NIPINURK: Kuidas saada heaks juhiks? Usaldus on kõige alus

Tiit Tamme
Tiit Tamme

Monika Kuzmina

Gallup Inc. viimane uuring viitab, et juhtide valikul tehakse tervelt 82% juhtudest vale otsus. Miks see niimoodi on? KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja treener Mats Soomre selgitab, et on üsna tavapärane, et juhiks saadakse mitte heade juhtimis- ja koostööoskuste tõttu, vaid pigem on valiku aluseks pikaajaline töökogemus ja head tehnilised oskused oma valdkonnas. Aga kui juhiks saadud, kuidas valmistuda ette ja kuidas juhtida meeskonda osavalt?

Oluline on mõista nii juhi enda kui meeskonnaliikmete tugevusi ja nõrkusi

Soomre rõhutab, et on oluline juhte nende töös toetada ja aidata, anda neile võimalus aru saada oma tugevustest ja sobivast juhtimisstiilist. Sama oluline on see, et juhid lisaks iseenda tugevuste ja nõrkuste mõistmisele saaksid aru ka oma meeskonnaliikmete tugevustest ja nõrkustest. See võimaldab neil iseenda nõrkuseid kompenseerida mõne meeskonnaliikme tugevustega.

Internetis liigub väga palju meeme, kus “bosse” näidatakse halva ja liidreid hea eeskujuna. Soomre nendib, et ühest küljest on selles tõtt päris palju, kuid mitte ka kogu tõde. Mõned andekad ärijuhid on erakordselt kehvad inimeste juhtijad ja mõned väga head inimeste juhtijad ei tea suurt midagi äriprotsessidest.

“Nii et kui oled tugev ühes vallas, siis vaata, et sul oleks kõrval hea liitlane teises vallas, sest enesetäiendamise raske tee ei pruugi edu tuua – palju kindlam on valida otsetee ja leida enda ümber inimesed, kellel on olemas need omadused-oskused, mida sul endal napib,” soovitab ta.

Enne juhina alustamist

Alustades juhina, tuleb saavutada peamised kokkulepped juhtkonnaga juba enne lõplikku uue koha vastuvõtmist. Lisaks otsestele eesmärkidele ja tegevusvaldkondadele tuleb kokku leppida ka ettevõtte strateegia põhialused ja väärtushinnangud.

Esimestel päevadel tunnetab meeskond eriti teravalt, kuidas on uus juht oma uuele kohale kinnitatud ja kas tal on selleks ka ülevalt poolt täielik toetus.

Siit saab alguse uue juhi ühe kõige olulisema rolli – liidrirolli täitmine. Pole harvad juhused, kus meeskond on avatud ja konstruktiivne, kuid uue juhi liitumisel muututakse suletuks ja kriitiliseks. See näitab, et ei meeskond ega juht ei ole veel kohanenud uue olukorraga. Siin hakkab mängima olulist rolli ka meeskonna tahe ja soov aidata kaasa uue juhi sisseelamisele.

Tugevustel põhinev juhtimine

Soomre sõnab, et juhtimine on piisavalt suur stressiallikas. Kui juhid satuvad olukorda, kus neilt oodatakse midagi sellist, mida neis ei ole, on tulemus veelgi stressirohkem. Pole just harv juhus,

kui juht peaks olema kui ideaalne inimene kõikide positiivset tunnustega. See on siiski ebareaalne. Ta paneb südamele, et meil kõigil, kaasa arvatud juhtidel, on omad tugevused ja nõrkused.

“Juhtimine on lihtsam, meeldivam ja tulemuslikum, kui keskendute oma tugevustele ja nende arendamisele, mitte liigsele ja tihti lõpmatule nõrkustega tegelemisele. Loomulikult tuleb nõrkused kontrolli all hoida, et mitte muutuda lapsikuks. Igaühel meist on terve hulk nõrkusi, mis paratamatult kaasnevad meie tugevustega. Teadvustage, mis on teie ja teie meeskonna tugevused ja nõrkused ning valige selle järgi sobiv juhtimisstiil!” annab Soomre nõu.

Selleks, et häid suhteid hoida, tuleks saada pidevat tagasisidet selle kohta, kuidas teid nähakse. Nii saate laiendada arusaama oma tegelikust kuvandist ja seda ka vajadusel korrigeerida.

Usaldus on kõige alus

Usalduse saavutamiseks on juhtkonna toetus hädavajalik. Esimene kontakt meeskonnaga peab alguse saama juhtkonna (otsese juhi) eestvedamisel. Tema tutvustab meeskonnale uut juhti ja annab infot selle kohta, miks just teie valituks osutusite ning millised on teie peamised eesmärgid ja tegevusvaldkonnad.

Kindlasti saavutage uued tööalased kokkulepped iga meeskonna liikmega eraldi ja kogu meeskonnaga tervikuna. Tehke seda ka siis, kui kokkulepped jäävad selliseks, nagu need on seni olnud.

Meeskonna juhtimine nõuab head eneseteadlikkust ning oma tegelike tugevuste ja nõrkuste teadvustamist. Vaid vähesed edukad juhid on täiesti puudusteta, aga edu võib saavutada ka oma tugevate külgede rõhutamisega. Hea juhtimise eelduseks on ka oskus iseennast efektiivselt juhtida.