Kuidas muutunud soorollid muudavad ootusi kaaslastele

13 kommentaari
Kuidas muutunud soorollid muudavad ootusi kaaslastele

\Tänapäeval ei ole armastuse ja kooselu mõisted, vajadus ja väljendus enam samad, mis ürgsel ajal. Mees ei ole enam ainult jahimees, kaitsja ja vallutaja; naine koduhoidja, järglaste kasvataja ja alluja. Mehe-naise rollid on muutunud, mitmekesistunud, samas hägustunud, mõnikord isegi vahetunud. Võrdõiguslikkus oleks iseloomustav sõna sellele. Võrdsed õigused ja võimalused: kodus, tööl, avalikus elus.

Tänapäeval ei ole armastuse ja kooselu mõisted, vajadus ja väljendus enam samad, mis ürgsel ajal. Mees ei ole enam ainult jahimees, kaitsja ja vallutaja; naine koduhoidja, järglaste kasvataja ja alluja. Mehe-naise rollid on muutunud, mitmekesistunud, samas hägustunud, mõnikord isegi vahetunud. Võrdõiguslikkus oleks iseloomustav sõna sellele. Võrdsed õigused ja võimalused: kodus, tööl, avalikus elus.

 
Mõnes mõttes on hea, et naistel on meestega võrdsed õigused, kohustused ja vastutus. Teisalt jälle on raskem olla õnnelikult koos „mees ja naine“. Võrdsus kõiges tähendab tegelikult konkurentsi. Naised peavad end meeste aladel tõestama, meestega võistlema, samas jääma hellaks ja hoolivaks emaks, ahvatlevaks ja naiselikuks kaaslaseks mehele. Mehed peavad rohkem pingutama, et olla edukad tööl ja samas olema abivalmis ja hoolivad kodus, romantilised ning mehelikud pealekauba.
 
Pole enam päris selge, mida ootab tänapäeva mees naiselt ja mida vajab naine.
Me ei vaja enam kaaslast selleks, et turvaline ja majanduslikult kergem elu oleks. Meil pole vaja püsipartnerit selleks, et ta täidaks meie elus sotsiaalset rolli. Me ei vaja isegi kindlat kaaslast, et saada seksuaalset rahuldust, arvestades üheöösuhete, seksuaalsete abivahendite ja prostitutsiooni laialdast levikut. Homoseksuaalsus ja polügaamsed suhtedki pole enam ammu taunitavad. Moraali ja eetika piirid kaugenevad järjest. Perekondlikud väärtushinnangud ja tõekspidamised on küsitavad.
 
Kahjuks see piirideta, tabudeta, katsetav-ekperimenteeriv inimsuhete rägastik toodab tohutult pealiskaudsust, ärakasutamist ja hoolimatust. Ükskõikses tarbimistuhinas unustatakse üks vajadus – vajadus tõelise läheduse ja intiimsuse järele, mis saab tekkida ikkagi vaid siis, kui meil on piisavalt aega ja tahtmist õppida tundma ühte inimest pikema aja vältel. Tõeliseks läheduseks vajame enda kõrvale kedagi püsivat ja kindlat, järjepidevat ja monogaamset energiate ühtesulamist. Seksuaalne vabadus ja mitmekesisus võib olla aga liiga ahvatlev, et milleski püsivas ja kindlas üldse selgusele jõutakse.
 
Üks on kindel – ootused ja vajadused püsisuhtes (kui see üldse luuakse) on kõrgemad, kui meie van(avan)ematel omal ajal. Tahame rohkem mõistmist, kirge, romantikat, hoolimist, emotsionaalset ja vaimset sidet, vajame ja otsime kirglikku armastust. Loodame leida seda õiget – hingesugulast, isegi vahel teadmata, kes või missuguste omadustega viimane olema peaks.
 
Peamised depressioonipõhjused
 
Tänapäeva naiste peamine depressioonipõhjus on isoleeritusetunne. Naised on nii iseseisvad, et neil pole otsest vajadust mehe järele.
Naine saab ise kõigega hakkama, vahel isegi edukamalt kui mees.
“Ise hakkama saamine” ergutab eneseuhkust, kuid on ka üks naiste peamistest depressiooniallikatest. Tüüpiline naine on hinges õnnetu, kui ta peab üksi kõige eest vastutama, aga tema eest ei hoolitse mitte keegi.
Meestega on vastupidi. Mees tunneb end hästi kui peab enda eest vastutama. Ja kui ta saab kellegi teise heaks midagi ära teha, siis valdab teda veelgi meeldivam tunne. Teatud mõttes meeldib meestele, et neid ära kasutatakse. Kui meest tunnustatakse selle eest, on ta õnnelik. Naised on aga masenduses kui neid ära kasutatakse.
Tänapäeva meeste peamine depressioonipõhjus peitubki tundes, et neid pole kellelegi vaja ja nende poolt pakutu ei huvita kedagi. Nad peavad oma vajalikkust naistele tõestama. Kui mees ei tunne, et ta suudab edukalt enda ja teiste eest hoolitseda, langeb ta depressiooni. Seepärast on mehele tunnustus nii oluline – just naise tunnustus.
 
Mida ootab mees naiselt?
 
Meestel on eriline vajadus olla hinnatud ja armastatud eelkõige selle pärast, mida nad teevad. Armastuse täielikuks kogemiseks peab mees tundma, et teda armastatakse tema pingutuste ja saavutuste pärast. Mees tunneb end kõige paremini kui tema teod rahuldavad teiste vajadusi. Ta tahab, et teda vajatakse. Sellest on lihtne järeldada, miks mees vajab oma ellu naist.
Mehel on vaja, et tema elus oleks keegi, kes usaldaks teda ja laseks enda eest hoolitseda, hindaks tema jõupingutusi, tunnustaks tehtut, peaks temast lugu ja jagaks tema saavutusi.
Mees vajab, et naine aitaks tal ennast avada, innustaks teda andmaks endast parimat, oleks temaga väga rahul ja osutaks talle hellust.
Mees vajab teadmist, et ta naisele meeldib ja too andestab talle tema vead ning tunnustab parimaid iseloomujooni.
 
 
Mida ootab tänapäeva naine mehelt?
 
Naine tahab olla armastatud eelkõige selle pärast, kes ta on, mitte sellepärast, mida ta teeb. Naine vajab kedagi, kes rahuldaks ta hingeigatsusi. Mida iseseisvam ja näiliselt tugevam naine on, seda rohkem vajab ta tegelikult mehe romantilist kiindumust, sõprust ja emotsionaalset toetust.
 
Naisele on oluline tunda, et tema eest hoolitsetakse, talle pööratakse tähelepanu, arvestatakse tema soovidega, aidatakse teda – isegi kui ta tegelikult abi ei vaja. Ta vajab teadmist, et ta elus on keegi, kes tõesti hoolib, mõistab tema tundeid ja elamusi, armastab ja jumaldab teda. Naine tahab tunda end ihaldusväärse ja erilisena – armastatud mehe poolt.
 
Peamine, mida naine mehelt ootab, on pühendumus ja usaldusväärsus – mida kahjuks aina vähem lähisuhetes väärtustatakse.
 
 
 
 Katrin Niit
 Buduaari arhiiv