EESTI KOOLILAPSED saiakesi ega maiustusi enam osta ei tohi!?

Kui siiamaani said koolilapsed vabal valikul endale koolis asuvatest puhvetitest saiakesi ja muud sarnast osta, siis peagi muutub see võimatuks, sest uus seadus keelustab nende müügi. Võib tunduda kummalisena, ent võimalik, et juba 2019. aasta 1. jaanuarist koolilapsed saiakesi süüa ei tohi.


Kui siiamaani said koolilapsed vabal valikul endale koolis asuvatest puhvetitest saiakesi ja muud sarnast osta, siis peagi muutub see võimatuks, sest uus seadus keelustab nende müügi. Võib tunduda kummalisena, ent võimalik, et juba 2019. aasta 1. jaanuarist koolilapsed saiakesi süüa ei tohi.

Alates 1995. aastast senini kehtiv rahvatervise seadus asendatakse uue terviktekstiga. Eelnõuga on kavas muu hulgas keelustada solaariumi- ja tätoveerimisteenus alaealistele, ülekaalulisust soodustavate toitude müük lasteasutustes ning seada piirangud ilusüstide tegemisele.

“Rahvatervise seadus on inimest ning tema füüsilist, vaimset ja sotsiaalset heaolu väärtustav õigusakt, mis rõhutab ühe meie olulisima vara – tervise tähtsust,” ütles sotsiaalministeeriumi tervisala asekantsler Maris Jesse. “Uus seaduse terviktekst sõnastab senisest selgemalt erinevate asutuste ja osaliste vastutuse ohutu ja tervist toetava elukeskkonna kujundamisel ja aitab luua ühtset arusaama selle valdkonna korraldusest.”

Rahvatervise seaduse alusel kehtestatakse 15 rakendusakti, millega sätestatakse muuhulgas täpsemad nõuded tervise kaitse tagamiseks lasteasutustes ja hoolekandeasutustes, nõuded toitlustamisele ja toiduvalikule lasteasutustes.

Olulisemate sisuliste muudatustena on seadusega plaanis keelata madala toiteväärtusega ja kõrge energiasisaldusega toitude müümine lasteaedades ja koolides, kus õpivad peamiselt lapsed. Piirangu eesmärk on muuta laste haridusasutustes asuvate müügikohtade sortimenti senisest enam tervist toetavaks ning mõjutada seeläbi laste toitumisharjumusi ja -käitumist

“Koolipuhvetites ja müügiautomaatides pakutav mõjutab oluliselt laste toiduvalikuid ja toitumisharjumusi. On koole, kus pakutava tervislikkusele on enam tähelepanu pööratud, kuid kahjuks senini mitte kõikjal,” ütles Maris Jesse. “Seepärast sisaldab eelnõu ka ettepanekut piirata laste ülekaalulisuse teket soodustavate toodete müüki lasteasutustes.”

Uuringutes on leitud, et kooli toidukeskkonna muutmine võib avaldada positiivset mõju laste toitumiskäitumisele. 2016. aastal läbiviidud uuringust selgus, et Eesti koolide territooriumidel olevates kohvikutes ja müügiautomaatides pakuti kõige enam müügiks maiustusi (59,5%), mahlajooke (54,4%), võileibu (53,9%) ja karastusjooke (50,2%). Puuvilju pakkusid müügiks vaid 24% ja köögivilju 16% müügikohtadest.

Uus seadus on plaanitud jõustuma 2019. aasta 1. jaanuaril. 

Loe uutest seadustest pikemalt sotsiaalministeeriumi lehelt siin