TEST: SEE NÄITAB, kui intelligentne on sinu aju

TEST: SEE NÄITAB, kui intelligentne on sinu aju

Intelligentsus ei tule kooliõpikust ega päheõpitud faktidest, vaid oskusest näha ning analüüsida maailma ning meie ümber toimuvat, mis omakorda laiendab silmaringi. Tehtud vigadest õppides ja iseennast kõrvalt vaadates on võimalik end arendada ja see kehtib ka intelligentsi puhul, ent teatavad eeldused peavad selleks siiski olema.

Intelligentsus ei tule kooliõpikust ega päheõpitud faktidest, vaid oskusest näha ning analüüsida maailma ning meie ümber toimuvat, mis omakorda laiendab silmaringi. Tehtud vigadest õppides ja iseennast kõrvalt vaadates on võimalik end arendada ja see kehtib ka intelligentsi puhul, ent teatavad eeldused peavad selleks siiski olema.

Kui intelligentseks sina ennast pead ja kas oled end salamisi võrrelnud näiteks oma tuttavate, kallima või pereliikmetega? Tee läbi üks lihtne test, kus sinult oodatakse loogiliste järelduste tegemist, ning saa teada, kui intelligentne on sinu aju. 

Testi saad teha siin