Kuidas friigil ja veidrikul vahet teha?

{:249285 width=100 height=134 align=right}Maailmas on mitut sorti inimesi ja üks eriliik on eriskummalised inimesed. Vahel ei oska nende mõttevälgatuste või tegude peale muud teha kui vaid noogutada ja paar aastat seedida. Ja isegi paar aastat hiljem tunduvad need piisavalt ajuvabad, et nende tegude ja öeldu kallal saab edasi vaagida ning neid imetleda või siis ennast kiita, et sa ise selline pole.

{:249272 width=120 height=161 align=right}Maailmas on mitut sorti inimesi ja üks eriliik on eriskummalised inimesed. Vahel ei oska nende mõttevälgatuste või tegude peale muud teha kui vaid noogutada ja paar aastat seedida. Ja isegi paar aastat hiljem tunduvad need piisavalt ajuvabad, et nende tegude ja öeldu kallal saab edasi vaagida ning neid imetleda või siis ennast kiita, et sa ise selline pole.

Väga põnev on suhelda endast totaalselt erineva maailmapildiga inimestega, sest kõnelus nendega jätkub ka peale laialiminekut. Oma peas muidugi. Mõtled, kuidas oleks võinud reageerida, millise originaalse väitega vastu pareerida. Vahel muutub kummaline mõte isegi omaseks või kujutletavad vastused ja argumendid niivõrd põnevaks, et tahaks neid teistegagi jagada.

Kord, Viljandi folgi aegu, kodu poole jalutades kohtasime sõpradega vana kooliõde. Ta oli (ja on tänini) sedasorti inimene, keda kõik Viljandi Kultuurikolled