partner on sunnitud end tema rünnaku eest füüsiliselt kaitsma. Kui naisluuser saab sellise enese­kaitse käigus sinikaid, võib ta neid teistele näidata kui tõendit selle kohta, kui paha inimene tema partner on ja kui palju vägivalda nende paarisuhtes on.

 

Psühhootilised luuserid.

On luusereid, kes on psühhiaatrilises mõttes raskelt haiged. Nad võivad rääkida teile uskumatuid lugusid ja püüda teid veenda, et nad on seotud maffiaga või mõne riikliku organisatsiooniga (CIA, FBI vms). Nad võivad teeselda, et neil on mingi parandamatu haigus või et nad on rasedad. Nad võivad hirmutada teid selliste märkustega nagu “Ma võin lasta tappa ükskõik kelle…” või “Minust pole lihtsalt võimalik lahku minna…”. Kui te üritate suhet lõpetada, reageerib ta vägivallaga ja püüab jätta teile mulje, et teie, teie sõbrad ja teie pereliikmed on tõsises ohus. Nii jätkavad inimesed sageli vägivaldset ja kontrollivat suhet, sest nad kardavad, et nende pereliikmetele tehakse viga või et nad kaotavad oma hea maine. Kuigi need hirmud võivad olla põhjendamatud, kuna luuserit huvitab ainult teie kontrollimine, tunduvad need kombineerituna luuseri muude loomuomadustega vägagi reaalsed.

Psühhootilised või vaimuhaiged luuserit luuravad, jälitavad ja ahistavad teid. Nad võivad teid ähvardada füüsilise vägivallaga, vehkida relvadega või ähvardada teid või iseennast tappa, juhul kui te peaksite nende juurest ära minema. Kui te üritate minna kohtama kellegi teisega, võivad nad teid jälitada või teie uut kohtingupartnerit ähvardada. Teie uut kohtingupartnerit võivad tabada telefoni teel ahistamine, vandaalitsemine ja isegi füüsilised rünnakud. Kui te olete hiljuti lahutanud oma eelmise abielu või lihtsalt lõpetanud eelmise suhte, võib luuser teie eelmist partnerit ähvardada, kartes, et te lähete tema juurde tagasi, kui ta teda eemale ei peleta. Pidage meeles: kõik see, mida luuser on kunagi kellelegi teinud, võib juhtuda ka teiega. Luuser võib saata teile salaja näpatud fotosid teist endist, teie lastest ja teistest pereliikmetest, näitamaks, et ta on võimeline ligi pääsema kõigile neile, kes on teile kallid. Selleks, et niisuguste isikute juurest minema pääseda võib olla vajalik kõrvaline abi ja õiguslik sekkumine.

 

 

Juhtnööre luuseriga läbikäimise lõpetamiseks 

Luuserist lahkuminek hõlmab sageli kolme staadiumi: eemaldumine, suhte lõpetamine ja hilisem enda kaitsmine.

 

Eemaldumine

Selle lahkuminekufaasi jooksul saate te aru, mida teil tuleb teha ja koostate suhtest väljumise plaani. Paljude inimeste püüded luuserist lahku minna kukuvad läbi, kuna nad lahkuvad äkki ja impulsiivselt, ilma oma tegevust eelnevalt korralikult planeerimata ja ilma vajalike ressurssideta. Paljudel juhtudel on luuser oma partneri teistest isoleerinud, tal on kontroll oma partneri rahaliste vahendite üle ja samuti võib tal olla kontroll lahkumiseks vajalike abivahendite, näiteks auto kasutamise üle. Eemaldumisfaasi jooksul tuleks teil:

– Jälgida, kuidas ta teid kohtleb. Olge tähelepanelik ülalkirjeldatud maneeride suhtes ja üritage luuseri taktikaid läbi näha.

– Muutuge järk-järgult tuimemaks, rääkige vähem, jagage temaga vähem oma tundeid ja arvamusi. Eesmärk on mõjuda luuserile tüütavana, et nõrgendada emotsionaalset sidet, ent samal ajal mitte tekitada olukorda, kus te tõmbate enda peale tema agressiivse käitumise.

– Võtke salaja ühendust oma pereliikmete ja teiste toetavate isikutega. Selgitage välja, millist abi nad saaksid teile osutada – pakkuda ulualust, kaitset, rahalist abi jms.

