Hingamismantra: kuidas pingeseisundis enesekindlalt kõnelda?

Hingamismantra: kuidas pingeseisundis enesekindlalt kõnelda?

Rasketes olukordades reedab meie ängistust hääl. Mantra hääldamine võib aidata hääletooni ühtlaseks muuta, nii et kui järgmisel korral on vaja pingeseisundis kõnelda, õnnestub see enesekindlamalt.  

Rasketes olukordades reedab meie ängistust hääl. Mantra hääldamine võib aidata hääletooni ühtlaseks muuta, nii et kui järgmisel korral on vaja pingeseisundis kõnelda, õnnestub see enesekindlamalt.

Jõuline hääl ei pea olema vali ega tugev. Kui visata peotäis kive hooletult tiiki, pritsib vesi igas suunas laiali ja kõik kaldalseisjad põrkuvad eemale, kartuses märjaks saada. Kui aga ettevaatlikult poetada vette üksik väike kivike, tekitab see veepinnal tasase virvenduse, levitades üha kasvavaid laineringe, mille täiuslik korrapära ja vaikne liikumine sunnib möödakäijaid peatuma ja vaatama jääma. Iga heli, mida kuuleme, on justkui vette poetatud kivike. Helist tekkinud õhuvõnked on kontsentrilised ringlained, mis kiirguvad igas suunas laiali. Tugev heli tekib sellest, et õhuvõnked on kiired ja katkendlikud. Meeldivat, hästi modulleeritud heli võib kujutleda kajamas läbi õhu selleks, et luua lõõgastumislaineid, mis uhuvad üle kõigi, kes parasjagu kuulavad.

Niisuguseid rahulaineid võime kasutada ka oma hirmude hajutamiseks. Sanskritikeelne sõna “mantra” tähendab “kõne”. Mediteerimisel kasutatakse mantrat keskendatuse saavutamiseks, lastes helivirvendusel välisängid leebelt minema uhtuda ja mähkida mediteerija täielikku lõõgastusseisundisse.

Mantrat on soovitatav kasutada ka mõne üksikhirmu peletamiseks. Mõtle teguritele, mille toimel sinu hääl kipub kõla kaotama – selleks võib olla mõni muu olukord, mis on sind minevikus närviliseks muutnud. Kontrollides oma häält ühel kindlal kõlaval helil, võid kujutleda, kuidas helivõnked selle stressifaktori endasse neelavad. 

 

Alljärgnev harjutus õpetab seda meetodit samm-sammult kasutama: soorita harjutust, kuni ängistus vähehaaval kaob.

1. Mõtle sellele, millised muudatused toimuvad sinu hääles tugevate emotsioonide puhul. Hääletoon võib näiteks kõrgemaks muutuda.

2. Vali mõni lihtne häälik, mis aitaks hääletooni stabiliseerida. Silp “om” eemaldab häälest kõrgemad toonid, tuues esile madalama, kõlavama heli.

3. Istu ja aja selg sirgu. Keskendu läbi nina välja hingamisele, kuni hingamine saab ühtlase, korrapärase rütmi.

4. Kujutle nüüd oma hirmu piltlikult ette. Näiteks hirmu võõraste ees võib sümboliseerida tume siluett.

5. Ära lase hirmul maad võtta. Kohe, kui oled hirmule sümboli valinud, häälda oma valitud mantrat, korrates seda igal väljahingamisel.

6. Igal kordamisega lase kujutletaval sümbolil meeles järk-järgult hajuda. Kujuta ette, kuidas mantrahelid muudavad hirmu tolmuks, mille sa välja hingates lõplikult minema puhud.

 

 

Triin Tisler