Tänasest on võimalik eel- ja e-hääletada

Tänasest on võimalik eel- ja e-hääletada

Alates tänasest saavad valijad osaleda riigikogu valimiste eel- ja e-hääletusel.

Kätte on jõudnud 2015. aasta Riigikogu valimiste aeg. on mitmeid hääletamisviise: valimispäeval hääletamine, eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine. Alates tänasest saavad valijad osaleda riigikogu valimiste eel- ja e-hääletusel.

Elektrooniliselt saad hääletada sõltumata oma asukohast. Elektrooniline valimine algab 19. veebruaril kell 9 ja lõpeb 25. veebruaril kell 18. Elektrooniliselt saab hääletada üksnes ID-kaardi või mobiili-ID ja interneti ühendusega arvuti olemasolul.

Maakonnakeskuses saab elukohast sõltumatult eelhääletada neljapäevast, 19. veebruarist, kuni pühapäeva, 22. veebruarini. Elukohajärgses jaoskonnas saab eelhääletada 23.-25. veebruarini. Igas vallas või linnas on sel perioodil avatud ka vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta.

Kui valija ei viibi hääletamise ajal elukohas näiteks terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral, siis on võimalik taotleda hääletamist asukohas (näiteks elukohas, mis ei ole tema rahvastikuregistri järgne elukoht, haiglas, ööpäevases hoolekandeasutuses). Selliselt hääletada on võimalik valimispäevale eelse nädala esmaspäevast kolmapäevani. Hääletamise soovist tuleb eelnevalt kirjalikult teada anda lähimale jaoskonnakomisjonile või valla- ja linnavalitsusele.

Valimispäeval, 1. märtsil saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik taotleda hääletamist ka kodus. Kodus hääletamise taotlust saab esitada nii kirjaliku avalduse kui ka telefoni teel. Telefoni teel saab hääletamiskasti koju tellida ainult valimispäeval kella 9-st kuni kella 14-ni.

Riigikogu valimistel omavad hääleõigust vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud. Hääletada ei saa teovõimetuse või vanglakaristuse kandmise korral. Valija peab olema kantud 30. jaanuari 2015 seisuga valijate nimekirja registrijärgse elukohaga selles omavalitsuses, kus hääletatakse.

Allikas: valimised.ee