– Kui te kardate füüsilist vägivalda või muud laadi väärkohtlemist, uurige välja, millised on antud olukorras juriidilise sekkumise võimalused, näiteks lähenemiskeelu taotlemine.

– Kui luuser käitub destruktiivselt,  üritage aegamööda oma väärtuslikumad asjad kodust ära viia või – juhul, kui need on otseselt tema valduses – need tema käest tagasi saada. Võib juhtuda, et te jääte lahkumineku käigus mõningatest isiklikest asjadest ilma, ent see on veel väike hind võimaluse eest luuserist igaveseks lahti saada.

– Lõpetage lahkarvamusi tekitavate teemade üle vaidlemine, tülitsemine või arutlemine. Lõpetage enda kaitsmine ja õigustamine, poetades vaid midagi stiilis “Ah, ma olen omadega juba täitsa segi”.

– Hakake pillama märkusi selle kohta, et te olete depressioonis, läbi põlenud, et te ei tea, kuidas eluga edasi minna. Pidage meeles – luuser ei tunne end selles, mis tema paarisuhtes toimub, kunagi vastutavana. Luuseril on kergem paarisuhtest lahkuda, kui ta saab süüdistada suhte lõppemises teid. Paljud inimesed on sunnitud mängima juhmi ja nüristunut, et luuser saaks teistele rääkida: “Mu partner on täitsa poolearuline!” Ta võib küll teistele rääkida, et te olete napakas, kuid see tagab teile suurema turvalisuse. Laske luuseril eemaldumisfaasi ajal mõelda teist mida tahes.

– Ärge alustage uut suhet. See teeb teie olukorra ainult keerulisemaks ja suurendab luuseri viha. Kindlaim viis on elada mõned kuud endassetõmbunult. Ärge unustage, et luuser otsib endale kiiresti uue ohvri ja poeb talle ühe hetkega lähedale niipea, kui tema huvi teie vastu vaibub.

– Kui luuser hakkab esitama küsimusi muudatuste kohta teie käitumises, tunnistage, et te olete tõesti segaduses, depressioonis, emotsionaalselt häiritud ja omate veel mitmesuguseid tüütuid nähtusid. See loob vundamendi teie suhte lõppemisele.

 

Suhte lõpetamine

Teades, et luuser ei võta vastutust, reageerib arvustamisele vihastamisega ja on aldis sattuma paanikasse, kui ta märkab, et te soovite ta maha jätta, on suhte lõpetamise faasis otstarbekas jätkata sama suunda nagu eemaldumisfaasiski.

– Seletage talle, et te olete emotsionaalselt tuim, segaduses ja läbipõlenud. Te ei ole võimeline mitte kellegi vastu midagi tundma ja seetõttu soovite eelkõige oma partneri heaolu silmas pidades suhte lõpetada. Märkige, et võib-olla on temagi märganud, et midagi on valesti, mistõttu te vajate pisut aega, et oma tunnetes selgust saada ja oma probleemidest jagu saada. See võib tunduda teile tülgastav, kuid võib-olla on asjakohane puudutada isegi sellist teemat nagu “Oma praegusel eluhetkel olen ma muutunud iga­suguseks paarisuhteks täiesti kõlbmatuks.” Kui luuser saab süüdistada suhte lõppemises teid – mida ta teeks muidugi ka juhul, kui ta ise suhte lõpetaks –, siis laseb ta kiiremini teist lahti.

– Kui luuser satub paanikasse, külvab ta teid üle telefonikõnede ja kirjadega, jätab teile auto klaasipuhastaja vahele sõnumeid jne. Reageerige sellele kõigele ühtviisi – teda tüdinult tänades. Kui te reageerite üle või lähete mänguga kaasa, olete te jälle olukorra üle kontrolli kaotanud.

– Keskenduge sellele, et te vajate aega, mille jooksul te saate toimuvat kõrvalt vaadata. Ärge nõustuge tema pakutud kompromissidega kohtuda harvemini, kohtuda ainult kord nädalas, võtta nädalaks aeg maha, minna koos nõustamisele jms. Niikaua, kui luuseril on võimalik teiega ühendust võtta, on tal tunne, et tal on säilinud võimalus teiega manipuleerida.

