Yoko Alender: emal on ju ainult kaks kätt

Yoko Alender: emal on ju ainult kaks kätt

Yoko Alender (35) on üks äärmiselt tegus naine. Arhitekti haridusega toidukoha F-Hoone omanik, kes on juba mõnda aega tegev poliitikamaastikul, peab kõige muu kõrvalt leidma aega ka oma nelja armsa lapse kasvatamiseks. Uurisime tema käest,

Yoko Alender (35) on üks äärmiselt tegus naine. Arhitekti haridusega toidukoha F-Hoone omanik, kes on juba mõnda aega tegev poliitikamaastikul, peab kõige muu kõrvalt leidma aega ka oma nelja armsa lapse kasvatamiseks. Uurisime tema käest, ta selle kõigega hakkama saab ning mis on tema meelest laste kasvatamise ning emaks olemise juures see kõige olulisem asi. 

Laste kasvatamine on üks vastutusrikkamatest ülesannetest, mida elus täitma peab. Mida rohkem on lapsi, seda suurem ka vastutus. “Alates kolmandast lapsest toimusid meie peres üsna suured muutused. Emal on ju ainult kaks kätt ja selles lihtsas kujundis peitub minu meelest tõde. Alates kolmandast lapsest muutub ülioluliseks hästi toimiv paarisuhe, pidev panustamine, arvestamine kõikide pereliikmetega, paindlikkus, suhtlemine ja kuulamine,” räägib Yoko omast kogemusest. Ta rõhutab, et kindlasti on samad asjad olulised ka kahelapselises peres, kuid alates kolmandast lapsest andis tunda, elu heas mõttes sundis kõiki pereliikmeid olukorraga kohanema ning vastavalt sellele ka muutuma. “Neljas laps oli juba puhas rõõm. Tasakaal oli leitud ning praegu oleme oma kuuepealises loheperes väga õnnelikud.”

Laste kasvatamise juures peab Yoko kõige olulisemaks tingimusteta, turvalist armastust. Aga kuidas ta seda oma lastele kiire elutempo juures võimaldada suudab? “Kõige olulisem elus on pidevalt areneda, ka lapsevanemana. Püüelda pidevalt täiuse, õnne ning rahu poole. Lapsed on targad, siirad ja otsekohesed, kui nad on harjunud sellega, et ka nendesse selliselt suhtutakse. Nad tajuvad väga ruttu, kas lapsevanem on iseenda ja eluga rahul või mitte. Usun, et sellest aususest ja tajust saab alguse vastastikune usalduslik suhe lapsevanema ning lapse vahel.”

Mida rohkem lapsi, seda olulisemaks saab see, et leiad igaühe jaoks igas päevas natuke üks-ühele aega.  Näiteks jalutad ühe lapsega koolist koju, teise saadad lasteaiarühma, kolmandaga vestled vanniskäigu ajal, neljandaga aga hoopis vaatad koos õppimist ja arutad järgmise päeva plaane,” räägib naine. 

Mõnikord saab aga isegi temal energia otsa. “Laste jaoks on hästi oluline ka enne magamaminekut leida rahulik hetk, kus nad saavad oma päevaasju jutustada. Iga õhtu muidugi ei leia seda jaksu ja vahel uinun enne neidki, tunnistab ta.  

Emaks olemine on Yoko sõnul pidev tasakaaluotsing ja tunnetamine. Hea ema peab aru saama, kuidas on laste enesetunne ning kas side nendega on olemas. “Olen õppinud päris hästi seda tunnetama, ka haigused annavad märku teatud emotsioonidest.”

Tema arvates ei tohiks kindlasti enda kui lapsevanema suhtes liiga nõudlik olla. “Kontrollfriiklust on suur pere mul aidanud küll ohjeldada. Nad on õpetanud hindama elus seda kõige olulisemat – enda sisemist rahu ja peresisese armastuse väärtustamist.” 

 

Heidi Ruul