JUST SEE HAIGUS OHUSTAB KÕIKI, kes pidevalt sotsiaalmeediat kasutavad

JUST SEE HAIGUS OHUSTAB KÕIKI, kes pidevalt sotsiaalmeediat kasutavad

Hiljuti avaldatud uuringust selgus, et mida rohkem noored täiskasvanud logivad sisse Facebooki või teistele sotsiaalmeedia kontodele, seda sagedamini ähvardab neid depressioon. 

Hiljuti avaldatud uuringust selgus, et mida rohkem noored täiskasvanud logivad sisse Facebooki või teistele sotsiaalmeediakontodele, seda sagedamini ähvardab neid depressioon. 

Esimese suure uuringu sotsiaalmeedia ja depressiooni esinemise kohta viisid läbi USA Pittsburghi ülikooli meditsiinikooli teadlased. Uuringu läbi viinud teadlase Brian A. Primacki sõnul vaatlesid nad 1787 Ameerika täiskasvanut vanuses 19 kuni 32 eluaastat. Teadustöö jaoks küsiti osalejalt 11 kõige populaarsema sotsiaalmeediakanali kasutamise kohta. Nendeks olid Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine ja LinkedIn.

Uuringus osalenud inimesed kasutasid sotsiaalmeediat päevas keskmiselt 61 minutit ja külastasid sotsiaalmeediakontosid 30 korda nädalas. Rohkem kui veerandil osalejatest leiti küsimustiku põhjal kõrged depressiooni näitajad. 

Mida rohkem uurimuses osalejad sotsiaalmeediat kasutasid, seda kõrgem oli neil depressioonirisk.

newsmax.com