– Luuser keskendub sellele, et tekitada teis süütunnet. Iga telefonikõne ajal kuulete te, kui väga ta teid armastab, kui palju ta on teie heaks teinud, kui palju ta on teie hüvanguks ohverdanud. Samas kuulete te ka seda, milline närakas te olete, kuna te olete tema lootusi petnud, ei anna talle teist võimalust ja teete talle suhte lõpetamisega häbi.

– Ärge üritage luuserile selgeks teha, mida te tunnete – ta ei saa sellest niikuinii aru. Luuserit huvitab ainult see, mida tema tunneb, teie tunded on tähtsusetud. Üritades luuserit teid mõistma panna, raiskate te ainult oma aega; luuser näeb teie vestluses ainult võimalust teiega veelgi enam manipuleerida ja teisse süütunnet sisendada

– Ärge laske end õnge tõmmata, kui luuser äkitselt oma käitumist muudab või pakub teile abielu, kingitusi, ühiseid reise vms. Selleks ajaks olete te juba näinud, kuidas luuser tavaolekus käitub. Igaüks meist võib lühikeseks ajaks oma käitumist muuta, kuid pöördub peaaegu alati pärast kriitilise aja möödumist tagasi vanade käitumismustrite juurde.

– Kasutage sel perioodil professionaalse nõustaja abi või lähedaste toetust. Te vajate julgustust ja suuniseid. Olge valmis, et kui luuser teie teraapiaskäimisest teada saab, asub ta nõustamist, terapeuti või teie püüdeid abi leida kritiseerima.

– Ärge kasutage väljendeid nagu “ehk ühel päeval”, “võib-olla” või “tulevikus”. Kui luuser kuuleb sellistest võimalustest, arvab ta, et te hakkate talle järele andma ja tugevdab survet.

– Kujutlege rikkis mänguautomaati. Kui te seisate Las Vegases katkise mänguautomaadi ees ja olete juba kümme korda tulutult kangi tõmmanud, siis liigute te teise automaadi juurde. Ent kui mänguautomaat annab teile kümnendal korral kasvõi natukenegi raha, siis jätkate te kangi tõmbamist, lootes et peagi saabub jackpot. Kui me jääme oma otsusele suhe lõpetada päevade kaupa kindlaks ja siis pakume äkki luuserile võimalust või lootust ära leppida, teeme sellega endale karuteene ja surve jätkub. Ärge kunagi oma positsiooni muutke – rääkige koguaeg sama juttu. Luuser lõpetab kangi tõmbamise, kui automaat ei tööta, ja läheb järgmise juurde.

 

Hilisem enda kaitsmine

Luuser ei taju kunagi, et ta oleks paarisuhteprobleemide eest vastutav või need ise põhjustanud. Psühholoogilisest vaatenurgast nähtuna on luuser suurema osa oma elust (ilmselgelt kogu oma täiskasvanuelu) samamoodi käitunud. Kuna luuser tõesti ei näe oma vigu ega taju oma käitumise probleemsust, arvab ta üldjuhul lihtsalt, et tema partneri elus on mingi teatav faas – partner (ohver) on ajutiselt aru kaotanud, kuulanud valede inimeste nõuandeid või millegipärast pahaseks saanud, aga saab sellest varsti üle. Luuser astub vaid harvadel juhtudel päriselt kõrvale, pigem üritab ta aeg-ajalt oma partneriga suht­lemist jätkata ka pärast seda, kui suhe on lõpetatud. Mõned juhtnöörid järgnevaks enda kaitsmise perioodiks:

– Ärge kunagi muutke oma algset positsiooni. Teie suhe on lõplikult läbi! Ärge rääkige sellest, nagu võiks tulevikus midagi teie suhetes muutuda. Teile võib tunduda, et teil õnnestub sellega luuserit rahustada, aga tegelikult jätab see talle mulje, et tal on ikka veel mingeid lootusi ning et vaja on ainult pisut rohkem survet avaldada ja teie suhe saabki jätkuda.

– Ärge nõustuge temaga kohtuma, et vanu aegu meenutada. Luuserile tähendab vanadest aegadest rääkimine võimalust teid endast välja ajada, teie valvsust uinutada ja teisse süütunnet süstida, et teid taas enda konksu otsa saada.

– Ärge jagage temaga oma uue elu või uute partneritega seonduvaid üksikasju. Rõhutage, et teil on oma elu ja temal on oma elu ja et te loodate, et tal läheb hästi.

