Kas usute unenägudesse?

Unel on väga suur tähtsus nii meie füüsilises kui vaimses elus. Une läbi uueneb meie kehaline ja vaimne jõud, uni on värskendava toimega ning annab meile energiat, et taas tööle asuda. Inimene kannatab palju kauem toidupuudust kui unepuudust.

Unel on väga suur tähtsus nii meie füüsilises kui vaimses elus. Une läbi uueneb meie kehaline ja vaimne jõud, uni on värskendava toimega ning annab meile energiat, et taas tööle asuda. Inimene kannatab palju kauem toidupuudust kui unepuudust.

Kuid mis on õieti unenägu? Unenäod on meie omad kujutlused ja nendega seotud teised psüühilised protsessid. Sellepärast on unenägude seletamiseks vajalik kõigepealt meie oma hingeelu, selle iseärasuste ja seaduste tundmine, mis on saadud teiste hingeliste nähtuste uurimise põhjal.
Unenägudes esinevad kujutlused mitme meele alalt, kõige sagedamini nägemise ja kuulmise, palju harvemini kompimise ja liigutusaistingute ja väga harva maitsmise ja haistmise alalt. Unenäokujutlusega liituvad sageli ka igasugused mõtted, tundmused ja soovid. Unenäokujutlused on sageli äärmiselt elavad, sama elavad kui meie tajud. Kuid mõnikord on selge ainult osa kogu unenäostseenist, kuna kõik muu jääb enam või vähem tagaplaanile. Tihti on ka terve unenägu segane ning üksikutel juhtudel puuduvad üldse kujutlused mõnedest unenäo objektidest: meie ainult "teame", et need on meie läheduses, kuid ei "näe" neid.

Mis on unenägude põhjused? Need võivad iseenesest olla mitmesugused. Esiteks võib unenäo lähtepunktiks olla mingi magaja meeltele mõjuv ärritus ja unenägu võib oma sisult osutuda kõigepealt antud ärrituse täienduseks, selle fantastiliseks ja hallutsinatoorseks tõlgendamiseks. Selline side unenäo ja teatava ärrituse vahel paistab sagedasti silma juba iseenesest. Näiteks meil hakkab külm, kui tekk on maha libisenud ning me näeme unes, et kõnnime puudulikus rõivastuses tänaval. Või näiteks kui haigele pannakse jalgade alla pudelid kuuma veega ja ta näeb, et käib tuldpurskava vulkaani kraatril ja maapind tema jalge all on tuline. Et meie unenäod, mis ei ole midagi muud kui meie enda kujutlused une ajal, ei või seega ennustada unenäo põhjal tulevikku nagu osad inimesed armastavad teha. On ju praegugi väga palju erinevaid raamatuid ja teatmikke – unenägude seletajaid. Öeldakse, et siiski on paljud inimesed midagi unes näinud ja see on pärast täide läinud. Kas siis unenäod siiski ennustavad tulevikku? Peab mainima, et sageli seal, kus jutustatakse sellistest tõsiasjadest, neid ei ole üldse olemas. Seda loomulikult tahtmatult. Võrreldes sellega, kuidas me tajume reaalses maailmas toimuvaid asju, on meie unenäod tihti ebaselged, vähe üksikasjalikud ja ka kõige parema tahtmise juures ei ole meie mälu harilikult kaugeltki nii usaldusväärne. Seda näitab juba igapäevane kogemus ja ka küllalt tõestatud suur hulk erilisi katseid piltidega, etteloetud juttudega jne. Sellepärast võiks kõigil sellesarnastel juhtudel olla jutt ainult teatavast üldisest sarnasusest ühelt poolt teatava unenäo ja teiselt poolt teatavate reaalsete asjade ja sündmuste vahel, mis on iseenesest täiesti võimalik ja loomulik. Kuid üldine sarnasus ei anna meile veel õigust rääkida unenäo "täideminekust".

Unenägude täideminemises etendab teatavat osa ka juhus. Ei ole sugugi imeks pandav, kui tuhandest unenäost üks näitab teatavat sarnasust mõne reaalse sündmusega, eriti kui seda sündmust oli võimalik täiesti loomulikul teel osalt ette näha või oodata. Mõned juhtumid, kus unenägu on täide läinud, võib seletada sellega, et me teadsime, et midagi peab tulema, kuid olime selle täiesti ära unustanud, nii et meile pärast lihtsalt näib, nagu oleks unenägu seda ennustanud.
Unenäod on iseenesest väga huvitav nähtus. Mõned inimesed väidavad, et ei näe kunagi unenägusid või näevad väga harva. Teine osa inimesi näeb aga und iga päev ja vahel lausa mitu erinevat ühe öö jooksul. Unenäod võivad olla nagu seeriafilm või kordub üks ja seesama ööst öösse. Millest unenäod siis ikkagi tekivad, kaua kestavad, mismoodi mõjuvad need inimese psüühikale, on neid ikkagi võimalik kuidagimoodi tõlgendada või mitte – need on küsimused, millele oleks huvitav põhjalikumaid, kaasaja uurimustel põhinevaid vastuseid saada. Unenäod, kui nähtus, on teadlaste poolt suhteliselt vähe uuritud – sellest ka igasugused spekulatsioonid. Vaatamata sellele on uni ja unenäod lahutamatu osa meie igapäevaelust.

Sellega seoses on mul endalgi juhuseid olnud, et näen pidevalt unes sarnaseid asju. Arvestades seda, tuleb tunne, nagu unänägu tahaks sind õpetada ja õigele rajale suunata. Nägin korduvalt unes autosõitu, avariisid ja politsei eest põgenemist. Unenägudeseletajast sain teada  selle tähenduse – pean midagi oma elus muutma. Mõtlesin kaua ja ühel hetkel lõppesid need unenäod, kuna võtsin mehe endale.

Mina isiklikult natuke usun unenägudesse, eriti nendesse, mis head tähendavad. Oma elu ma kuidagi selle järgi ei planeeri, aga arvestan sellega!

/Getlin Oltre/