Kuidas palgata parimaid töötajaid

Iga firma edu sõltub firma töötajatest ja ei ole olemas edukat firmat ilma edukate juhtideta. Juhtidele on esitatud palju nõudmisi, kuid eelkõige peab juht vastutama oma meeskonna efektiivse töö eest. Fakt on ka see, et juhid, kes ei värba õigeid inimesi, ei suuda ka korralikult juhtida ning panevad lõpuks oma pea pakule. Keegi ei tea, kui paljud juhid on oma karjääri ära rikkunud sellega, et nad pole suutnud tööle värvata õigeid töötajaid. Üks keskmine juht arvab, et intervjueerimine on imelihtne ja just see õige  inimene tuntakse ära kohe, kui teda nähakse. Tegelikkuses on  aga asjalood keerulisemad ja tihti teevad firmajuhid valesid valikuid. Kui olete tööl juhtival kohal või tegelete uute inimeste värbamisega, siis ärge jätke kõrvale järgnevaid nõuandeid.

Iga firma edu sõltub firma töötajatest ja ei ole olemas edukat firmat ilma edukate juhtideta. Juhtidele on esitatud palju nõudmisi, kuid eelkõige peab juht vastutama oma meeskonna efektiivse töö eest. Fakt on ka see, et juhid, kes ei värba õigeid inimesi, ei suuda ka korralikult juhtida ning panevad lõpuks oma pea pakule. Keegi ei tea, kui paljud juhid on oma karjääri ära rikkunud sellega, et nad pole suutnud tööle värvata õigeid töötajaid. Üks keskmine juht arvab, et intervjueerimine on imelihtne ja just see õige  inimene tuntakse ära kohe, kui teda nähakse. Tegelikkuses on  aga asjalood keerulisemad ja tihti teevad firmajuhid valesid valikuid. Kui olete tööl juhtival kohal või tegelete uute inimeste värbamisega, siis ärge jätke kõrvale järgnevaid nõuandeid.


Ebaõnnestunud värbamise põhjused

1. Juht ei suuda uue töötaja tööülesandeid analüüsida või teeb seda kehvalt.

2. Juht jätab kõrvale vajalike isikuomaduste analüüsimise.

3. Kasutatakse ebasobivaid intervjueerimis- ja küsitlusmeetodeid.

4. Juhid ei arvesta teiste arvamusega või võtavad teiste töötajate arvamust kuulda ainult vähesel määral.

5. Ettevõtte ja karjääri- või palgalootuste ülehindamine või nende vähene tutvustamine.

6. Jäetakse kontrollimata uue töötaja soovitused.


Aruka juhi intervjuu

Arukas juht peaks intervjuu ajal keskenduma mitmetele omadustele, mis on jaotatud kolme kategooriasse: isikuomadused, professionaalsed omadused ja ärialased oskused.

  • Isikuomadused – need omadused väljendavad põhiiseloomu, aitavad saada pilti kandidaadist kui isiksusest, mis võib oluliselt mõjutada mistahes töö erinevaid aspekte. Isikuomaduste all peab silmas pidama järgnevat: ajend, motivatsioon, suhtlemine, suhted, energia ja sihikindlus.
  • Professionaalsed omadused – need omadused võivad väljendada lojaalsust eesmärgile, isikule või ettevõttele ning ütlevad palju inimesi usaldatavuse kohta. Nendeks on usaldusväärsus, ausameelsus, pühendumus, uhkus, analüütilised oskused  ja kuulamisoskused.
  • Ärialased oskused – nende oskustega inimene mõistab, et äri on kasumi teenimiseks. Need on efektiivsus, majanduslikkus, reeglite järgimine ja kasum. Iga juht peab otsustama millised omadused on just talle tähtsad ja järgmiseks sammuks olekski leida kandidaadid. Antud omadusi peaksid järgima ka tööotsijad, sest mis saab ülemusele veel rohkem meeldida, kui õigete omaduste olemasolu ja nendest rääkimine.

Edukas juht loob lõppnimekirja kandidaatidest kolmemõõtmelise pildi. Esiteks vaatab ta sissepoole, hindab luustikku küsimustega, mis on mõeldud selleks, et välja selgitada inimese võimet täita tööülesandeid. Siis hakkab ta liha luudele panema ja värvi andma ning isiksust looma, esitades küsimusi, mis määravad kindlaks inimese soovi teha tööd. Alles siis võib edukas juht näha kandidaati tervikliku isikuna. Ja ainult terviklikku inimest nähes saab juht otsustada, kas see inimene on juhitav. Väikene analüüs töökoha kohta enne uue inimese värbamist ja hoolikalt läbimõeldud intervjuu on parimaks nõuandeks juhile, kes otsib oma meeskonda just seda õiget inimest.

Tekst on koostatud Martin Yate raamatu „Palgake parimaid” põhjal.
Buduaarile Angeelika Lipp