– Kui teid tabab mõne telefonikõne ajal süütunne, katsuge toru ruttu ära panna. Enamik inimesi pöördub tagasi halbadesse abieludesse ja paarisuhetesse just süütundest. Kui te kuulate luuseri telefonikõnet kõrvalseisja positsioonilt, märkate te, et luuser kulutab suurema osa ajast selleks, et teis süütunnet tekitada.

– Kui teil on hiljem oma luuserist ekspartneriga mingi kokkupuude, piirduge alati vaid muutumatu lühiraportiga, umbes sellisega, mille te esitaksite ka tädi Juulale. Näiteks: “Ma näen ikka veel vaeva tennisemängu õppimisega, aga mu tulemused pole paranenud. Muud erilist nagu polegi.”

– Kui luuser räägib teile, kui raske lahutus tema jaoks on olnud, tulge välja mõne üld­sõnalise väitega lahutuse kohta ja selle kohta, kui raske on elus oma õiget leida. Kui luuser tahab keskenduda teie paarisuhtele, vastake talle nagu mõni triviaalne ajalehe nõuandenurgake: “Jah, lahkuminek on alati raske. Tänapäeval on raske sobivat partnerit leida. Loodame, et lõpuks satub meiegi teele see õige.” Pidage meeles – ei midagi isiklikku!

– Jälgege, et kõik teie kokkupuuted oleksid lühikesed ja vaoshoitud. Kui te kohtate luuserit, siis on teil alati kuhugi kiire, teil küpseb parasjagu toit mikrolaineahjus või iga hetk peaks teie ema uksest sisse astuma. Soovige luuserile, et tal läheks hästi, aga tehke seda alati samasuguse tooniga, nagu te räägite supermarketi müüjaga. Telefonikõnede ajal on otstarbekas kasutada vastavat mobiiltelefoni lisaseadet, mis pakub teile sobivaid helinaid nagu uksekell, mikrolaineahju ukse hääl, koputus uksele jms. Seda seadeldist on telefonikõne ajal mugav kasutada – oih, pean toidu ahjust ära võtma, oih, keegi on ukse taga. Tehke kõik selleks, et hoida vestlus lühike ja ebapersonaalne.

 

 

Oma elu jooksul kohtame me mitmesugustes inimsuhetes väga erinevaid isiksusi. Mõningad neist pakuvad meile selget rõõmu ja mõningad pakuvad meile eluajaks armas­tust ja turvatunnet. Samas on ka selliseid, mis kätkevad meie partnerist ja tema hoiakutest tulenevalt endas ohte meie enda ja meie tuleviku jaoks. Nii meditsiinis kui psühhiaatrias on tervise tagasisaamise võtmeks probleemide varajane äratundmine ja ravi, mis peab toimuma enne, kui need muutuvad ravimatuks. Aastatepikkune psühhoteraapia- ja nõustamis­kogemus on andnud luuserite ohvreid nõustavatele spetsialistidele teadmised luuserile omaste hoiakute ja käitumismustrite kohta. Nüüdseks on võimalik need üles loetleda ja määratleda, lootuses, et need võimaldavad teil luuseri varakult ära tunda ja end ohu eest hoida. Kui te märkate teatud tunnuste ja indikaatorite ilmnemist ja suudate ära tunda vastava mudeli, on parim kiiresti eemale tõmbuda. Jätkates suhet luuseriga võib teid ees oodata hirmutamine, vihapursked, paranoiline kontroll ning eneseaustuse ja enesekindluse täielik kadu.

Kui te olete olnud luuseriga koos pikemat aega, võite te pärast edukat lahkuminekut märgata, et teil esineb teatud psühholoogilisi probleeme, mis vajavad professionaalset sekkumist. Paljudel juhtudel on luuseri partneri stress olnud nii tõsine, et see on kasvanud depressiooniks. Tõsiselt võib olla kannatanud ka teie enesekindlus/enesehinnang või teie suhtumine vastassoosse üldse. Vajadusel tuleks pöörduda psühholoogi, psühhiaatri, sotsiaaltöötaja ja/või nõustaja poole, et saada sellest kahjustavast paarisuhtest lahkumisel spetsialisti toetust.

 

Joseph M. Carver, Ph.D 

Tõlkinud Reet Hiiemäe

Allikas: www.naistetugi.ee