Magamisasend näitab, kes sa oled

49 kommentaari

Tuleb välja, et see kuidas sa magad, näitab ära ka sinu iseloomu. Asja uurinud professor Idzikowski jagab inimesed magamisasendite järgi kuute iseloomugruppi.
Professor Idzikowski uuris ka erinevate magamisasendite mõju tervisele ja tuli järeldusele, et kõhulimagajate asend on hea seedimisele, samal ajal kui sõduriasendis magajad ja “padjakallistajad” kipuvad norskama.

Tuleb välja, et see kuidas sa magad, näitab ära ka sinu iseloomu. Asja uurinud professor Chris Idzikowski jagab inimesed magamisasendite järgi kuute iseloomugruppi.

Esimene tüüp inimesi magab looteasendis ja nende iseloom on näiliselt karm, tegelikult aga üsna pehmeke. Sinna gruppi kuulub 41% inimestest.

Teises grupis on külili, käed külgedel magajad, kes on väga suhtlemisvalmis ja sotsiaalsed. Neid inimesi on meie hulgas 15%.

Kolmas grupp koosneb külili, käed enda ees magavatest inimestest. Need inimesed on üsna küünilised, kuid samas avatud. Selliseid inimesi on 13%

Neljas grupp on nn sõdurid, kes magavad selili käed sirgelt kõrval. Inimesed, kes nii magavad, on vaiksed ja reserveeritud. Nad seavad nii endale kui teisele kõrged standardid. Sellised inimesi on u 8%.

Viiendasse gruppi on Idzikowski pannud inimesed, kes magavad kõhuli, osadel neist käed ümber padja. Kõhuli magajad on üsa närvilised,  solvuvad ning haavuvad kergesti. Neid on meie seas küllaltki vähe, nimelt 7 %.

Viimased kuuenda grupi inimesed, keda on 5%, magavad käed ning jalad laiali, seda nimetatakse meritähe asendiks. Sellised inimesed on abivalmid ja heasüdamlikud.

Professor Idzikowski uuris ka erinevate magamisasendite mõju tervisele ja tuli järeldusele, et kõhulimagajate asend on hea seedimisele, samal ajal kui sõduriasendis magajad ja “padjakallistajad” kipuvad norskama. Uuringu tulemused näitavad ka seda, et inimestel välja kujunenud magamisasendid.  Vaid 5% inimestest magavad mitmes erinevas asendis. Huvitav fakt on ka see, et iga kümnes inimene peidab end magades üleni teki sisse.