1 ÜLLATAV HARJUMUS, mis muudab teie suhte õnnelikuks

Hiljutise uuringu käigus avastasid teadlased õnneliku suhte saladuse. Kuigi võiks eeldada, et selleks on omavahel rääkimine, usaldus või austus, siis need asjad pole suhtes siiski kõige olulisemad. Uuringust selgus, et õnneliku suhte saladuseks on hoopis samasugused alkoholi tarbimise harjumused.

Michigani ülikooli poolt läbi viidud uuringus osales üle 5000 paari, kes kõik olid abielus olnud vähemalt 30 aastat. Selgus, et pikaajaliselt õnnelikus suhtes olnud paare ühendas samasugune alkoholitarbimine. Teiste sõnadega, õnnelikud paarid kas tarbisid alkoholi koos või ei teinud kumbki seda üldse. Õnnetud olid need paarid, kus jõi vaid üks osapooltest ja teine ei tarbinud üldse vägijooki.

Uuringust ei selgunud, miks alkoholi tarbimine suhet nii olulisel määral mõjutas.

“See võib tuleneda asjaolust, et paaridel, kellel on ühiseid vaba aja veetmise viise, on ka õnnelikum abielu,” sõnas uuringut läbi viinud teadlane Kira Birditt.

Teadlased tuletavad siiski meelde, et uuringu tulemused on seotud mõistliku alkoholi tarbimisega. Liigne alkoholi tarbimine lõhub inimsuhteid, eriti paarisuhteid. 

 

allikas: Reuters