Kas see on armastus või sõltuvus?

Kas see on armastus või sõltuvus?

Naine on sügavalt suhetele orienteeritud, nii sügavalt, et vahel kaotab suhtes oma mina, oma identiteedi. Paljud naised lepivad emotsionaalselt mitterahuldava suhtega, taluvad verbaalset või füüsilist vägivalda, tuues ohvriks oma (tihti ka laste) turvalisuse ja heaolu. Kaaslase taunivat käitumist talutakse, sest armastatakse.

Naine on sügavalt suhetele orienteeritud, nii sügavalt, et vahel kaotab suhtes oma mina, oma identiteedi. Paljud naised lepivad emotsionaalselt mitterahuldava suhtega, taluvad verbaalset või füüsilist vägivalda, tuues ohvriks oma (tihti ka laste) turvalisuse ja heaolu. Kaaslase taunivat käitumist talutakse, sest armastatakse. „Ma ju armastan teda!”, vabandavad paljud naised oma suutmatuse pärast välja astuda suhtest, mis toob enam valu, meeleheidet ja kurbust, kui armastust, tuge ja rõõmu. Justkui armastus lubaks kõike, teeks kõike ja andestaks kõik.

Kõik lähisuhted on teatud mõttes sõltuvussuhted. Me sõltume paljus oma lähedastest inimestest, isegi kui see lähedus teeb vahel haiget, me ei mõista teise käitumise motiive või tahame sellest inimesest alateadlikult eemale. Eemaldumine aga on liiga hirmutav. Kiindumine ja turvaline sõltuvus on tihti tahtest tugevamad. Iseseisvus – ise hakkama saamine, toest loobumine, isegi kui tegelikku tuge ei olegi, on hirmutav. See purustab vana tuttava sõltuvusringi. See on uus ja tundmatu maailm, see nõuab julgust, hirmust üleolemist ja vastutuse võtmist oma elu eest.

Iga inimene väärib armastust, lugupidamist ja tuge elus. Vägivald, alandus, emotsionaalne külmus, ei kuulu nende väärtuste hulka, mida hoida ja toita oma alandliku käitumisega.
Eneseleidmise tee võib olla väga raske, kindlasti ongi, kuid tasuks on eneseaustus, sisemine rahu ja turvatunne, mida pelgalt sõltuvussuhe ei saa iial kellelegi pakkuda.

Alljärgnevalt on toodud mõned punktid, et mõista armastuse ja sõltuvuse erinevust.

Armastav suhe – olemuselt avatud

• Armastavas suhtes on mõlemal poolel võimalus oma isikupära arendamiseks ja hingeliseks kasvamiseks, partnerid julgustavad vastastikku teineteise hingelist kasvu.
• Mõlemal partneril on tugev enesehinnang ja vastastikku tunnustatakse seda.
• Suhe põhineb usaldusel ja avatusel, vastastikusel lugupidamisel ja eelarvamuste puudumisel.
• Armastuse kasvades asendub kirg abivalmiduse ja sooviga olla ustav.
• Tunnete tundma õppimise kaudu otsitakse võimalusi suhete täiustamiseks ja hoidmiseks.
• Võime nautida üksiolemist, eemalolekut ja vahel ka teadmatust.
• Erinevad harrastused; omad sõbrad; ka paarisuhte väliste inimsuhete lubamine.
• Kaaslasele parima soovimine ka siis, kui teed viivad lahku.
• Lahkumineku tunnustamine ilma, et sellega kaasneks alavääristavaid tundeid.


Sõltuvussuhe – olemuselt suletud

• Sõltuvussuhtes puudub kindlustunne, võib olla hirm, ebakindlus, üksindustunne.
• Kõrgenenud soovid ja pöörased tõendused teineteisele armastuse kinnitamiseks.
• Ihaldatakse täielikku seotust; piiratakse seltskonnaelu; vanad sõbrad ja harrastused võivad hooletusse jääda.
• Teise osapoole käitumise valvamine; oma identiteedi ja minapildi sõltuvus teise heaolust.
• Sõltuvussuhtes on palju armukadedust. Omandamise tahe, konkurentsihirm, “omandi valvamine”
• Ühe osapoole vajadused taanduvad teise kasuks; enda vajadused surutakse alla.
• Täieliku haavamatuse kindlustamine, võimalikud riskid kõrvaldatakse.
• Kindlustunnet taotletakse korduva kindlaks kujunenud käitumismudeli abil.
• Kärsitus, võimetus taluda lahusolekut (eriti riiu ajal); veel tugevamini klammerdumine.
• Lahkuminek toimub tihti ühe osapoole eestvedamisel. Mahajäetav kogeb korduvaid alaväärsustundeid.
• Suhete lõpp võib olla vägivaldne, tihti teise osapoole vihkamine; püüe kõikide võimalustega teine osapool tagasi tuua.

 

/Tekst: Katrin Niit/