Gallup: Kas Sina oled ülbe?

Gallup: Kas Sina oled ülbe?

Seda, et eestlased on ülbed ja kinnised, on öelnud paljud välismaalased ja paraku ka eestlased ise. Kui paljud meie seast aga tegelikult ka ülbed ning pahatahtlikud on, seda teame vaid meie ise. Ja siinkohal ongi sinul võimalus anda aus vastus – kas sina oled ülbe? Kas sinu käitumine võiks olla pisut leebem ning sallivam, või vastupidi – sa leiad, et sa võiksid just ülbem olla?

Seda, et eestlased on ülbed ja kinnised, on öelnud paljud välismaalased ja paraku ka eestlased ise. Kui paljud meie seast aga tegelikult ka ülbed ning pahatahtlikud on, seda teame vaid meie ise. Ja siinkohal ongi sinul võimalus anda aus vastus – kas sina oled ülbe? Kas sinu käitumine võiks olla pisut leebem ning sallivam, või vastupidi – sa leiad, et sa võiksid just ülbem olla?