Puude ja põõsaste lõikamise aeg on käes!

Öeldakse, et kui suurem öine pakane on möödas, on ka puude ja põõsaste lõikamise aeg käes. See aeg langeb meie kliimas harilikult märtsikuusse. Viljapuid tuleb kärpida enne, kui puu hakkab elama oma aktiivset elu. Oluline märk on pungad puul – kui need juba avanevad, on õige lõikamisaeg möödas.

Öeldakse, et kui suurem öine pakane on möödas, on ka puude ja põõsaste lõikamise aeg käes. See aeg langeb meie kliimas harilikult märtsikuusse. Viljapuid tuleb kärpida enne, kui puu hakkab elama oma aktiivset elu. Oluline märk on pungad puul – kui need juba avanevad, on õige lõikamisaeg möödas.

Millal on parim lõikusaeg?
Okste lõikamiseks on parim nullilähedane õhutemperatuur, sest siis pole taimekoed läbi külmunud. Samuti on endal mugavam töötada. Oksad on elastsed ning neisse lõhede tekkimise oht seega märksa väiksem. Tänavu oleks seda tööd sisuliselt talv läbi võinud teha.Lõikustööd jätkuvad muidugi aprillis kuni pungade suureks paisumiseni, kuid hilisema lõikuse korral on taimede mahlavool hoopis tugevam. Seega, mida varem võimalus lõigata, seda parem.

Millal ei tohi lõigata?
Kõikidele liikidele on eriti sobimatu lõikuseaeg pungade puhkemisest lehtede täiskasvamiseni. Sel ajal kasutavad taimed kogu energia lehtede, võrsete ja õite moodustamiseks.

Temperatuurist ja kasvukohast olenevalt algab mitmetel puuliikidel juba üsna varakult mahlajooks: nendeks on vaher, kask, pähklipuu, jalakas, pöök, valgepöök, hobukastan, pihlakas, pappel, sarapuu, paju, viinapuu, aktiniidia. Neid on parem lõigata hoopis suvel. Viljapuudest on varasema mahlavoolu algusega ploomi- ja kirsipuud.

Haigustekitajad
Mida kevade poole, seda enam hõljub õhus haigustekitajaid ning seda päevakohasem on lõikehaavade kohene desinfitseerimine ja katmine. Tavapärane vahend haavade kaitsmiseks on aiavaha. Selleks, et haigustekitajad haava ei satuks, võiks lõikekoha enne määrdega katmist mõne seenhaiguste tõrjevahendiga üle võõbata. Suuremates aiaärides on müügil tuupides olev haavapeits, mida on lihtne lõikekohale peale määrida ja mis on ka nullilähedasel õhutemperatuuril hästi käsitsetav.
 
Mida peaks tegema enne lõikamist?
Tee puule vähemalt üks ring peale ja vaadata hoolikalt üle nii tüvi kui ka võraoksad. Üsna paljudes vanemates aedades on õunapuu-tüvevähk tugevasti võimust võtnud. Suurtel põhiokstel mustendavad ümarad või ovaalsed kobrulise servaga haavandid. 
Algusjärgus püüab haavakude ehk kallus vähihaava kinni kasvatada. Hiljem tekib aga haavandi keskele tumedalt värvunud kooreta puit, sest kallus ei suuda enam vähi vastu võidelda.
 
Sel juhul on halvimaks variandiks okste eemaldamine. Esmase võimalusena tuleb siiski proovida lõigata haavandid koos 1-2 cm paksuse terve puidu osaga välja, desinfitseerida lõikekohad vaskvitrioli, vaskoksiidkloriidi, Topas 100 EC või mõne muu fungitsiidi kange lahusega ja alles seejärel katta aiavahakihiga.

Puud tuleb igast küljest põhjalikult üle vaadata, et ei jääks mitte väikestki haiguskollet.

Mida okste lõikamisel silmas pidada?
Nagu puude, nii ka põõsaste lõikamisel on oluline, et ei jäetaks oksatüükaid (ei külgoksa lõikamisel ega maapinnalt eemaldamisel), need kuivavad hiljem ning saavad haigustele ja kahjuritele pelgupaigaks. Korraliku lõikuse puhul ei tohiks tüüka pikkus ületada 1,5 cm.

Õunapuudel tuleks kindlasti ära lõigata omavahel ristuvad oksad, samuti need, mis kasvavad tüve suunas ja otse üles. Kindlasti tuleb eemaldada vesikasvud.

Lõikamise käigus ja pärast lõikamist tasuks vaadata puud igast küljest ja veenduda, et võras poleks liiga hõredaid või hoopis liiga tihedaid kohti.

Oksi tuleks lõigata sagedamini ja vähe korraga, mitte harva ja palju korraga. Viimasel juhul kipub tekkima liigselt vesivõsusid, suurte haavade paranemine võtab aega ning nakkusoht on suurem. Tugev lõikamine on paratamatu vanade viljapuude põhjaliku noorendamise korral.
Et lõikustööd ei muutuks endale ja teistele ohtlikuks, tuleb teravate kääride, saagide ja pika redeliga töötades järgida mitmeid reegleid:
· Tee ainult seda, mida oskad
· Tea enda ja oma tööriistade võimalusi
· Saagimisel hoia pea lõikekohast kõrgemal, et saepuru näole ja kõrvadesse ei pudeneks.
· Hoia oksa toetav käsi lõikekohast vähemalt 5 cm kaugusel
· Mootorsaega töötamiseks tee läbi vastav väljaõpe.
· Kasuta vajalikke kaitsevahendeid – peakatet, prille ja kindaid.
· Ära tööta elektriliinide läheduses.
· Enne puu otsa ronimist veendu selle okste vastupidavuses.
· Redeli paigaldamisel kontrolli pinnase tugevust.
· Säti redeli ja toese vaheliseks nurgaks 40-60°.

Kuhu panna lõigatud oksad?
Kogu äravõetud materjali peab kohe lõkkesse lähetama. Soovitatav on võtta operatsioon ette kuiva ja tuulevaikse ilmaga.

(Allikad: aiandus.ee, Täielik aianduse käsiraamat, OÜ Kaunimad Aiad, Sulev Järve, Väino Eskla ”Puude ja põõsaste lõikamine. Maalehe Raamat, 2003”)

/Maily Kivilo/